By using our services, you agree to our use of cookies. To know our privacy policy click here.

TELESKOPLØFTERE FOR GRUVER OG STEINBRUDD

Allsidighet og bruksfleksibilitet er de primære egenskapene til teleskopløfterne og de andre maskinene fra Dieci. Takket være anvendelsen av spesielle teknologiske løsninger og kvalitetskomponenter kan de garantere ekstreme ytelser som er nødvendige for eksempel ved arbeid i gruver, stenbrudd og fjelltunneler.
Med det store utvalget av teleskopløftere har man alltid maskinen med de riktige egenskapene for utføring av vedlikeholdsarbeid på transportbånd, kjøreledninger, ventilasjonsanlegg osv., og for å takle de mangfoldige uventede oppgavene som er vanlig i dette arbeidet.
Gigant-dumperne er spesielt utviklet for gruvearbeid, har stor lastekapasitet og absolutt unike egenskaper når det gjelder robusthet og brukervennlighet.

Brukssektorer

TELESKOPLØFTERE FOR GRUVER OG STEINBRUDD

Allsidighet og bruksfleksibilitet er de primære egenskapene til teleskopløfterne og de andre maskinene fra Dieci. Takket være anvendelsen av spesielle teknologiske løsninger og kvalitetskomponenter kan de garantere ekstreme ytelser som er nødvendige for eksempel ved arbeid i gruver, stenbrudd og fjelltunneler.
Med det store utvalget av teleskopløftere har man alltid maskinen med de riktige egenskapene for utføring av vedlikeholdsarbeid på transportbånd, kjøreledninger, ventilasjonsanlegg osv., og for å takle de mangfoldige uventede oppgavene som er vanlig i dette arbeidet.
Gigant-dumperne er spesielt utviklet for gruvearbeid, har stor lastekapasitet og absolutt unike egenskaper når det gjelder robusthet og brukervennlighet.

Brukssektorer

TELESKOPLØFTERE FOR GRUVER OG STEINBRUDD

Allsidighet og bruksfleksibilitet er de primære egenskapene til teleskopløfterne og de andre maskinene fra Dieci. Takket være anvendelsen av spesielle teknologiske løsninger og kvalitetskomponenter kan de garantere ekstreme ytelser som er nødvendige for eksempel ved arbeid i gruver, stenbrudd og fjelltunneler.
Med det store utvalget av teleskopløftere har man alltid maskinen med de riktige egenskapene for utføring av vedlikeholdsarbeid på transportbånd, kjøreledninger, ventilasjonsanlegg osv., og for å takle de mangfoldige uventede oppgavene som er vanlig i dette arbeidet.
Gigant-dumperne er spesielt utviklet for gruvearbeid, har stor lastekapasitet og absolutt unike egenskaper når det gjelder robusthet og brukervennlighet.

Brukssektorer

GRUVER, STEINBRUDD OG FJELLTUNNELER

Mineralutvinning fra gruver og steinbrudd er en av primærnæringene, og begynte faktisk før jordbruket. Selv om det dreier seg om et arbeid med stor miljøpåvirkning, er det grunnlaget for alle de andre produksjonsaktivitetene, og dermed for utviklingen av det moderne samfunnet og vår velferd.

Det finnes fire grunnmetoder for utvinning av mineraler: fra gruver eller fra steinbrudd, som er de vanligste, eller fra underjordiske gruver som man kommer til via sjakter eller gallerier. Den siste metoden er utvinning av mineraler og brennstoff via borebrønner.

Forskjellen mellom gruver og steinbrudd avhenger stort sett av hvilket materiale som “høstes” (innen gruvedrift kalles systematisk utnyttelse av steinbrudd og gruver for høsting): fra gruvene utvinner man metallholdige mineraler, edelstein, ildfast stein og brennstoff; fra steinbruddene marmor, prydstein og byggestein som sand, grus og torv.

