By using our services, you agree to our use of cookies. To know our privacy policy click here.

TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY PRE LOMY A BANE

Všestrannosť a prevádzková flexibilita sú hlavnými charakteristikami teleskopických manipulátorov a iných zariadení spoločnosti Dieci, ktoré sú vďaka využitiu špecifických technologických riešení a vysoko kvalitných komponentov ideálne pre extrémne podmienky a požiadavky, napr. pri prácach v baniach, lomoch a tuneloch.
Široká škála teleskopických manipulátorov umožňuje, aby bol vždy k dispozícii stroj s parametrami vhodnými na vykonávanie údržbárskych prác na pásových dopravníkoch, reťazovkách či ventilačných systémoch a vyhovoval všetkým neočakávaným potrebám, ktoré sú pri týchto činnostiach na dennom poriadku.
Zatiaľ čo tzv. obrie vyklápače sú určené špeciálne na použitie v baniach, umožňujú vysoké zaťaženie a predstavujú riešenia, ktoré sú je z hľadiska robustnosti a praktickosti unikátne.

Oblasti pouzitia

TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY PRE LOMY A BANE

Všestrannosť a prevádzková flexibilita sú hlavnými charakteristikami teleskopických manipulátorov a iných zariadení spoločnosti Dieci, ktoré sú vďaka využitiu špecifických technologických riešení a vysoko kvalitných komponentov ideálne pre extrémne podmienky a požiadavky, napr. pri prácach v baniach, lomoch a tuneloch.
Široká škála teleskopických manipulátorov umožňuje, aby bol vždy k dispozícii stroj s parametrami vhodnými na vykonávanie údržbárskych prác na pásových dopravníkoch, reťazovkách či ventilačných systémoch a vyhovoval všetkým neočakávaným potrebám, ktoré sú pri týchto činnostiach na dennom poriadku.
Zatiaľ čo tzv. obrie vyklápače sú určené špeciálne na použitie v baniach, umožňujú vysoké zaťaženie a predstavujú riešenia, ktoré sú je z hľadiska robustnosti a praktickosti unikátne.

Oblasti pouzitia

TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY PRE LOMY A BANE

Všestrannosť a prevádzková flexibilita sú hlavnými charakteristikami teleskopických manipulátorov a iných zariadení spoločnosti Dieci, ktoré sú vďaka využitiu špecifických technologických riešení a vysoko kvalitných komponentov ideálne pre extrémne podmienky a požiadavky, napr. pri prácach v baniach, lomoch a tuneloch.
Široká škála teleskopických manipulátorov umožňuje, aby bol vždy k dispozícii stroj s parametrami vhodnými na vykonávanie údržbárskych prác na pásových dopravníkoch, reťazovkách či ventilačných systémoch a vyhovoval všetkým neočakávaným potrebám, ktoré sú pri týchto činnostiach na dennom poriadku.
Zatiaľ čo tzv. obrie vyklápače sú určené špeciálne na použitie v baniach, umožňujú vysoké zaťaženie a predstavujú riešenia, ktoré sú je z hľadiska robustnosti a praktickosti unikátne.

Oblasti pouzitia

BANE, LOMY A TUNELY

Jednou z prvoradých činností pre človeka, ktorá sa uskutočňovala už dávno pred poľnohospodárstvom, je ťažba nerastných surovín v baniach a lomoch. Aj keď ide o činnosť so silným dopadom na životné prostredie, je základným kameňom pre všetky ostatné výrobné aktivity, a teda aj pre rozvoj a prosperitu našej spoločnosti.

Existujú štyri základné metódy ťažby nerastných surovín: v otvorených povrchových baniach alebo lomoch, ktoré sú najrozšírenejšie; alebo v podzemných baniach a lomoch prístupných cez šachty alebo tunely; a nakoniec ťažba nerastných surovín a palív pomocou vrtov.

Rozdiel medzi baňami a lomami závisí v zásade od druhu „ťaženého“ materiálu (v banskej technike hovoríme o systematickom využívaní lomov a baní): v baniach sa ťažia kovové rudy, vzácne kamene, žiaruvzdorné materiály a palivá; zatiaľ čo v lomoch sa získava mramor, dekoratívne a stavebné kamene, ako je piesok, štrk a rašelina.

Či už ide o lom, baňu alebo tunel, vykonávané činnosti majú spoločné tri veci: extrémne podmienky, stupeň nebezpečnosti a náročnosť vykonávaných prác.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam získaným v týchto špecifických odvetviach a neustálej komunikácii so zákazníkmi vyvinula spoločnosť Dieci sériu špeciálnych strojov a zariadení určených pre tento druh činností: náročné a nebezpečné práce vykonávané v extrémnych podmienkach.

Všestrannosť, výkon, kompaktné rozmery, plynulosť pohybu, jednoduché používanie a technologické riešenia ad hoc sú zárukou dosahovania čo najlepších výsledkov v extrémnych podmienkach.

Centrum výskumu a vývoja spoločnosti Dieci neustále pracuje na vývoji tých najlepších riešení s ohľadom na ergonomické i estetické požiadavky: výsledkom je dokonalé skĺbenie premysleného dizajnu a špičkového pohodlia.

