TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY PRE LOMY A BANE

Všestrannosť a prevádzková flexibilita sú hlavnými charakteristikami teleskopických manipulátorov a iných zariadení spoločnosti Dieci, ktoré sú vďaka využitiu špecifických technologických riešení a vysoko kvalitných komponentov ideálne pre extrémne podmienky a požiadavky, napr. pri prácach v baniach, lomoch a tuneloch.
Široká škála teleskopických manipulátorov umožňuje, aby bol vždy k dispozícii stroj s parametrami vhodnými na vykonávanie údržbárskych prác na pásových dopravníkoch, reťazovkách či ventilačných systémoch a vyhovoval všetkým neočakávaným potrebám, ktoré sú pri týchto činnostiach na dennom poriadku.
Zatiaľ čo tzv. obrie vyklápače sú určené špeciálne na použitie v baniach, umožňujú vysoké zaťaženie a predstavujú riešenia, ktoré sú je z hľadiska robustnosti a praktickosti unikátne.

BANE, LOMY A TUNELY

Jednou z prvoradých činností pre človeka, ktorá sa uskutočňovala už dávno pred poľnohospodárstvom, je ťažba nerastných surovín v baniach a lomoch. Aj keď ide o činnosť so silným dopadom na životné prostredie, je základným kameňom pre všetky ostatné výrobné aktivity, a teda aj pre rozvoj a prosperitu našej spoločnosti.

Existujú štyri základné metódy ťažby nerastných surovín: v otvorených povrchových baniach alebo lomoch, ktoré sú najrozšírenejšie; alebo v podzemných baniach a lomoch prístupných cez šachty alebo tunely; a nakoniec ťažba nerastných surovín a palív pomocou vrtov.

Rozdiel medzi baňami a lomami závisí v zásade od druhu „ťaženého“ materiálu (v banskej technike hovoríme o systematickom využívaní lomov a baní): v baniach sa ťažia kovové rudy, vzácne kamene, žiaruvzdorné materiály a palivá; zatiaľ čo v lomoch sa získava mramor, dekoratívne a stavebné kamene, ako je piesok, štrk a rašelina.

Či už ide o lom, baňu alebo tunel, vykonávané činnosti majú spoločné tri veci: extrémne podmienky, stupeň nebezpečnosti a náročnosť vykonávaných prác.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam získaným v týchto špecifických odvetviach a neustálej komunikácii so zákazníkmi vyvinula spoločnosť Dieci sériu špeciálnych strojov a zariadení určených pre tento druh činností: náročné a nebezpečné práce vykonávané v extrémnych podmienkach.

Všestrannosť, výkon, kompaktné rozmery, plynulosť pohybu, jednoduché používanie a technologické riešenia ad hoc sú zárukou dosahovania čo najlepších výsledkov v extrémnych podmienkach.

Centrum výskumu a vývoja spoločnosti Dieci neustále pracuje na vývoji tých najlepších riešení s ohľadom na ergonomické i estetické požiadavky: výsledkom je dokonalé skĺbenie premysleného dizajnu a špičkového pohodlia.

Pevné teleskopické manipulátory

Kĺbové teleskopické manipulátory

Rotačné teleskopické manipulátory

Latest news

A mining telehandler: discover the customisations on the Samson 45.8

Telehandlers intended for use in mines need special equipment. Discover the equipment on the Samson 45.8, which has been customised for the Impala Platinum mine in South Africa.

OBLASTI POUŽITIA TELESKOPICKÝCH MANIPULÁTOROV V BANÍCTVE

Podzemné bane

V každom banskom zariadenímanipulačné a údržbárske práce vždy zvlášť náročné a zaťažujúce, nakoľko kladú zvýšené nároky na spotrebu drahocenného času a prerušenie prác.
Pre akúkoľvek situáciu vyžadujúcu veľké stroje poskytuje spoločnosť Dieci tie správne riešenia, stroje a zariadenia schopné vykonávať a urýchliť všetky potrebné činnosti: teleskopické manipulátory na manipuláciu, premiestňovanie a dvíhanie bremien aj osôb, obratné a kompaktné automiešače betónu umožňujúce aj prácu v stiesnených priestoroch, ako aj výkonné vyklápače používané na odpratávanie materiálu.