Enten det dreier seg om steinbrudd, gruver eller tunneler, har dette arbeidet tre ting felles: de ekstreme forholdene, farlighetsgraden og det tunge arbeidet.

Takket være erfaringen fra disse bransjene samt kontinuerlige tilbakemeldinger fra kundene våre, har Dieci utviklet en serie med spesialmaskiner og -utstyr spesielt beregnet på denne typen arbeid: tungt, ekstremt og farlig.

Allsidighet, styrke, kompakt størrelse, jevne bevegelser, brukervennlighet og tekniske tiltak ad hoc er en garanti for å oppnå optimale resultater under ekstreme forhold.

Diecis senter for forskning og utvikling er konstant på leting etter bedre løsninger når det gjelder estetikk og ergonomi: det endelige resultatet er en blanding av design og komfort.

Faste teleskopløftere

Leddede teleskopløftere

Roterende teleskoploftere

Latest news

The versatility of telehandlers captivates every sector
20/12/2022
Construction, agriculture, mining and emergency: telehandlers are the successful solution in every sector due to their high versatility.
Samson: a telehandler for coal mining in Indonesia
06/12/2022
As versatile and multi-purpose as they are, Dieci telehandlers respond to every need in the mining sector, including vehicle maintenance, carried out by Samson 75.10 in Indonesia.
Diamond mines: Samson telehandlers in the depths of Africa
23/08/2022
Comfort, versatility and safety were the winning features behind the selection of three Samson vehicles that are now working deep down in an African diamond mine.

Latest news

The versatility of telehandlers captivates every sector
20/12/2022
Construction, agriculture, mining and emergency: telehandlers are the successful solution in every sector due to their high versatility.
Samson: a telehandler for coal mining in Indonesia
06/12/2022
As versatile and multi-purpose as they are, Dieci telehandlers respond to every need in the mining sector, including vehicle maintenance, carried out by Samson 75.10 in Indonesia.
Diamond mines: Samson telehandlers in the depths of Africa
23/08/2022
Comfort, versatility and safety were the winning features behind the selection of three Samson vehicles that are now working deep down in an African diamond mine.

Latest news

The versatility of telehandlers captivates every sector
20/12/2022
Construction, agriculture, mining and emergency: telehandlers are the successful solution in every sector due to their high versatility.
Samson: a telehandler for coal mining in Indonesia
06/12/2022
As versatile and multi-purpose as they are, Dieci telehandlers respond to every need in the mining sector, including vehicle maintenance, carried out by Samson 75.10 in Indonesia.
Diamond mines: Samson telehandlers in the depths of Africa
23/08/2022
Comfort, versatility and safety were the winning features behind the selection of three Samson vehicles that are now working deep down in an African diamond mine.

BRUKSSEKTORER FOR TELESKOPTRUCKER FOR GRUVEDRIFT

Underjordiske gruver

I alle gruveanlegg er håndtering og vedlikehold alltid et omfattende arbeid, da det stjeler dyrebar tid fra produksjonsprosessene.
Overalt der det brukes tungmaskiner, vil Dieci alltid være behjelpelige med å levere ideer, kjøretøy og utstyr som kan utføre og fremskynde alt det nødvendige arbeidet: teleskopløftere til håndtering av personer og ting, smidige og kompakte betongbiler som er perfekte for trange steder, kraftige dumpere til avhending av materialer.

DIECI STORIES

BRUKSSEKTORER FOR TELESKOPTRUCKER FOR GRUVEDRIFT

Underjordiske gruver

I alle gruveanlegg er håndtering og vedlikehold alltid et omfattende arbeid, da det stjeler dyrebar tid fra produksjonsprosessene.
Overalt der det brukes tungmaskiner, vil Dieci alltid være behjelpelige med å levere ideer, kjøretøy og utstyr som kan utføre og fremskynde alt det nødvendige arbeidet: teleskopløftere til håndtering av personer og ting, smidige og kompakte betongbiler som er perfekte for trange steder, kraftige dumpere til avhending av materialer.