Pevné teleskopické manipulátory

Kĺbové teleskopické manipulátory

Rotacne teleskopicke manipulatory

Latest news

The versatility of telehandlers captivates every sector
20/12/2022
Construction, agriculture, mining and emergency: telehandlers are the successful solution in every sector due to their high versatility.
Samson: a telehandler for coal mining in Indonesia
06/12/2022
As versatile and multi-purpose as they are, Dieci telehandlers respond to every need in the mining sector, including vehicle maintenance, carried out by Samson 75.10 in Indonesia.
Diamond mines: Samson telehandlers in the depths of Africa
23/08/2022
Comfort, versatility and safety were the winning features behind the selection of three Samson vehicles that are now working deep down in an African diamond mine.

Latest news

The versatility of telehandlers captivates every sector
20/12/2022
Construction, agriculture, mining and emergency: telehandlers are the successful solution in every sector due to their high versatility.
Samson: a telehandler for coal mining in Indonesia
06/12/2022
As versatile and multi-purpose as they are, Dieci telehandlers respond to every need in the mining sector, including vehicle maintenance, carried out by Samson 75.10 in Indonesia.
Diamond mines: Samson telehandlers in the depths of Africa
23/08/2022
Comfort, versatility and safety were the winning features behind the selection of three Samson vehicles that are now working deep down in an African diamond mine.

Latest news

The versatility of telehandlers captivates every sector
20/12/2022
Construction, agriculture, mining and emergency: telehandlers are the successful solution in every sector due to their high versatility.
Samson: a telehandler for coal mining in Indonesia
06/12/2022
As versatile and multi-purpose as they are, Dieci telehandlers respond to every need in the mining sector, including vehicle maintenance, carried out by Samson 75.10 in Indonesia.
Diamond mines: Samson telehandlers in the depths of Africa
23/08/2022
Comfort, versatility and safety were the winning features behind the selection of three Samson vehicles that are now working deep down in an African diamond mine.

OBLASTI POUŽITIA TELESKOPICKÝCH MANIPULÁTOROV V BANÍCTVE

PodzemnÉ bane

V každom banskom zariadenímanipulačné a údržbárske práce vždy zvlášť náročné a zaťažujúce, nakoľko kladú zvýšené nároky na spotrebu drahocenného času a prerušenie prác.
Pre akúkoľvek situáciu vyžadujúcu veľké stroje poskytuje spoločnosť Dieci tie správne riešenia, stroje a zariadenia schopné vykonávať a urýchliť všetky potrebné činnosti: teleskopické manipulátory na manipuláciu, premiestňovanie a dvíhanie bremien aj osôb, obratné a kompaktné automiešače betónu umožňujúce aj prácu v stiesnených priestoroch, ako aj výkonné vyklápače používané na odpratávanie materiálu.

DIECI STORIES

OBLASTI POUŽITIA TELESKOPICKÝCH MANIPULÁTOROV V BANÍCTVE

PodzemnÉ bane

V každom banskom zariadenímanipulačné a údržbárske práce vždy zvlášť náročné a zaťažujúce, nakoľko kladú zvýšené nároky na spotrebu drahocenného času a prerušenie prác.
Pre akúkoľvek situáciu vyžadujúcu veľké stroje poskytuje spoločnosť Dieci tie správne riešenia, stroje a zariadenia schopné vykonávať a urýchliť všetky potrebné činnosti: teleskopické manipulátory na manipuláciu, premiestňovanie a dvíhanie bremien aj osôb, obratné a kompaktné automiešače betónu umožňujúce aj prácu v stiesnených priestoroch, ako aj výkonné vyklápače používané na odpratávanie materiálu.

DIECI STORIES

OBLASTI POUŽITIA TELESKOPICKÝCH MANIPULÁTOROV V BANÍCTVE

PodzemnÉ bane

V každom banskom zariadenímanipulačné a údržbárske práce vždy zvlášť náročné a zaťažujúce, nakoľko kladú zvýšené nároky na spotrebu drahocenného času a prerušenie prác.
Pre akúkoľvek situáciu vyžadujúcu veľké stroje poskytuje spoločnosť Dieci tie správne riešenia, stroje a zariadenia schopné vykonávať a urýchliť všetky potrebné činnosti: teleskopické manipulátory na manipuláciu, premiestňovanie a dvíhanie bremien aj osôb, obratné a kompaktné automiešače betónu umožňujúce aj prácu v stiesnených priestoroch, ako aj výkonné vyklápače používané na odpratávanie materiálu.

DIECI STORIES

OtvorenÉ povrchovÉ bane a lomy

Aj bežné údržbárske práce sa v otvorených povrchových baniach a lomoch môžu stať takmer titánskou prácou, ak nie je k dispozícii vhodné príslušenstvo.
Vďaka použitiu teleskopických manipulátorov a iných zariadení spoločnosti Dieci sa vykonávanie týchto činností podstatne zefektívni a zjednoduší. Všestrannosť, ktorou sú povestné produkty Dieci, už roky umožňuje vyrábať špeciálne príslušenstvo vyhovujúce požiadavkám daného zásahu: údržba valcov, demontáž pneumatík, manipulácia s potrubím pre pilótové základy, premiestňovanie a nakladanie čiastočne spracovaných mramorových dosiek. Manipulácia s ťažkými a objemnými bremenami je dnes pre stroje značky Dieci bežnou záležitosťou.