Otvorené povrchové bane a lomy

Aj bežné údržbárske práce sa v otvorených povrchových baniach a lomoch môžu stať takmer titánskou prácou, ak nie je k dispozícii vhodné príslušenstvo.
Vďaka použitiu teleskopických manipulátorov a iných zariadení spoločnosti Dieci sa vykonávanie týchto činností podstatne zefektívni a zjednoduší. Všestrannosť, ktorou sú povestné produkty Dieci, už roky umožňuje vyrábať špeciálne príslušenstvo vyhovujúce požiadavkám daného zásahu: údržba valcov, demontáž pneumatík, manipulácia s potrubím pre pilótové základy, premiestňovanie a nakladanie čiastočne spracovaných mramorových dosiek. Manipulácia s ťažkými a objemnými bremenami je dnes pre stroje značky Dieci bežnou záležitosťou.

Tunneling

Realizácia tunelov a galérií má veľa spoločného s ťažobnou činnosťou, pokiaľ ide o druh vykonávaných prác. Tunely a galérie sú budované v náročnom horskom teréne, aby sa uľahčilo cestné alebo železničné spojenie. Aj v tomto sektore je, vďaka skúsenostiam spoločnosti Dieci a všestrannosti jej zariadení, možné používať teleskopické manipulátory ako multifunkčné stroje pre rôzne aplikácie.
Vďaka charakteristikám, ako je dĺžka ramena, zdvihová nosnosť, veľké mobilita a možnosť rotácie, nachádzajú stroje značky Dieci široké uplatnenie pri inštalácii vnútorného technologického vybavenia tunelov, kedy je potrebné umiestiť energetické vedenia, osvetľovací a komunikačný systém a najmä systémy núteného vetrania po celej potrebnej dĺžke.

accorgimenti-tecnici-2

Technologické riešenia

Samonivelačné stabilizátory
Samonivelačné stabilizátory integrované v niektorých modeloch teleskopických manipulátorov sú ideálne pre konsolidačné práce na skalnatých terénoch, nakoľko zvyšujú stabilitu stroja na nerovnom povrchu.

Prídavné vzduchové filtre
Tieto prídavné vzduchové filtre vetrania inštalované v kabíne zaisťujú, aby obsluha nevdychovala potenciálne škodlivé látky.

Stroje certifikované ako „chránené proti výbuchu“
Špeciálne stroje modelového radu určeného pre nasadenie pri „tunnelingu“ sú certifikované ako „chránené proti výbuchu“ a umožňujú tak prevádzku v podzemí.

Specificke Prislusenstvo

Kliešte na valce

Tieto kliešte sú určené na manipuláciu s rôznymi typmi valcov. Vďaka možnosti otáčania a naklápania sú nevyhnutným príslušenstvom pri údržbárskych prácach veľkých strojov, ako sú vyklápače a ťažobné rýpadlá.

Kliešte na pneumatiky

Tieto kliešte sú koncipované špeciálne na manipuláciu s rôznymi typmi pneumatík. Vďaka možnosti otáčania a naklápania bude aj manipulácia s veľkými pneumatikami hračkou.

Kliešte ukladača oblých nosníkov

Toto príslušenstvo je koncipované špeciálne na umiestňovanie oporných oblých nosníkov pre tunely a galérie. Vďaka možnosti naklápania zabezpečuje maximálnu presnosť pri umiestňovaní. Kliešte je možné nastaviť tak, aby sa prispôsobili rôznym typom oblých nosníkov.

Kliešte na rúry

Toto príslušenstvo je určené na manipuláciu s potrubím rôznej dĺžky a prierezu. Nachádza uplatnenie hlavne v ropnom sektore a v rámci ozdravovania životného prostredia.