DIECI STORIES

BRUKSSEKTORER FOR TELESKOPTRUCKER FOR GRUVEDRIFT

Underjordiske gruver

I alle gruveanlegg er håndtering og vedlikehold alltid et omfattende arbeid, da det stjeler dyrebar tid fra produksjonsprosessene.
Overalt der det brukes tungmaskiner, vil Dieci alltid være behjelpelige med å levere ideer, kjøretøy og utstyr som kan utføre og fremskynde alt det nødvendige arbeidet: teleskopløftere til håndtering av personer og ting, smidige og kompakte betongbiler som er perfekte for trange steder, kraftige dumpere til avhending av materialer.

DIECI STORIES

Overflategruver og -steinbrudd

Det vanlige vedlikeholdet blir et veritabelt kjempearbeid i overflategruver og -steinbrudd dersom man ikke har passende utstyr.
Ved bruk av teleskopløftere og andre maskiner fra Dieci blir dette arbeidet utført raskere og enklere. Den naturlige allsidigheten som alltid har kjennetegnet Dieci, har i årenes løp gjort det mulig å produsere spesifikt utstyr for alle oppgavetyper: vedlikehold av sylindre, demontering av dekk, håndtering av rør for pæling, transport og lasting av semi-bearbeidede marmorplater. Håndtering av stor og tung last er dagligkost for Dieci-maskinene.

 

DIECI STORIES

Overflategruver og -steinbrudd

Det vanlige vedlikeholdet blir et veritabelt kjempearbeid i overflategruver og -steinbrudd dersom man ikke har passende utstyr.
Ved bruk av teleskopløftere og andre maskiner fra Dieci blir dette arbeidet utført raskere og enklere. Den naturlige allsidigheten som alltid har kjennetegnet Dieci, har i årenes løp gjort det mulig å produsere spesifikt utstyr for alle oppgavetyper: vedlikehold av sylindre, demontering av dekk, håndtering av rør for pæling, transport og lasting av semi-bearbeidede marmorplater. Håndtering av stor og tung last er dagligkost for Dieci-maskinene.

 

DIECI STORIES

Overflategruver og -steinbrudd

Det vanlige vedlikeholdet blir et veritabelt kjempearbeid i overflategruver og -steinbrudd dersom man ikke har passende utstyr.
Ved bruk av teleskopløftere og andre maskiner fra Dieci blir dette arbeidet utført raskere og enklere. Den naturlige allsidigheten som alltid har kjennetegnet Dieci, har i årenes løp gjort det mulig å produsere spesifikt utstyr for alle oppgavetyper: vedlikehold av sylindre, demontering av dekk, håndtering av rør for pæling, transport og lasting av semi-bearbeidede marmorplater. Håndtering av stor og tung last er dagligkost for Dieci-maskinene.

DIECI STORIES

Tunnelbygging

Når det gjelder typen arbeid kan også bygging av fjelltunneler og gallerier likestilles med utvinning. Gallerier, tunneler og fjelltunneler blir gravd ut inne i fjell for å forbedre vei- eller jernbaneforbindelsene. Også i denne bransjen gjør Diecis erfaring og maskinenes allsidighet det mulig å bruke teleskopløfterne som altmuligmaskin på ulike områder.
Noen egenskaper, som for eksempel lengden på armen, løftekraften, bevegeligheten og rotasjonsmuligheten, gjør Dieci-maskinene velegnet i utstyrsfasen i galleriene, når det installeres ledninger for energi, belysning, kommunikasjon og først og fremst rør for den forserte ventilasjonen, uunnværlig flere kilometer fra galleriinngangen.

