By using our services, you agree to our use of cookies. To know our privacy policy click here.

USA
USA

My sami sme zdrojom a hybnou silou našich projektov

Už od roku 1962 navrhujeme a vyrábame samohybné miešače betónu a boli sme jednou z prvých značiek na svete, ktorá v roku 1983 uviedla na trh rad teleskopických manipulátorov.
V priebehu rokov sme pokračovali v neustálom rozširovaní nášho sortimentu:
1998 > teleskopické manipulátory S.I.R. Samson, Icarus, Runner
2000 > teleskopické manipulátory Pegasus s ramenom otočným o 360 a 400 stupňov
2008 > teleskopické manipulátory AGRI PLUS a AGRI TECH, špeciálne navrhnuté pre náročné použitie v poľnohospodárskom sektore
2011 > teleskopické manipulátory HERCULES, nový rad manipulátorov s veľkou nosnosťou pre ťažký priemysel
2013 > AGRI PIVOT, rad teleskopických manipulátorov pozostávajúcich z kolesových nakladačov s teleskopickým ramenom
Výsledkom tohto nášho nepretržitého úsilia je široký sortiment výrobkov, ktorý v súčasnosti zahŕňa až 123 modelov strojov. Okrem toho spoločnosť Dieci poskytuje svojim zákazníkom moderné technické oddelenie, ktoré na základe špecifických technických požiadaviek, vychádzajúc zo štandardných modelov, vyvíja individuálne riešenia na mieru presne do ich prevádzkových podmienok.

My sami sme zdrojom a hybnou silou našich projektov

Už od roku 1962 navrhujeme a vyrábame samohybné miešače betónu a boli sme jednou z prvých značiek na svete, ktorá v roku 1983 uviedla na trh rad teleskopických manipulátorov.
V priebehu rokov sme pokračovali v neustálom rozširovaní nášho sortimentu:
1998 > teleskopické manipulátory S.I.R. Samson, Icarus, Runner
2000 > teleskopické manipulátory Pegasus s ramenom otočným o 360 a 400 stupňov
2008 > teleskopické manipulátory AGRI PLUS a AGRI TECH, špeciálne navrhnuté pre náročné použitie v poľnohospodárskom sektore
2011 > teleskopické manipulátory HERCULES, nový rad manipulátorov s veľkou nosnosťou pre ťažký priemysel
2013 > AGRI PIVOT, rad teleskopických manipulátorov pozostávajúcich z kolesových nakladačov s teleskopickým ramenom
Výsledkom tohto nášho nepretržitého úsilia je široký sortiment výrobkov, ktorý v súčasnosti zahŕňa až 123 modelov strojov. Okrem toho spoločnosť Dieci poskytuje svojim zákazníkom moderné technické oddelenie, ktoré na základe špecifických technických požiadaviek, vychádzajúc zo štandardných modelov, vyvíja individuálne riešenia na mieru presne do ich prevádzkových podmienok.

My sami sme zdrojom a hybnou silou našich projektov

Už od roku 1962 navrhujeme a vyrábame samohybné miešače betónu a boli sme jednou z prvých značiek na svete, ktorá v roku 1983 uviedla na trh rad teleskopických manipulátorov.
V priebehu rokov sme pokračovali v neustálom rozširovaní nášho sortimentu:
1998 > teleskopické manipulátory S.I.R. Samson, Icarus, Runner
2000 > teleskopické manipulátory Pegasus s ramenom otočným o 360 a 400 stupňov
2008 > teleskopické manipulátory AGRI PLUS a AGRI TECH, špeciálne navrhnuté pre náročné použitie v poľnohospodárskom sektore
2011 > teleskopické manipulátory HERCULES, nový rad manipulátorov s veľkou nosnosťou pre ťažký priemysel
2013 > AGRI PIVOT, rad teleskopických manipulátorov pozostávajúcich z kolesových nakladačov s teleskopickým ramenom
Výsledkom tohto nášho nepretržitého úsilia je široký sortiment výrobkov, ktorý v súčasnosti zahŕňa až 123 modelov strojov. Okrem toho spoločnosť Dieci poskytuje svojim zákazníkom moderné technické oddelenie, ktoré na základe špecifických technických požiadaviek, vychádzajúc zo štandardných modelov, vyvíja individuálne riešenia na mieru presne do ich prevádzkových podmienok.

Našou filozofiou je neustála inovácia a zlepšovanie

Pre postupnú implementáciu našich technologických riešení, našich výrobných procesov a odbornej prípravy sme zaviedli moderný systém riadenia výroby „Kaizen“ inšpirovaný japonskou filozofiou neustáleho zlepšovania, s cieľom eliminovať plytvanie a neefektívne pracovné procesy.

V súlade s týmto prístupom, ktorý odráža najmodernejšie organizačné štandardy, prechádzame radikálnou zmenou, ktorá umožní zvýšiť produktivitu a kvalitu a eliminovať všetky tie aktivity, ktoré nevytvárajú pridanú hodnotu pre spoločnosť a jej zákazníkov.