Koše na premiestňovanie osôb

Sortiment košov na prepravu osôb Dieci uspokojí každú potrebu: predný kôš, odnímateľný predný kôš, kôš s trojstranným hydraulickým otáčaním, kôš s pozitívnym-negatívnym nosníkom, ktorý umožňuje premiestniť pracovníka obsluhy do priestoru pod úrovňou terénu; okrem toho je k dispozícii aj kôš určený na použitie v tuneloch a galériách s trojstranným hydraulickým otáčaním a ochrannou strieškou.

SORTIMENT TELESKOPICKÝCH MANIPULÁTOROV PRE BANÍCTVO

Apollo

Model Apollo je teleskopický manipulátor s pevným ramenom určený pre nasadenie v priemysle a stavebníctve, ktorý sa vyznačuje výnimočnými vlastnosťami, extrémnou všestrannosťou a neuveriteľnou manévrovateľnosťou – „minimanipulátor“ navrhnutý pre prácu v stiesnených a náročných priestoroch.
Vďaka širokej škále dostupného príslušenstva, ako súzdvíhacie háky, rôzne typy klieští, naberáky rýpadla a na inertný materiál, navijaky a koše nachádza uplatnenie ako viacúčelový manipulátor.
Kabína schválená podľa ROPS-FOPS, ktorá je na manipulátoroch tejto triedy mimoriadne veľká, zabezpečuje vysokú úroveň komfortu. Dvere sú vyrobené z inovatívneho ultraľahkého kompozitného materiálu DSCS a ponúkajú vynikajúce izolačné vlastnosti v akýchkoľvek atmosferických podmienkach a z hľadiska tlmenia hluku. Výsledkom je zvýšený komfort a priestrannosť kabíny.

 • Kabína schválená podľa ROPS-FOPS
 • Dvere z DSCS (Double Skin Composite System)

Dedalus

Modely teleskopického manipulátora DEDALUS sú ideálne na použitie pri údržbe ciest, v historických centrách a podzemných priestoroch.
Malé a kompaktné manipulátory, ktoré sú dostupné v širokej škále nosností a výškových dosahov, sa vyznačujú výbornou manévrovateľnosťou, výkonom, precíznym ovládaním a vysokou plynulosťou pohybu.
Tento teleskopický manipulátor môže byť vybavený novým pákovým ovládačom FNR, ktorý umožňuje presnejšie a bezpečnejšie ovládať všetky funkcie vozidla jednoduchým pohybom ruky.
Kabína je schválená podľa ROPS-FOPS a môže byť vybavená aj zdokonaleným klimatizačným zariadením, ktoré umožňuje optimálnu cirkuláciu vzduchu v kabíne.
Všetky prevádzkové parametre vozidla sú monitorované prostredníctvom palubného počítača s LCD displejom.

 • Nový jednopákový joystick CAN-bus
 • 2-stupňová hydrostatická prevodovka
 • Nový pákový ovládač FNR – doplnkové príslušenstvo
 • Kabína schválená podľa ROPS-FOPS
 • Disponuje novou kabínou, za ktorou sa skrýva dielňa Giugiaro

Icarus

Vďaka svojej jedinečnej robustnosti, vysokému výkonu a veľkým výškových dosahom sú teleskopické manipulátory radu ICARUS ideálne pre rozsiahle práce v oblasti stavebníctva a priemyslu.
Kapota motora je špeciálne navrhnutá tak, aby bol motor viac odhlučnený a aby optimalizovala odvod tepla a vzhľadom k tomu, že modely ICARUS sú často nasadené v prašnom pracovnom prostredí, disponujú aj predfiltrom vzduchového filtra, čím sa zabraňuje vnikaniu prachu a abrazívnych častíc a zabezpečuje vyššia účinnosť a dlhšia životnosť motora.
Kabína schválená podľa ROPS-FOPS je mimoriadne pohodlná a na prianie je možné nainštalovať zdokonalené klimatizačné zariadenie a nové sedadlá s automatickým odpružením.