 

DIECI STORIES

OtvorenÉ povrchovÉ bane a lomy

Aj bežné údržbárske práce sa v otvorených povrchových baniach a lomoch môžu stať takmer titánskou prácou, ak nie je k dispozícii vhodné príslušenstvo.
Vďaka použitiu teleskopických manipulátorov a iných zariadení spoločnosti Dieci sa vykonávanie týchto činností podstatne zefektívni a zjednoduší. Všestrannosť, ktorou sú povestné produkty Dieci, už roky umožňuje vyrábať špeciálne príslušenstvo vyhovujúce požiadavkám daného zásahu: údržba valcov, demontáž pneumatík, manipulácia s potrubím pre pilótové základy, premiestňovanie a nakladanie čiastočne spracovaných mramorových dosiek. Manipulácia s ťažkými a objemnými bremenami je dnes pre stroje značky Dieci bežnou záležitosťou.

 

DIECI STORIES

OtvorenÉ povrchovÉ bane a lomy

Aj bežné údržbárske práce sa v otvorených povrchových baniach a lomoch môžu stať takmer titánskou prácou, ak nie je k dispozícii vhodné príslušenstvo.
Vďaka použitiu teleskopických manipulátorov a iných zariadení spoločnosti Dieci sa vykonávanie týchto činností podstatne zefektívni a zjednoduší. Všestrannosť, ktorou sú povestné produkty Dieci, už roky umožňuje vyrábať špeciálne príslušenstvo vyhovujúce požiadavkám daného zásahu: údržba valcov, demontáž pneumatík, manipulácia s potrubím pre pilótové základy, premiestňovanie a nakladanie čiastočne spracovaných mramorových dosiek. Manipulácia s ťažkými a objemnými bremenami je dnes pre stroje značky Dieci bežnou záležitosťou.

DIECI STORIES

Tunneling

Realizácia tunelov a galérií má veľa spoločného s ťažobnou činnosťou, pokiaľ ide o druh vykonávaných prác. Tunely a galérie sú budované v náročnom horskom teréne, aby sa uľahčilo cestné alebo železničné spojenie. Aj v tomto sektore je, vďaka skúsenostiam spoločnosti Dieci a všestrannosti jej zariadení, možné používať teleskopické manipulátory ako multifunkčné stroje pre rôzne aplikácie.
Vďaka charakteristikám, ako je dĺžka ramena, zdvihová nosnosť, veľké mobilita a možnosť rotácie, nachádzajú stroje značky Dieci široké uplatnenie pri inštalácii vnútorného technologického vybavenia tunelov, kedy je potrebné umiestiť energetické vedenia, osvetľovací a komunikačný systém a najmä systémy núteného vetrania po celej potrebnej dĺžke.

DIECI STORIES

Tunneling

Realizácia tunelov a galérií má veľa spoločného s ťažobnou činnosťou, pokiaľ ide o druh vykonávaných prác. Tunely a galérie sú budované v náročnom horskom teréne, aby sa uľahčilo cestné alebo železničné spojenie. Aj v tomto sektore je, vďaka skúsenostiam spoločnosti Dieci a všestrannosti jej zariadení, možné používať teleskopické manipulátory ako multifunkčné stroje pre rôzne aplikácie.
Vďaka charakteristikám, ako je dĺžka ramena, zdvihová nosnosť, veľké mobilita a možnosť rotácie, nachádzajú stroje značky Dieci široké uplatnenie pri inštalácii vnútorného technologického vybavenia tunelov, kedy je potrebné umiestiť energetické vedenia, osvetľovací a komunikačný systém a najmä systémy núteného vetrania po celej potrebnej dĺžke.

DIECI STORIES

Tunneling

Realizácia tunelov a galérií má veľa spoločného s ťažobnou činnosťou, pokiaľ ide o druh vykonávaných prác. Tunely a galérie sú budované v náročnom horskom teréne, aby sa uľahčilo cestné alebo železničné spojenie. Aj v tomto sektore je, vďaka skúsenostiam spoločnosti Dieci a všestrannosti jej zariadení, možné používať teleskopické manipulátory ako multifunkčné stroje pre rôzne aplikácie.
Vďaka charakteristikám, ako je dĺžka ramena, zdvihová nosnosť, veľké mobilita a možnosť rotácie, nachádzajú stroje značky Dieci široké uplatnenie pri inštalácii vnútorného technologického vybavenia tunelov, kedy je potrebné umiestiť energetické vedenia, osvetľovací a komunikačný systém a najmä systémy núteného vetrania po celej potrebnej dĺžke.

DIECI STORIES

TechnologickÉ rieŠenia

Samonivelačné stabilizátory
Samonivelačné stabilizátory integrované v niektorých modeloch teleskopických manipulátorov sú ideálne pre konsolidačné práce na skalnatých terénoch, nakoľko zvyšujú stabilitu stroja na nerovnom povrchu.

Prídavné vzduchové filtre
Tieto prídavné vzduchové filtre vetrania inštalované v kabíne zaisťujú, aby obsluha nevdychovala potenciálne škodlivé látky.

Stroje certifikované ako „chránené proti výbuchu“
Špeciálne stroje modelového radu určeného pre nasadenie pri „tunnelingu“ sú certifikované ako „chránené proti výbuchu“ a umožňujú tak prevádzku v podzemí.

TechnologickÉ rieŠenia

Samonivelačné stabilizátory
Samonivelačné stabilizátory integrované v niektorých modeloch teleskopických manipulátorov sú ideálne pre konsolidačné práce na skalnatých terénoch, nakoľko zvyšujú stabilitu stroja na nerovnom povrchu.

Prídavné vzduchové filtre
Tieto prídavné vzduchové filtre vetrania inštalované v kabíne zaisťujú, aby obsluha nevdychovala potenciálne škodlivé látky.