Aby bolo možné dosiahnuť tento cieľ a prispieť tak k jednoduchšiemu a efektívnejšiemu riadeniu jednotlivých pracovných činností, spoločnosť Dieci úplne obnovuje svoje výrobné procesy. Súčasných 9 montážnych liniek s príslušnými oddeleniami vytvára nový model so 6 „integrovanými tokmi“, z ktorých plynú hotové výrobky pripravené na expedíciu.

Našou filozofiou je neustála inovácia a zlepšovanie

Pre postupnú implementáciu našich technologických riešení, našich výrobných procesov a odbornej prípravy sme zaviedli moderný systém riadenia výroby „Kaizen“ inšpirovaný japonskou filozofiou neustáleho zlepšovania, s cieľom eliminovať plytvanie a neefektívne pracovné procesy.

V súlade s týmto prístupom, ktorý odráža najmodernejšie organizačné štandardy, prechádzame radikálnou zmenou, ktorá umožní zvýšiť produktivitu a kvalitu a eliminovať všetky tie aktivity, ktoré nevytvárajú pridanú hodnotu pre spoločnosť a jej zákazníkov.

Aby bolo možné dosiahnuť tento cieľ a prispieť tak k jednoduchšiemu a efektívnejšiemu riadeniu jednotlivých pracovných činností, spoločnosť Dieci úplne obnovuje svoje výrobné procesy. Súčasných 9 montážnych liniek s príslušnými oddeleniami vytvára nový model so 6 „integrovanými tokmi“, z ktorých plynú hotové výrobky pripravené na expedíciu.

Našou filozofiou je neustála inovácia a zlepšovanie

Pre postupnú implementáciu našich technologických riešení, našich výrobných procesov a odbornej prípravy sme zaviedli moderný systém riadenia výroby „Kaizen“ inšpirovaný japonskou filozofiou neustáleho zlepšovania, s cieľom eliminovať plytvanie a neefektívne pracovné procesy.

V súlade s týmto prístupom, ktorý odráža najmodernejšie organizačné štandardy, prechádzame radikálnou zmenou, ktorá umožní zvýšiť produktivitu a kvalitu a eliminovať všetky tie aktivity, ktoré nevytvárajú pridanú hodnotu pre spoločnosť a jej zákazníkov.

Aby bolo možné dosiahnuť tento cieľ a prispieť tak k jednoduchšiemu a efektívnejšiemu riadeniu jednotlivých pracovných činností, spoločnosť Dieci úplne obnovuje svoje výrobné procesy. Súčasných 9 montážnych liniek s príslušnými oddeleniami vytvára nový model so 6 „integrovanými tokmi“, z ktorých plynú hotové výrobky pripravené na expedíciu.

Oprite sa o istotu, sme tu vždy pre Vás

Už viac ako polstoročia svojej pôsobnosti sa spoločnosť Dieci neúnavne zameriava na výskum inovatívnych technológií v oblasti výroby technických zariadení a strojov pre poľnohospodárstvo, stavebníctvo a priemysel a špeciálnych riešení a kladie dôraz aj na poskytovanie vysoko kvalitného predpredajného a popredajného servisu. Táto stratégia umožnila spoločnosti Dieci, aby sa etablovala na trhu a stala sa jedným z kľúčových globálnych hráčov vo svojom segmente. Viac ako 85% svojej produkcie vyváža do zahraničia a má štyri pobočky v Európe:
 • DIECI Deutschland GMbH v Nemecku
 • DIECI Telehandlers vo Veľkej Británii
 • DIECI France vo Francúzsku
 • DIECI Vostok v Moskve (Rusko)
Táto organizačná štruktúra so sídlom v mestečku Montecchio Emilia v talianskom regióne Emilia-Romagna je prevádzkovaná a podporovaná po celom svete prostredníctvom kapilárnej siete distribútorov a kvalifikovaných servisných centier na všetkých hlavných trhoch, napr. v Spojených štátoch, Kanade, Strednej a Latinskej Amerike, Turecku, na Blízkom východe, v Južnej Afrike a Austrálii.

Oprite sa o istotu, sme tu vždy pre Vás

Už viac ako polstoročia svojej pôsobnosti sa spoločnosť Dieci neúnavne zameriava na výskum inovatívnych technológií v oblasti výroby technických zariadení a strojov pre poľnohospodárstvo, stavebníctvo a priemysel a špeciálnych riešení a kladie dôraz aj na poskytovanie vysoko kvalitného predpredajného a popredajného servisu. Táto stratégia umožnila spoločnosti Dieci, aby sa etablovala na trhu a stala sa jedným z kľúčových globálnych hráčov vo svojom segmente. Viac ako 85% svojej produkcie vyváža do zahraničia a má štyri pobočky v Európe:
 • DIECI Deutschland GMbH v Nemecku
 • DIECI Telehandlers vo Veľkej Británii
 • DIECI France vo Francúzsku
 • DIECI Vostok v Moskve (Rusko)
Táto organizačná štruktúra so sídlom v mestečku Montecchio Emilia v talianskom regióne Emilia-Romagna je prevádzkovaná a podporovaná po celom svete prostredníctvom kapilárnej siete distribútorov a kvalifikovaných servisných centier na všetkých hlavných trhoch, napr. v Spojených štátoch, Kanade, Strednej a Latinskej Amerike, Turecku, na Blízkom východe, v Južnej Afrike a Austrálii.