 • Kabína schválená podľa ROPS-FOPS
 • Predfilter vzduchového filtra
 • Disponuje novou kabínou, za ktorou sa skrýva dielňa Giugiaro

Samson

Teleskopické manipulátory SAMSON vynikajú svojim výkonom a robustnosťou, vďaka čomu sú vhodné predovšetkým pre náročné a intenzívne práce ako v stavebníctve, tak aj v priemysle, všade tam, kde je vyžadovaná veľká nosnosť.
Vďaka svojmu výkyvnému kinematickému mechanizmu s protipákou, ktorý umožňuje výrazne zväčšiť uhol natočenia nosnej dosky vidlíc, je tento manipulátor určený predovšetkým na nakladanie a vykladanie ťažkých materiálov a je zvlášť účinný v kombinácii s lyžicou.

Je možné nainštalovať zdokonalené klimatizačné zariadenie, kabína je schválená podľa ROPS-FOPS a palubný počítač je vybavený LCD displejom.

Tento rad teleskopických manipulátorov môže byť vybavený prevodom VS Vario System EVO2 so 4 režimami jazdy: „Automotive“, „Loader“ „Creeper“ a „ECO“ a proporcionálnym joystickom 4 v 1 v kombinácii s „Load Sensing“ čerpadlom s premenlivým prietokom, ktoré zvyšuje rýchlosť pohybu a umožňuje simultánne vykonávanie až 4 pohybov.

 • Kabína schválená podľa ROPS-FOPS
 • Prevod VS Vario System EVO2
 • Proporcionálny joystick 4 v 1
 • „Load Sensing“ čerpadlo s premenlivým prietokom
 • Zdokonalené klimatizačné zariadenie
 • Digitálny tachometer
 • Disponuje novou kabínou, za ktorou sa skrýva dielňa Giugiaro Design

Zeus

Tieto modely teleskopických manipulátorov pre stavebníctvo spájajú prvotriedny výkon s obratnosťou tak, aby boli schopné manipulácie s ťažkými bremenami v stiesnených priestoroch. Model ZEUS je vybavený hydrostatickou prevodovkou v kombinácii s pedálom „INCHING“ pre plazivú rýchlosť vozidla aj pri maximálnych otáčkach.
Výkyvný kinematický mechanizmus s protipákou umožňuje výrazne zväčšiť uhol natočenia nosnej dosky vidlíc. Okrem toho je vo vnútri ramena umiestnený predlžovací valec. Vďaka tomu umožňuje tento model bezpečné a pohodlné nakladanie a vykladanie materiálov. Je koncipovaný pre nasadenie na staveniskách, jeho kabína disponuje všetkými bezpečnostnými zariadeniamije schválená podľa ROPS-FOPS, môže byť vybavená zdokonaleným klimatizačným zariadením určeným pre náročné poveternostné podmienky a na prianie je možné nainštalovať nové sedadlá s automatickým odpružením.

 • Kabína schválená podľa ROPS-FOPS
 • Pedál „Inching“ pre plazivú rýchlosť
 • Hydrostatický prevod
 • Zdokonalené klimatizačné zariadenie – doplnkové príslušenstvo
 • Disponuje novou kabínou, za ktorou sa skrýva dielňa Giugiaro Design

Hercules

Rad HERCULES sa skladá z výkonných teleskopických manipulátorov, ktoré sa nachádzajú na trhu „obrov“. Zahŕňajú všetky „plusy“ spojené s bezpečnosťou, manévrovateľnosťou a komfortom, ako aj vysoko pokročilé hydraulické riešenia.
Tieto teleskopické manipulátory sú schopné optimálne využiť svoju silu na veľkých staveniskách, v lomoch a baniach, v prístavoch a lodeniciach a vo všeobecnosti pri „náročných“ prácach a vyznačujú sa optimalizovaným riadením spaľovania a výrazne zníženou spotrebou vďaka technológii na úpravu výfukových plynov SCR (selektívnej katalytickej redukcii), hydrostatickej prevodovke a centrálnemu diferenciálu, ktoré umožňujú kompenzovať rozdiely medzi valením kolies na prednej a zadnej náprave, čím minimalizujú namáhanie a zvyšujú úsporu paliva.
Je tiež vybavený elektronicky ovládaným proporcionálnym rozvádzačom „Load Sensing- Flow Sharing“ a pedálom „Inching“ pre plazivú rýchlosť vozidla aj pri maximálnych otáčkach.