Stroje certifikované ako „chránené proti výbuchu“
Špeciálne stroje modelového radu určeného pre nasadenie pri „tunnelingu“ sú certifikované ako „chránené proti výbuchu“ a umožňujú tak prevádzku v podzemí.

TechnologickÉ rieŠenia

Samonivelačné stabilizátory
Samonivelačné stabilizátory integrované v niektorých modeloch teleskopických manipulátorov sú ideálne pre konsolidačné práce na skalnatých terénoch, nakoľko zvyšujú stabilitu stroja na nerovnom povrchu.

Prídavné vzduchové filtre
Tieto prídavné vzduchové filtre vetrania inštalované v kabíne zaisťujú, aby obsluha nevdychovala potenciálne škodlivé látky.

Stroje certifikované ako „chránené proti výbuchu“
Špeciálne stroje modelového radu určeného pre nasadenie pri „tunnelingu“ sú certifikované ako „chránené proti výbuchu“ a umožňujú tak prevádzku v podzemí.

ŠpecifickÉ prÍsluŠenstvo

Kliešte na valce

Tieto kliešte sú určené na manipuláciu s rôznymi typmi valcov. Vďaka možnosti otáčania a naklápania sú nevyhnutným príslušenstvom pri údržbárskych prácach veľkých strojov, ako sú vyklápače a ťažobné rýpadlá.

Kliešte na pneumatiky

Tieto kliešte sú koncipované špeciálne na manipuláciu s rôznymi typmi pneumatík. Vďaka možnosti otáčania a naklápania bude aj manipulácia s veľkými pneumatikami hračkou.

Kliešte ukladača oblých nosníkov

Toto príslušenstvo je koncipované špeciálne na umiestňovanie oporných oblých nosníkov pre tunely a galérie. Vďaka možnosti naklápania zabezpečuje maximálnu presnosť pri umiestňovaní. Kliešte je možné nastaviť tak, aby sa prispôsobili rôznym typom oblých nosníkov.

Kliešte na rúry

Toto príslušenstvo je určené na manipuláciu s potrubím rôznej dĺžky a prierezu. Nachádza uplatnenie hlavne v ropnom sektore a v rámci ozdravovania životného prostredia.

Koše na premiestňovanie osôb

Sortiment košov na prepravu osôb Dieci uspokojí každú potrebu: predný kôš, odnímateľný predný kôš, kôš s trojstranným hydraulickým otáčaním, kôš s pozitívnym-negatívnym nosníkom, ktorý umožňuje premiestniť pracovníka obsluhy do priestoru pod úrovňou terénu; okrem toho je k dispozícii aj kôš určený na použitie v tuneloch a galériách s trojstranným hydraulickým otáčaním a ochrannou strieškou.

ŠpecifickÉ prÍsluŠenstvo

Kliešte na valce

Tieto kliešte sú určené na manipuláciu s rôznymi typmi valcov. Vďaka možnosti otáčania a naklápania sú nevyhnutným príslušenstvom pri údržbárskych prácach veľkých strojov, ako sú vyklápače a ťažobné rýpadlá.

Kliešte na pneumatiky

Tieto kliešte sú koncipované špeciálne na manipuláciu s rôznymi typmi pneumatík. Vďaka možnosti otáčania a naklápania bude aj manipulácia s veľkými pneumatikami hračkou.

Kliešte ukladača oblých nosníkov

Toto príslušenstvo je koncipované špeciálne na umiestňovanie oporných oblých nosníkov pre tunely a galérie. Vďaka možnosti naklápania zabezpečuje maximálnu presnosť pri umiestňovaní. Kliešte je možné nastaviť tak, aby sa prispôsobili rôznym typom oblých nosníkov.

Kliešte na rúry

Toto príslušenstvo je určené na manipuláciu s potrubím rôznej dĺžky a prierezu. Nachádza uplatnenie hlavne v ropnom sektore a v rámci ozdravovania životného prostredia.

Koše na premiestňovanie osôb

Sortiment košov na prepravu osôb Dieci uspokojí každú potrebu: predný kôš, odnímateľný predný kôš, kôš s trojstranným hydraulickým otáčaním, kôš s pozitívnym-negatívnym nosníkom, ktorý umožňuje premiestniť pracovníka obsluhy do priestoru pod úrovňou terénu; okrem toho je k dispozícii aj kôš určený na použitie v tuneloch a galériách s trojstranným hydraulickým otáčaním a ochrannou strieškou.

ŠpecifickÉ prÍsluŠenstvo

Kliešte na valce

Tieto kliešte sú určené na manipuláciu s rôznymi typmi valcov. Vďaka možnosti otáčania a naklápania sú nevyhnutným príslušenstvom pri údržbárskych prácach veľkých strojov, ako sú vyklápače a ťažobné rýpadlá.

Kliešte na pneumatiky

Tieto kliešte sú koncipované špeciálne na manipuláciu s rôznymi typmi pneumatík. Vďaka možnosti otáčania a naklápania bude aj manipulácia s veľkými pneumatikami hračkou.

Kliešte ukladača oblých nosníkov

Toto príslušenstvo je koncipované špeciálne na umiestňovanie oporných oblých nosníkov pre tunely a galérie. Vďaka možnosti naklápania zabezpečuje maximálnu presnosť pri umiestňovaní. Kliešte je možné nastaviť tak, aby sa prispôsobili rôznym typom oblých nosníkov.

Kliešte na rúry

Toto príslušenstvo je určené na manipuláciu s potrubím rôznej dĺžky a prierezu. Nachádza uplatnenie hlavne v ropnom sektore a v rámci ozdravovania životného prostredia.