DIECI STORIES

Tunnelbygging

Når det gjelder typen arbeid kan også bygging av fjelltunneler og gallerier likestilles med utvinning. Gallerier, tunneler og fjelltunneler blir gravd ut inne i fjell for å forbedre vei- eller jernbaneforbindelsene. Også i denne bransjen gjør Diecis erfaring og maskinenes allsidighet det mulig å bruke teleskopløfterne som altmuligmaskin på ulike områder.
Noen egenskaper, som for eksempel lengden på armen, løftekraften, bevegeligheten og rotasjonsmuligheten, gjør Dieci-maskinene velegnet i utstyrsfasen i galleriene, når det installeres ledninger for energi, belysning, kommunikasjon og først og fremst rør for den forserte ventilasjonen, uunnværlig flere kilometer fra galleriinngangen.

DIECI STORIES

Tunnelbygging

Når det gjelder typen arbeid kan også bygging av fjelltunneler og gallerier likestilles med utvinning. Gallerier, tunneler og fjelltunneler blir gravd ut inne i fjell for å forbedre vei- eller jernbaneforbindelsene. Også i denne bransjen gjør Diecis erfaring og maskinenes allsidighet det mulig å bruke teleskopløfterne som altmuligmaskin på ulike områder.
Noen egenskaper, som for eksempel lengden på armen, løftekraften, bevegeligheten og rotasjonsmuligheten, gjør Dieci-maskinene velegnet i utstyrsfasen i galleriene, når det installeres ledninger for energi, belysning, kommunikasjon og først og fremst rør for den forserte ventilasjonen, uunnværlig flere kilometer fra galleriinngangen.

DIECI STORIES

Tekniske tiltak

Selvnivellerende stabilisatorer
Enkelte teleskopløftermodeller har selvnivellerende stabilisatorer. Disse er perfekte for bruk ved sikring av fjellvegger og gjør det enklere å plassere teleskopløfteren på ujevne underlag.

Ekstra luftefiltre
Disse ekstrafiltrene tilføyes til luftesystemet i førerhuset for å unngå at føreren puster inn potensielt farlige stoffer.

Maskiner sertifisert som “eksplosjonsmotstandige”
Spesialmaskinene i serien for “tunnelbygging” blir sertifisert som “eksplosjonsmotstandige” for å kunne brukes under jorden.

.

Tekniske tiltak

Selvnivellerende stabilisatorer
Enkelte teleskopløftermodeller har selvnivellerende stabilisatorer. Disse er perfekte for bruk ved sikring av fjellvegger og gjør det enklere å plassere teleskopløfteren på ujevne underlag.

Ekstra luftefiltre
Disse ekstrafiltrene tilføyes til luftesystemet i førerhuset for å unngå at føreren puster inn potensielt farlige stoffer.

Maskiner sertifisert som “eksplosjonsmotstandige”
Spesialmaskinene i serien for “tunnelbygging” blir sertifisert som “eksplosjonsmotstandige” for å kunne brukes under jorden.

.

Tekniske tiltak

Selvnivellerende stabilisatorer
Enkelte teleskopløftermodeller har selvnivellerende stabilisatorer. Disse er perfekte for bruk ved sikring av fjellvegger og gjør det enklere å plassere teleskopløfteren på ujevne underlag.

Ekstra luftefiltre
Disse ekstrafiltrene tilføyes til luftesystemet i førerhuset for å unngå at føreren puster inn potensielt farlige stoffer.

Maskiner sertifisert som “eksplosjonsmotstandige”
Spesialmaskinene i serien for “tunnelbygging” blir sertifisert som “eksplosjonsmotstandige” for å kunne brukes under jorden.

.

Spesialutstyr

Sylinderklype

Denne klypen er konstruert for håndtering av ulike sylindertyper. Muligheten for å rotere og vippe klypen gjør den uunnværlig ved vedlikehold av store maskiner som f.eks. dumpere og gravemaskiner i gruver.

Dekk-klype

En klype som er spesielt beregnet på håndtering av ulike dekktyper. Takket være muligheten for å rotere og vippe klypen, kan den enkelt og raskt håndtere store dekk.