 • SCR, selektívna katalytická redukcia
 • Hydrostatická prevodovka
 • Centrálny diferenciál
 • Elektronicky ovládaný proporcionálny rozvádzač „Load Sensing- Flow Sharing“
 • Pedál „Inching“ pre plazivú rýchlosť

Pegasus

PEGASUS je rotačný teleskopický manipulátor, ktorý umožňuje plynulé (360-stupňové) aj neplynulé otáčanie (400-stupňové). Tento manipulátor môže byť vybavený širokou škálou príslušenstva, vďaka čomu môže vykonávať celý rad prác a manipuláciu s materiálom ako žeriav, teleskopický manipulátor a zdvíhacia plošina, a to všetko s jedným strojom.
Model Pegasus/400°
 je určený na prenájmom, disponuje neplynulým otáčaním o 400 stupňov a jeho hlavnými prednosťami je jednoduché použitierobustnosť, spoľahlivosť kompletná škála bezpečnostných prvkov, vrátane obmedzovača zaťaženia a moderného prístrojového vybavenia pre úplnú kontrolu nad vozidlom pri akomkoľvek namáhaní, zaťažení, teréne či rýchlosti.

Model PEGASUS s plynulým otáčaním o 360° je okrem charakteristík modelu 400° vybavený aj stabilizátormi s automatickou vyrovnávacou funkciou a elektronickým kontrolným systémom (využívajúcim technológiu CAN-bus), ktoré umožňujú prevádzku v akejkoľvek polohe, v závislosti od opornej plochy, polohy stabilizátorov a hmotnosti bremena. Prostredníctvom pokročilej diagnostiky meria systém v reálnom čase optimálne pracovné a bezpečnostné parametre, umožňujúc tak úplnú kontrolu pracovných podmienok.
Súčasťou vybavenia je aj nový hydraulický rozvádzač Load Sensing / Flow Sharing a nový otočný spoj s integrovaným snímačom otáčania.

Presný a citlivý kapacitný joystick so senzorom prítomnosti obsluhy umožňuje reguláciu/zníženie rýchlosti otáčania veže.

Systém automatického prepínania ovládacích prvkov umožňuje jazdu s vežou otočenou až o 180 stupňov tak, aby sa uľahčilo premiestňovanie v stiesnených pracovných priestoroch.

Systém „Ecowork“ v kombinácii s joystickom umožňuje väčšiu úsporu paliva, nakoľko odčerpáva energiu z dieselového motora len v prípade potreby.

Dokonalý komfort kabíny (schválenej podľa ROPS-FOPS a vybavenej všetkými bezpečnostnými zariadeniami a klimatizáciou) ďalej zvyšuje integrácia nového navigačného systému Smart, ktorý ovláda hlavné elektronické funkcie manipulátora: režim jazdy, kontrolu minimálnych otáčok, rýchlosť pojazdu a diagnostiku.

 • Plynulé (360-stupňové) aj neplynulé otáčanie (400-stupňové)
 • Obmedzovač zaťaženia
 • Stabilizátory s automatickou vyrovnávacou funkciou
 • Hydraulický rozvádzač Load Sensing / Flow Sharing
 • Kapacitný joystick so senzorom prítomnosti obsluhy
 • Kabína schválená podľa ROPS-FOPS
 • Navigačný systém Smart