Koše na premiestňovanie osôb

Sortiment košov na prepravu osôb Dieci uspokojí každú potrebu: predný kôš, odnímateľný predný kôš, kôš s trojstranným hydraulickým otáčaním, kôš s pozitívnym-negatívnym nosníkom, ktorý umožňuje premiestniť pracovníka obsluhy do priestoru pod úrovňou terénu; okrem toho je k dispozícii aj kôš určený na použitie v tuneloch a galériách s trojstranným hydraulickým otáčaním a ochrannou strieškou.

Apollo Smart

Apollo Smart je stroj, ktorý umožňuje ľahké manévrovanie aj v obmedzených priestoroch a zároveň je schopný zvládnuť veľký výkon s vysokou obratnosťou a presnosťou pohybu. Nový model Apollo 20.4 Smart je najkompaktnejším a najobratnejším zo stavebných teleskopických manipulátorov značky Dieci, pričom si v plnej miere zachováva svoju tradičnú úroveň pohodlia a všestrannosti typické pre tento produktový rad. Kompaktné rozmery zvyšujú jeho manévrovacie schopnosti pri práci v extrémne stiesnených a náročných priestoroch bez toho, aby znížený pocit priestrannosti a pohodlia v kabíne. Inovácia sa snúbi s výkonnosťou: nový motor a nová hydrostatická prevodovka zabezpečujú maximálny výkon a prevádzkové úspory, zatiaľ čo celý rad patentovaných riešení výrazne uľahčuje údržbu.

Apollo Smart

Apollo Smart je stroj, ktorý umožňuje ľahké manévrovanie aj v obmedzených priestoroch a zároveň je schopný zvládnuť veľký výkon s vysokou obratnosťou a presnosťou pohybu. Nový model Apollo 20.4 Smart je najkompaktnejším a najobratnejším zo stavebných teleskopických manipulátorov značky Dieci, pričom si v plnej miere zachováva svoju tradičnú úroveň pohodlia a všestrannosti typické pre tento produktový rad. Kompaktné rozmery zvyšujú jeho manévrovacie schopnosti pri práci v extrémne stiesnených a náročných priestoroch bez toho, aby znížený pocit priestrannosti a pohodlia v kabíne. Inovácia sa snúbi s výkonnosťou: nový motor a nová hydrostatická prevodovka zabezpečujú maximálny výkon a prevádzkové úspory, zatiaľ čo celý rad patentovaných riešení výrazne uľahčuje údržbu.

Dedalus

Modely teleskopického manipulátora DEDALUS sú ideálne na použitie pri údržbe ciest, v historických centrách a podzemných priestoroch.
Malé a kompaktné manipulátory, ktoré sú dostupné v širokej škále nosností a výškových dosahov, sa vyznačujú výbornou manévrovateľnosťou, výkonom, precíznym ovládaním a vysokou plynulosťou pohybu.
Tento teleskopický manipulátor môže byť vybavený novým pákovým ovládačom FNR, ktorý umožňuje presnejšie a bezpečnejšie ovládať všetky funkcie vozidla jednoduchým pohybom ruky.
Kabína je schválená podľa ROPS-FOPS a môže byť vybavená aj zdokonaleným klimatizačným zariadením, ktoré umožňuje optimálnu cirkuláciu vzduchu v kabíne.
Všetky prevádzkové parametre vozidla sú monitorované prostredníctvom palubného počítača s LCD displejom.

 • Nový jednopákový joystick CAN-bus
 • 2-stupňová hydrostatická prevodovka
 • Nový pákový ovládač FNR – doplnkové príslušenstvo
 • Kabína schválená podľa ROPS-FOPS
 • Disponuje novou kabínou, za ktorou sa skrýva dielňa Giugiaro

Hercules

Rad HERCULES sa skladá z výkonných teleskopických manipulátorov, ktoré sa nachádzajú na trhu „obrov“. Zahŕňajú všetky „plusy“ spojené s bezpečnosťou, manévrovateľnosťou a komfortom, ako aj vysoko pokročilé hydraulické riešenia.
Tieto teleskopické manipulátory sú schopné optimálne využiť svoju silu na veľkých staveniskách, v lomoch a baniach, v prístavoch a lodeniciach a vo všeobecnosti pri „náročných“ prácach a vyznačujú sa optimalizovaným riadením spaľovania a výrazne zníženou spotrebou vďaka technológii na úpravu výfukových plynov SCR (selektívnej katalytickej redukcii), hydrostatickej prevodovke a centrálnemu diferenciálu, ktoré umožňujú kompenzovať rozdiely medzi valením kolies na prednej a zadnej náprave, čím minimalizujú namáhanie a zvyšujú úsporu paliva.
Je tiež vybavený elektronicky ovládaným proporcionálnym rozvádzačom „Load Sensing- Flow Sharing“ a pedálom Inching“ pre plazivú rýchlosť vozidla aj pri maximálnych otáčkach.