Skinneklype

Dette tilbehøret er spesielt beregnet på plassering av skinner som tilslutt danner støttebuene i tunneler og gallerier. Muligheten for å vippe klypen øker arbeidsnøyaktigheten under leggingen. Klypen kan justeres for å tilpasses ulike skinnetyper.

Rørklype

Tilbehør som er beregnet på transport av rør i forskjellige lengder og seksjoner. Brukes først og fremst i oljebransjen og ved miljøsanering.

Personkurver

Dieci-serien med personkurver kan tilfredsstille ethvert behov: kurv med frontåpning, uttrekkbar kurv med frontåpning, trekantet kurv med hydraulisk rotasjon, kurv med positiv/negativ kranarm slik at operatøren kan komme under maskinens gangnivå. I tillegg finnes det en trekantet kurv som er spesialkonstruert for bruk i gallerier og fjelltunneler, med hydraulisk rotasjon og beskyttelsestak.

Spesialutstyr

Sylinderklype

Denne klypen er konstruert for håndtering av ulike sylindertyper. Muligheten for å rotere og vippe klypen gjør den uunnværlig ved vedlikehold av store maskiner som f.eks. dumpere og gravemaskiner i gruver.

Dekk-klype

En klype som er spesielt beregnet på håndtering av ulike dekktyper. Takket være muligheten for å rotere og vippe klypen, kan den enkelt og raskt håndtere store dekk.

Skinneklype

Dette tilbehøret er spesielt beregnet på plassering av skinner som tilslutt danner støttebuene i tunneler og gallerier. Muligheten for å vippe klypen øker arbeidsnøyaktigheten under leggingen. Klypen kan justeres for å tilpasses ulike skinnetyper.

Rørklype

Tilbehør som er beregnet på transport av rør i forskjellige lengder og seksjoner. Brukes først og fremst i oljebransjen og ved miljøsanering.

Personkurver

Dieci-serien med personkurver kan tilfredsstille ethvert behov: kurv med frontåpning, uttrekkbar kurv med frontåpning, trekantet kurv med hydraulisk rotasjon, kurv med positiv/negativ kranarm slik at operatøren kan komme under maskinens gangnivå. I tillegg finnes det en trekantet kurv som er spesialkonstruert for bruk i gallerier og fjelltunneler, med hydraulisk rotasjon og beskyttelsestak.

Spesialutstyr

Sylinderklype

Denne klypen er konstruert for håndtering av ulike sylindertyper. Muligheten for å rotere og vippe klypen gjør den uunnværlig ved vedlikehold av store maskiner som f.eks. dumpere og gravemaskiner i gruver.

Dekk-klype

En klype som er spesielt beregnet på håndtering av ulike dekktyper. Takket være muligheten for å rotere og vippe klypen, kan den enkelt og raskt håndtere store dekk.

Skinneklype

Dette tilbehøret er spesielt beregnet på plassering av skinner som tilslutt danner støttebuene i tunneler og gallerier. Muligheten for å vippe klypen øker arbeidsnøyaktigheten under leggingen. Klypen kan justeres for å tilpasses ulike skinnetyper.

Rørklype

Tilbehør som er beregnet på transport av rør i forskjellige lengder og seksjoner. Brukes først og fremst i oljebransjen og ved miljøsanering.

Personkurver

Dieci-serien med personkurver kan tilfredsstille ethvert behov: kurv med frontåpning, uttrekkbar kurv med frontåpning, trekantet kurv med hydraulisk rotasjon, kurv med positiv/negativ kranarm slik at operatøren kan komme under maskinens gangnivå. I tillegg finnes det en trekantet kurv som er spesialkonstruert for bruk i gallerier og fjelltunneler, med hydraulisk rotasjon og beskyttelsestak.