Oprite sa o istotu, sme tu vždy pre Vás

Už viac ako polstoročia svojej pôsobnosti sa spoločnosť Dieci neúnavne zameriava na výskum inovatívnych technológií v oblasti výroby technických zariadení a strojov pre poľnohospodárstvo, stavebníctvo a priemysel a špeciálnych riešení a kladie dôraz aj na poskytovanie vysoko kvalitného predpredajného a popredajného servisu. Táto stratégia umožnila spoločnosti Dieci, aby sa etablovala na trhu a stala sa jedným z kľúčových globálnych hráčov vo svojom segmente. Viac ako 85% svojej produkcie vyváža do zahraničia a má štyri pobočky v Európe:
 • DIECI Deutschland GMbH v Nemecku
 • DIECI Telehandlers vo Veľkej Británii
 • DIECI France vo Francúzsku
 • DIECI Vostok v Moskve (Rusko)
Táto organizačná štruktúra so sídlom v mestečku Montecchio Emilia v talianskom regióne Emilia-Romagna je prevádzkovaná a podporovaná po celom svete prostredníctvom kapilárnej siete distribútorov a kvalifikovaných servisných centier na všetkých hlavných trhoch, napr. v Spojených štátoch, Kanade, Strednej a Latinskej Amerike, Turecku, na Blízkom východe, v Južnej Afrike a Austrálii.

Naše heslá sú spoľahlivosť a kvalita

S cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a dlhú životnosť všetkých našich štandardných a špeciálnych strojov a zariadení, vykonávame dôkladné testovanie za skutočných prevádzkových podmienok, aby sme mohli posúdiť:

 • výkon
 • súlad so všetkými špecifikáciami projektu
 • bezpečnostné požiadavky stanovené platnými predpismi
 • parametre schvaľovania a certifikácie
 • parametre požadované trhom

Tieto kontroly vykonávame na skúšobnej ploche s rozlohou viac ako 20 000 m², ktorá disponuje 900 metrovou spevnenou betónovou dráhou, plochou pre offroadové skúšky, krytou halou s rozlohou 400 m², určenou pre didaktické dielne, učebne pre školenie obsluhy a 60-miestnou tribúnou s výhľadom na celý komplex.

Používame aj špecifické zariadenia, ako je napríklad sklopná plošina na na overenie stability a elektronické prístroje, ktoré umožňujú zachytávanie údajov pre potreby vývoja a implementácie každého stroja.

Naše heslá sú spoľahlivosť a kvalita

S cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a dlhú životnosť všetkých našich štandardných a špeciálnych strojov a zariadení, vykonávame dôkladné testovanie za skutočných prevádzkových podmienok, aby sme mohli posúdiť:

 • výkon
 • súlad so všetkými špecifikáciami projektu
 • bezpečnostné požiadavky stanovené platnými predpismi
 • parametre schvaľovania a certifikácie
 • parametre požadované trhom

Tieto kontroly vykonávame na skúšobnej ploche s rozlohou viac ako 20 000 m², ktorá disponuje 900 metrovou spevnenou betónovou dráhou, plochou pre offroadové skúšky, krytou halou s rozlohou 400 m², určenou pre didaktické dielne, učebne pre školenie obsluhy a 60-miestnou tribúnou s výhľadom na celý komplex.

Používame aj špecifické zariadenia, ako je napríklad sklopná plošina na na overenie stability a elektronické prístroje, ktoré umožňujú zachytávanie údajov pre potreby vývoja a implementácie každého stroja.

Naše heslá sú spoľahlivosť a kvalita

S cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a dlhú životnosť všetkých našich štandardných a špeciálnych strojov a zariadení, vykonávame dôkladné testovanie za skutočných prevádzkových podmienok, aby sme mohli posúdiť:

 • výkon
 • súlad so všetkými špecifikáciami projektu
 • bezpečnostné požiadavky stanovené platnými predpismi
 • parametre schvaľovania a certifikácie
 • parametre požadované trhom

Tieto kontroly vykonávame na skúšobnej ploche s rozlohou viac ako 20 000 m², ktorá disponuje 900 metrovou spevnenou betónovou dráhou, plochou pre offroadové skúšky, krytou halou s rozlohou 400 m², určenou pre didaktické dielne, učebne pre školenie obsluhy a 60-miestnou tribúnou s výhľadom na celý komplex.

Používame aj špecifické zariadenia, ako je napríklad sklopná plošina na na overenie stability a elektronické prístroje, ktoré umožňujú zachytávanie údajov pre potreby vývoja a implementácie každého stroja.