 • SCR, selektívna katalytická redukcia
 • Hydrostatická prevodovka
 • Centrálny diferenciál
 • Elektronicky ovládaný proporcionálny rozvádzač „Load Sensing- Flow Sharing“
 • Pedál „Inching“ pre plazivú rýchlosť

Hercules

Rad HERCULES sa skladá z výkonných teleskopických manipulátorov, ktoré sa nachádzajú na trhu „obrov“. Zahŕňajú všetky „plusy“ spojené s bezpečnosťou, manévrovateľnosťou a komfortom, ako aj vysoko pokročilé hydraulické riešenia.
Tieto teleskopické manipulátory sú schopné optimálne využiť svoju silu na veľkých staveniskách, v lomoch a baniach, v prístavoch a lodeniciach a vo všeobecnosti pri „náročných“ prácach a vyznačujú sa optimalizovaným riadením spaľovania a výrazne zníženou spotrebou vďaka technológii na úpravu výfukových plynov SCR (selektívnej katalytickej redukcii), hydrostatickej prevodovke a centrálnemu diferenciálu, ktoré umožňujú kompenzovať rozdiely medzi valením kolies na prednej a zadnej náprave, čím minimalizujú namáhanie a zvyšujú úsporu paliva.
Je tiež vybavený elektronicky ovládaným proporcionálnym rozvádzačom „Load Sensing- Flow Sharing“ a pedálom Inching“ pre plazivú rýchlosť vozidla aj pri maximálnych otáčkach.

 • SCR, selektívna katalytická redukcia
 • Hydrostatická prevodovka
 • Centrálny diferenciál
 • Elektronicky ovládaný proporcionálny rozvádzač „Load Sensing- Flow Sharing“
 • Pedál „Inching“ pre plazivú rýchlosť

Icarus Dynamic

Icarus Dynamic, z novej série stavebných strojov, je vozidlo veľkých výšok.

Pevné, mohutné a odolné rameno zaisťuje vysokú spoľahlivosť stroja osvedčenú počas mnohých rokov v rôznych aplikáciách a použitiach.

Tento teleskopický zdvihák je určený na použitie vidlíc, lyžíc, navijakov, stožiarových predĺžení a koša na premiestňovanie osôb. Toto všetko sa robí úplne bezpečne prostredníctvom systému na automatickú detekciu príslušenstva.

Prevodovka Shift On Fly umožňuje meniť prevodový stupeň bez toho, aby ste museli stroj zastaviť a zvýhodňuje manipuláciu vďaka systému automatického brzdenia pri stúpaní, pričom prevod eliminuje zmeny prevodov a otrasy a poskytuje vysokú ťažnú silu aj pri vysokých rýchlostiach.

Funkcia creeper umožňuje nastaviť rýchlosť pohybu vozidla dopredu bez toho, že by ste museli použiť krokovanie, umožňuje udržiavať konštantné otáčky motora a prietok oleja za účinného využívania príslušenstva ako zametacie stroje alebo rozmetadlá slamy, ktoré vyžadujú konštantný výkon, zatiaľ čo stroj napreduje premenlivou rýchlosťou zvolenou pracovníkom obsluhy.

 

 • Nezávislé stabilizátory
 • Systém na automatickú detekciu príslušenstva
 • Prevodovka Shift On Fly
 • Funkcia creeper

Icarus Dynamic

Icarus Dynamic, z novej série stavebných strojov, je vozidlo veľkých výšok.

Pevné, mohutné a odolné rameno zaisťuje vysokú spoľahlivosť stroja osvedčenú počas mnohých rokov v rôznych aplikáciách a použitiach.

Tento teleskopický zdvihák je určený na použitie vidlíc, lyžíc, navijakov, stožiarových predĺžení a koša na premiestňovanie osôb. Toto všetko sa robí úplne bezpečne prostredníctvom systému na automatickú detekciu príslušenstva.

Prevodovka Shift On Fly umožňuje meniť prevodový stupeň bez toho, aby ste museli stroj zastaviť a zvýhodňuje manipuláciu vďaka systému automatického brzdenia pri stúpaní, pričom prevod eliminuje zmeny prevodov a otrasy a poskytuje vysokú ťažnú silu aj pri vysokých rýchlostiach.

Funkcia creeper umožňuje nastaviť rýchlosť pohybu vozidla dopredu bez toho, že by ste museli použiť krokovanie, umožňuje udržiavať konštantné otáčky motora a prietok oleja za účinného využívania príslušenstva ako zametacie stroje alebo rozmetadlá slamy, ktoré vyžadujú konštantný výkon, zatiaľ čo stroj napreduje premenlivou rýchlosťou zvolenou pracovníkom obsluhy.

 

 • Nezávislé stabilizátory
 • Systém na automatickú detekciu príslušenstva
 • Prevodovka Shift On Fly
 • Funkcia creeper

Samson

Teleskopické manipulátory SAMSON vynikajú svojim výkonom a robustnosťou, vďaka čomu sú vhodné predovšetkým pre náročné a intenzívne práce ako v stavebníctve, tak aj v priemysle, všade tam, kde je vyžadovaná veľká nosnosť.
Vďaka svojmu výkyvnému kinematickému mechanizmu s protipákou, ktorý umožňuje výrazne zväčšiť uhol natočenia nosnej dosky vidlíc, je tento manipulátor určený predovšetkým na nakladanie a vykladanie ťažkých materiálov a je zvlášť účinný v kombinácii s lyžicou.

Je možné nainštalovať zdokonalené klimatizačné zariadenie, kabína je schválená podľa ROPS-FOPS a palubný počítač je vybavený LCD displejom.

Tento rad teleskopických manipulátorov môže byť vybavený prevodom VS Vario System EVO2 so 4 režimami jazdy: „Automotive“, „Loader“ „Creeper“ a „ECO“ a proporcionálnym joystickom 4 v 1 v kombinácii s „Load Sensing“ čerpadlom s premenlivým prietokom, ktoré zvyšuje rýchlosť pohybu a umožňuje simultánne vykonávanie až 4 pohybov.