Apollo Smart

Apollo Smart er den ideelle maskinen for liten manøverplass og samtidig utstyrt med stor kraft, manøvrerbarhet og presisjon i bevegelsene. Den helt nye Apollo 20.4 Smart er den mest kompakte og smidige av Dieci teleskoplastere, men opprettholder hele seriens høye standardene for komfort og allsidighet. De små dimensjonene forbedrer maskinens prestasjon når du arbeider i ekstremt trange rom, uten å måtte gi avkall på et førerhus med mye plass og beboelighet. Et konsentrat av styrke og innovasjon: ny motor og ny hydrostatisk girkasse garanterer prestasjon og besparelser, og mange patenterte løsninger forenkler vedlikeholdet betraktelig.

Apollo Smart

Apollo Smart er den ideelle maskinen for liten manøverplass og samtidig utstyrt med stor kraft, manøvrerbarhet og presisjon i bevegelsene. Den helt nye Apollo 20.4 Smart er den mest kompakte og smidige av Dieci teleskoplastere, men opprettholder hele seriens høye standardene for komfort og allsidighet. De små dimensjonene forbedrer maskinens prestasjon når du arbeider i ekstremt trange rom, uten å måtte gi avkall på et førerhus med mye plass og beboelighet. Et konsentrat av styrke og innovasjon: ny motor og ny hydrostatisk girkasse garanterer prestasjon og besparelser, og mange patenterte løsninger forenkler vedlikeholdet betraktelig.

Dedalus

DEDALUS-modellene med teleskopløftere er spesielt egnet for vedlikeholdsarbeid på veier, i historiske bykjerner og i kjellere.
Maskinen er liten og kompakt, produsert med økende kapasiteter og høyder, og skiller seg ut med sine håndteringsegenskaper, styrke, presisjon og sine jevne, flytende bevegelser.
Denne teleskoptrucken kan utstyres med den nye FNR-joysticken, som takket være en enkel håndbevegelse styrer alle maskinens arbeidsfunksjoner, samtidig som den øker sikkerheten og nøyaktigheten.

Førerhuset er ROPS-FOPS godkjent og det kan også utstyres med et kraftig klimaanlegg som fordeler luften perfekt inne i førerhuset.
Alle maskinens driftsparametre overvåkes av en omborddatamaskin med LCD-skjerm.

 • Ny enspaks CAN-bus joystick
 • Hydrostatisk 2-girs transmisjon
 • Ny FNR-joystick – ekstrautstyr
 • Førerhus med ROPS – FOPS godkjenning
 • Tilgjengelig med det nye førerhuset fra Giugiaro Design

Hercules

HERCULES-familien består av kraftige teleskoptrucker som markedsføres som “gigantmaskiner”. De har alle “plussegenskapene” når det gjelder sikkerhet, håndterlighet og komfort, i tillegg til meget avanserte hydraulikkløsninger.
Disse teleskopløfterne er i stand til å få mest mulig ut av styrken sin på store byggeplasser, i steinbrudd og gruver, på havner og skipsverft, samt ved “tungt” arbeid generelt sett. De styrer drivstofforbrenningen optimalt og har et betydelig redusert forbruk, takket være SCR-teknologien for behandling av eksosgass (selektiv katalytisk reduksjon), og er utstyrt med hydrostatisk transmisjon og midtdifferensial som kompenserer for rulleforskjellen på hjulene på for- og bakakselen og minimerer på denne måten belastningene og oppnår en høyere drivstoffbesparelse.
Den er i tillegg utstyrt med en elektronisk betjent proporsjonal “load sensing- flow sharing”-fordeler og en pedalbetjent “INCHING”-kontroll som gjør at maskinen kan kjøre sakte selv om motoren går på fullt turtall.