Pivot

PIVOT je kompaktný, ľahký kĺbový teleskopický manipulátor zostavený z vysoko kvalitných komponentov. Tento kolesový nakladač s kĺbovým rámom a teleskopickým ramenom je ideálny pre tých, ktorí pracujú v stiesnených priestoroch, kdekoľvek potrebujete výkonný stroj s nízkymi prevádzkovými nákladmi.
Motor (vzadu) je inštalovaný pozdĺžne, kvôli lepšiemu prístupu počas údržby, s vynikajúcim bočným a zadným výhľadom.
Všetky dôležité súčasti, ako je kĺbový hriadeľ a predlžovací valec, sú v chránenej polohe, čapy a vložky sú chránené tesneniami „Long Life“. Brzdový systém je podporovaný servomotorom a pedál „Inching“ umožňuje plnú kontrolu rýchlosti dopredu aj pri motore pri maximálnych otáčkach.
Súčasťou bezpečnostného a zdvíhacieho zariadenia je obmedzovač zaťaženia.
Kabína, ktorá je jednou z najnižších vo svojej kategórii z hľadiska zeme, je schválená ROPS – FOPS, vybavená všetkými bezpečnostnými zariadeniami a navrhnutá tak, aby zabezpečovala vysoký komfort, so strešným oknom, farebným TFT displejom a kapacitným joystickom s senzor mŕtveho muža. Môže byť tiež vybavený vylepšeným klimatizačným systémom, ktorý umožňuje dokonalú difúziu vzduchu vo vnútri priestoru pre cestujúcich.
 • Ovládanie pedálom „Inching“
 • Obmedzovač zaťaženia
 • Tesnenie „Long Life“
 • ROPS – Kabína schválená FOPS

Automiešače betónu

Automiešač betónu značky Dieci je špeciálne navrhnutý pre náročné a intenzívne použitie. Je najvýkonnejším talianskym hydrostatickým automiešačom s výkonom 100 m³ betónovej zmesi za 5 hodín práce.

Model F7000 CCS je navrhnutý pre náročné a intenzívne použitie a je schválený na prevádzku v cestnej premávke aj pri plnom zaťažení.

Môže byť vybavený:

 • samosvornou prednou nápravou,
 • elektricky alebo mechanicky ovládanou 2-stupňovou prevodovkou s rozvádzačom,
 • hydrostatickým prevodom,
 • 4 riadenými hnacími kolesami s brzdením všetkých kolies,
 • kotúčovými brzdami v olejovom kúpeli,
 • výškovo nastaviteľnou výsypkou otočnou o 180 stupňov
 • elektronickým vážiacim zariadením s tlačiarňou alebo s hydraulickou detekciou
 • vysokotlakovým čistiacim čerpadlom
 • uzavretou odhlučenou kabínou s vykurovaním
 • nádobou na nakladanie inertného materiálu

Osvedčená konštrukcia špirálových lopatiek umožňuje homogénne miešanie vo všetkých sekciách.

Dostatočná hrúbka ocele, z ktorej je vyrobený miešací bubon zabezpečuje jeho rozmerovú stabilitu a dlhú životnosť. Samonakladacia lopata umožňuje úplnú sebestačnosť v rámci prípravy zmesi, dokonca aj na miestach, ktoré sa nachádzajú ďaleko od areálu betonárne alebo od dávkovacej stanice na plnenie.

Kabína, ktorá ponúka špičkovú úroveň ergonómie, pohodlia a bezpečnostných prvkov je schválená podľa ROPS-FOPS a vybavená reverzibilným sedadlom vodiča.

Dumpers

VYKLÁPAČE značky Dieci sú všestranné, jednoducho ovládateľné, manévrovateľné a ľahké vozidlá, ktoré sú dostupné v širokej škále nosností. Každý model má svoje špecifické vlastnosti, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre každú jednotlivú pracovnú činnosť.

Tieto vyklápače sú ideálne pre manipuláciu s rôznymi materiálmi na staveniskách alebo v priemyslových prostrediach a vďaka samonakladacej lopate môžu byť plne sebestačné pri nakládke materiálu do korby.

Centrálne kĺbové riadenie umožňuje malý polomer otáčania. Tento vyklápač disponuje niekoľkými voliteľnými typmi riadenia – 4 kolesá, diagonálny chod alebo 2 kolesá, aby sa mohol ľahko pohybovať na staveniskách.
Rolovacia strecha je schválená podľa ROPS-FOPS a kabína je navrhnutá tak, aby zabezpečovala vysokú úroveň komfortu a disponuje reverzibilným sedadlom vodiča.

Rad teleskopických manipulátorov pre stavebníctvo značky Dieci