 • Kabína schválená podľa ROPS-FOPS
 • Prevod VS Vario System EVO2
 • Proporcionálny joystick 4 v 1
 • „Load Sensing“ čerpadlo s premenlivým prietokom
 • Zdokonalené klimatizačné zariadenie
 • Digitálny tachometer
 • Disponuje novou kabínou, za ktorou sa skrýva dielňa Giugiaro Design

Zeus

Tieto modely teleskopických manipulátorov pre stavebníctvo spájajú prvotriedny výkon s obratnosťou tak, aby boli schopné manipulácie s ťažkými bremenami v stiesnených priestoroch. Model ZEUS je vybavený hydrostatickou prevodovkou v kombinácii s pedálom „INCHING“ pre plazivú rýchlosť vozidla aj pri maximálnych otáčkach.
Výkyvný kinematický mechanizmus s protipákou umožňuje výrazne zväčšiť uhol natočenia nosnej dosky vidlíc. Okrem toho je vo vnútri ramena umiestnený predlžovací valec. Vďaka tomu umožňuje tento model bezpečné a pohodlné nakladanie a vykladanie materiálov. Je koncipovaný pre nasadenie na staveniskách, jeho kabína disponuje všetkými bezpečnostnými zariadeniamije schválená podľa ROPS-FOPS, môže byť vybavená zdokonaleným klimatizačným zariadením určeným pre náročné poveternostné podmienky a na prianie je možné nainštalovať nové sedadlá s automatickým odpružením.

 • Kabína schválená podľa ROPS-FOPS
 • Pedál „Inching“ pre plazivú rýchlosť
 • Hydrostatický prevod
 • Zdokonalené klimatizačné zariadenie – doplnkové príslušenstvo
 • Disponuje novou kabínou, za ktorou sa skrýva dielňa Giugiaro Design

Zeus

Tieto modely teleskopických manipulátorov pre stavebníctvo spájajú prvotriedny výkon s obratnosťou tak, aby boli schopné manipulácie s ťažkými bremenami v stiesnených priestoroch. Model ZEUS je vybavený hydrostatickou prevodovkou v kombinácii s pedálom „INCHING“ pre plazivú rýchlosť vozidla aj pri maximálnych otáčkach.
Výkyvný kinematický mechanizmus s protipákou umožňuje výrazne zväčšiť uhol natočenia nosnej dosky vidlíc. Okrem toho je vo vnútri ramena umiestnený predlžovací valec. Vďaka tomu umožňuje tento model bezpečné a pohodlné nakladanie a vykladanie materiálov. Je koncipovaný pre nasadenie na staveniskách, jeho kabína disponuje všetkými bezpečnostnými zariadeniamije schválená podľa ROPS-FOPS, môže byť vybavená zdokonaleným klimatizačným zariadením určeným pre náročné poveternostné podmienky a na prianie je možné nainštalovať nové sedadlá s automatickým odpružením.

 • Kabína schválená podľa ROPS-FOPS
 • Pedál „Inching“ pre plazivú rýchlosť
 • Hydrostatický prevod
 • Zdokonalené klimatizačné zariadenie – doplnkové príslušenstvo
 • Disponuje novou kabínou, za ktorou sa skrýva dielňa Giugiaro Design

Pivot

PIVOT je kompaktný, ľahký kĺbový teleskopický manipulátor zostavený z vysoko kvalitných komponentov. Tento kolesový nakladač s kĺbovým rámom a teleskopickým ramenom je ideálny pre tých, ktorí pracujú v stiesnených priestoroch, kdekoľvek potrebujete výkonný stroj s nízkymi prevádzkovými nákladmi.
Motor (vzadu) je inštalovaný pozdĺžne, kvôli lepšiemu prístupu počas údržby, s vynikajúcim bočným a zadným výhľadom.
Všetky dôležité súčasti, ako je kĺbový hriadeľ a predlžovací valec, sú v chránenej polohe, čapy a vložky sú chránené tesneniami „Long Life“. Brzdový systém je podporovaný servomotorom a pedál „Inching“ umožňuje plnú kontrolu rýchlosti dopredu aj pri motore pri maximálnych otáčkach.
Súčasťou bezpečnostného a zdvíhacieho zariadenia je obmedzovač zaťaženia.
Kabína, ktorá je jednou z najnižších vo svojej kategórii z hľadiska zeme, je schválená ROPS – FOPS, vybavená všetkými bezpečnostnými zariadeniami a navrhnutá tak, aby zabezpečovala vysoký komfort, so strešným oknom, farebným TFT displejom a kapacitným joystickom s senzor mŕtveho muža. Môže byť tiež vybavený vylepšeným klimatizačným systémom, ktorý umožňuje dokonalú difúziu vzduchu vo vnútri priestoru pre cestujúcich.
 • Ovládanie pedálom „Inching“
 • Obmedzovač zaťaženia
 • Tesnenie „Long Life“
 • ROPS – Kabína schválená FOPS

Pegasus

PEGASUS je rotačný teleskopický manipulátor, ktorý umožňuje plynulé (360-stupňové) aj neplynulé otáčanie (400-stupňové). Tento manipulátor môže byť vybavený širokou škálou príslušenstva, vďaka čomu môže vykonávať celý rad prác a manipuláciu s materiálom ako žeriav, teleskopický manipulátor a zdvíhacia plošina, a to všetko s jedným strojom.
Model Pegasus/400°
 je určený na prenájmom, disponuje neplynulým otáčaním o 400 stupňov a jeho hlavnými prednosťami je jednoduché použitierobustnosť, spoľahlivosť kompletná škála bezpečnostných prvkov, vrátane obmedzovača zaťaženia a moderného prístrojového vybavenia pre úplnú kontrolu nad vozidlom pri akomkoľvek namáhaní, zaťažení, teréne či rýchlosti.