 • SCR, selektiv katalytisk reduksjon
 • Hydrostatisk transmisjon
 • Midtdifferensial
 • Elektronisk betjent proporsjonal “Load Sensing- Flow Sharing” fordeler
 • Pedalbetjent “inching”-kontroll

Hercules

HERCULES-familien består av kraftige teleskoptrucker som markedsføres som “gigantmaskiner”. De har alle “plussegenskapene” når det gjelder sikkerhet, håndterlighet og komfort, i tillegg til meget avanserte hydraulikkløsninger.
Disse teleskopløfterne er i stand til å få mest mulig ut av styrken sin på store byggeplasser, i steinbrudd og gruver, på havner og skipsverft, samt ved “tungt” arbeid generelt sett. De styrer drivstofforbrenningen optimalt og har et betydelig redusert forbruk, takket være SCR-teknologien for behandling av eksosgass (selektiv katalytisk reduksjon), og er utstyrt med hydrostatisk transmisjon og midtdifferensial som kompenserer for rulleforskjellen på hjulene på for- og bakakselen og minimerer på denne måten belastningene og oppnår en høyere drivstoffbesparelse.
Den er i tillegg utstyrt med en elektronisk betjent proporsjonal “load sensing- flow sharing”-fordeler og en pedalbetjent “INCHING”-kontroll som gjør at maskinen kan kjøre sakte selv om motoren går på fullt turtall.

 • SCR, selektiv katalytisk reduksjon
 • Hydrostatisk transmisjon
 • Midtdifferensial
 • Elektronisk betjent proporsjonal “Load Sensing- Flow Sharing” fordeler
 • Pedalbetjent “inching”-kontroll

Icarus Dynamic

Icarus Dynamic, i den nye serien for bygg og anlegg, er maskinen for de store høyder.

Den solide og holdbare armen gir maskinen høy pålitelighet og har blitt gjennomprøvet i mange år på en rekke bruksområder og bruksområder.

Denne teleskopløfteren er designet for bruk av gafler, skuffer, vinsjer, gitterforlengere og en kurv for løft av personer. Alt i full sikkerhet takket være det automatiske utstyrsgjenkjenningssystemet.

Girspaken Shift On Fly gjør det mulig å skifte gir uten å måtte stanse maskinen og fordeler manøvrer takket være det automatiske bremsesystemet ved heving, mens girkassen fjerner endringer og støt og produserer høy trekkraft selv ved høye hastigheter.

Creeper-funksjonen lar deg justere hastigheten forover på kjøretøyet uten å bruke inching-kontrollen og opprettholde konstant motorturtall og oljestrøm, for effektivt å bruke utstyr som feiemaskiner eller halmspredere, som trenger konstant kraft mens maskinen beveger seg ved en variabel hastighet valgt av operatøren.

 

 • Uavhengige stabiliatorer
 • Automatisk utstyrsgjenkjenningssystem
 • Shift On Fly gir
 • Creeper-funksjon

Icarus Dynamic

Icarus Dynamic, i den nye serien for bygg og anlegg, er maskinen for de store høyder.

Den solide og holdbare armen gir maskinen høy pålitelighet og har blitt gjennomprøvet i mange år på en rekke bruksområder og bruksområder.

Denne teleskopløfteren er designet for bruk av gafler, skuffer, vinsjer, gitterforlengere og en kurv for løft av personer. Alt i full sikkerhet takket være det automatiske utstyrsgjenkjenningssystemet.

Girspaken Shift On Fly gjør det mulig å skifte gir uten å måtte stanse maskinen og fordeler manøvrer takket være det automatiske bremsesystemet ved heving, mens girkassen fjerner endringer og støt og produserer høy trekkraft selv ved høye hastigheter.

Creeper-funksjonen lar deg justere hastigheten forover på kjøretøyet uten å bruke inching-kontrollen og opprettholde konstant motorturtall og oljestrøm, for effektivt å bruke utstyr som feiemaskiner eller halmspredere, som trenger konstant kraft mens maskinen beveger seg ved en variabel hastighet valgt av operatøren.