Model PEGASUS s plynulým otáčaním o 360° je okrem charakteristík modelu 400° vybavený aj stabilizátormi s automatickou vyrovnávacou funkciou a elektronickým kontrolným systémom (využívajúcim technológiu CAN-bus), ktoré umožňujú prevádzku v akejkoľvek polohe, v závislosti od opornej plochy, polohy stabilizátorov a hmotnosti bremena. Prostredníctvom pokročilej diagnostiky meria systém v reálnom čase optimálne pracovné a bezpečnostné parametre, umožňujúc tak úplnú kontrolu pracovných podmienok.
Súčasťou vybavenia je aj nový hydraulický rozvádzač Load Sensing / Flow Sharing a nový otočný spoj s integrovaným snímačom otáčania.

Presný a citlivý kapacitný joystick so senzorom prítomnosti obsluhy umožňuje reguláciu/zníženie rýchlosti otáčania veže.

Systém automatického prepínania ovládacích prvkov umožňuje jazdu s vežou otočenou až o 180 stupňov tak, aby sa uľahčilo premiestňovanie v stiesnených pracovných priestoroch.

Systém „Ecowork“ v kombinácii s joystickom umožňuje väčšiu úsporu paliva, nakoľko odčerpáva energiu z dieselového motora len v prípade potreby.

Dokonalý komfort kabíny (schválenej podľa ROPS-FOPS a vybavenej všetkými bezpečnostnými zariadeniami a klimatizáciou) ďalej zvyšuje integrácia nového navigačného systému Smart, ktorý ovláda hlavné elektronické funkcie manipulátora: režim jazdy, kontrolu minimálnych otáčok, rýchlosť pojazdu a diagnostiku.

 • Plynulé (360-stupňové) aj neplynulé otáčanie (400-stupňové)
 • Obmedzovač zaťaženia
 • Stabilizátory s automatickou vyrovnávacou funkciou
 • Hydraulický rozvádzač Load Sensing / Flow Sharing
 • Kapacitný joystick so senzorom prítomnosti obsluhy
 • Kabína schválená podľa ROPS-FOPS
 • Navigačný systém Smart

Pegasus

PEGASUS je rotačný teleskopický manipulátor, ktorý umožňuje plynulé (360-stupňové) aj neplynulé otáčanie (400-stupňové). Tento manipulátor môže byť vybavený širokou škálou príslušenstva, vďaka čomu môže vykonávať celý rad prác a manipuláciu s materiálom ako žeriav, teleskopický manipulátor a zdvíhacia plošina, a to všetko s jedným strojom.
Model Pegasus/400°
 je určený na prenájmom, disponuje neplynulým otáčaním o 400 stupňov a jeho hlavnými prednosťami je jednoduché použitierobustnosť, spoľahlivosť kompletná škála bezpečnostných prvkov, vrátane obmedzovača zaťaženia a moderného prístrojového vybavenia pre úplnú kontrolu nad vozidlom pri akomkoľvek namáhaní, zaťažení, teréne či rýchlosti.

Model PEGASUS s plynulým otáčaním o 360° je okrem charakteristík modelu 400° vybavený aj stabilizátormi s automatickou vyrovnávacou funkciou a elektronickým kontrolným systémom (využívajúcim technológiu CAN-bus), ktoré umožňujú prevádzku v akejkoľvek polohe, v závislosti od opornej plochy, polohy stabilizátorov a hmotnosti bremena. Prostredníctvom pokročilej diagnostiky meria systém v reálnom čase optimálne pracovné a bezpečnostné parametre, umožňujúc tak úplnú kontrolu pracovných podmienok.
Súčasťou vybavenia je aj nový hydraulický rozvádzač Load Sensing / Flow Sharing a nový otočný spoj s integrovaným snímačom otáčania.

Presný a citlivý kapacitný joystick so senzorom prítomnosti obsluhy umožňuje reguláciu/zníženie rýchlosti otáčania veže.

Systém automatického prepínania ovládacích prvkov umožňuje jazdu s vežou otočenou až o 180 stupňov tak, aby sa uľahčilo premiestňovanie v stiesnených pracovných priestoroch.

Systém „Ecowork“ v kombinácii s joystickom umožňuje väčšiu úsporu paliva, nakoľko odčerpáva energiu z dieselového motora len v prípade potreby.

Dokonalý komfort kabíny (schválenej podľa ROPS-FOPS a vybavenej všetkými bezpečnostnými zariadeniami a klimatizáciou) ďalej zvyšuje integrácia nového navigačného systému Smart, ktorý ovláda hlavné elektronické funkcie manipulátora: režim jazdy, kontrolu minimálnych otáčok, rýchlosť pojazdu a diagnostiku.

 • Plynulé (360-stupňové) aj neplynulé otáčanie (400-stupňové)
 • Obmedzovač zaťaženia
 • Stabilizátory s automatickou vyrovnávacou funkciou
 • Hydraulický rozvádzač Load Sensing / Flow Sharing
 • Kapacitný joystick so senzorom prítomnosti obsluhy
 • Kabína schválená podľa ROPS-FOPS
 • Navigačný systém Smart

Rad poľnohospodárskych teleskopických manipulátorov značky Dieci