 

 • Uavhengige stabiliatorer
 • Automatisk utstyrsgjenkjenningssystem
 • Shift On Fly gir
 • Creeper-funksjon

Samson

SAMSON teleskoptruckene er robuste og kraftige maskiner, og disse egenskapene gjør den spesielt egnet for tungt og intensivt arbeid både i bygge- og industrisektoren, for dem som har behov for stor løftekapasitet.
Den er spesielt egnet til lasting og lossing av tunge materialer takket være tiltebevegelsen med motvektsstang som gjør det mulig å øke rotasjonsvinkelen betydelig på gaffelholderen og dette er spesielt nyttig hvis kombinert med skovlen.

Klimaanlegget kan forsterkes og førerhuset er ROPS – FOPS godkjent, omborddatamaskinen er utstyrt med LCD-skjerm.

Denne serien med teleskopløftere kan utstyres med VS Vario System EVO2-transmisjonen med 4 kjøremoduser: “Automotive” “Loader” “Creeper” og “ECO” samt en proporsjonal 4-i-1 joystick samt en “load sensing”-pumpe med variabel fortrengning som øker bevegelseshastigheten og gjør det mulig å utføre inntil 4 bevegelser samtidig.

 • Førerhus med ROPS – FOPS godkjenning
 • VS Vario System EVO2-transmisjon
 • Proporsjonal 4-i-1 joystick
 • “Load sensing”-pumpe med variabel fortrengning
 • Kraftig klimaanlegg
 • Digitalt speedometer
 • Tilgjengelig med det nye førerhuset fra Giugiaro Design

Zeus

Disse modellene er teleskoptrucker for byggebransjen som kombinerer kraft og smidighet for å håndtere tung last på trange steder. ZEUS er utstyrt med en hydrostatisk transmisjon kombinert med en pedalbetjent “INCHING”-kontroll, som gjør at maskinen kan kjøre sakte selv om motoren går på fullt turtall.

Tiltebevegelsen er utstyrt med motvektsstang som gjør det mulig å øke rotasjonsvinkelen betydelig på gaffelholderen. I tillegg er utkjørings-sylinderen plassert inne i armen. Disse egenskapene gjør den sikker og komfortabel under lasting og lossing. Førerhuset er utviklet for arbeid på byggeplasser og utstyrt med alle nødvendigesikkerhetsinnretningerROPS –FOPS godkjent og klargjort for et eventuelt kraftig klimaanlegg der klimaforholdene er vanskelige. På forespørsel kan det monteres nye seter med automatisk fjæring.

 • Førerhus med ROPS – FOPS godkjenning
 • Pedalbetjent “inching”-kontroll
 • Hydrostatisk transmisjon
 • Kraftig klimaanlegg – ekstrautstyr
 • Tilgjengelig med det nye førerhuset fra Giugiaro Design

Zeus

Disse modellene er teleskoptrucker for byggebransjen som kombinerer kraft og smidighet for å håndtere tung last på trange steder. ZEUS er utstyrt med en hydrostatisk transmisjon kombinert med en pedalbetjent “INCHING”-kontroll, som gjør at maskinen kan kjøre sakte selv om motoren går på fullt turtall.

Tiltebevegelsen er utstyrt med motvektsstang som gjør det mulig å øke rotasjonsvinkelen betydelig på gaffelholderen. I tillegg er utkjørings-sylinderen plassert inne i armen. Disse egenskapene gjør den sikker og komfortabel under lasting og lossing. Førerhuset er utviklet for arbeid på byggeplasser og utstyrt med alle nødvendigesikkerhetsinnretningerROPS –FOPS godkjent og klargjort for et eventuelt kraftig klimaanlegg der klimaforholdene er vanskelige. På forespørsel kan det monteres nye seter med automatisk fjæring.

 • Førerhus med ROPS – FOPS godkjenning
 • Pedalbetjent “inching”-kontroll
 • Hydrostatisk transmisjon
 • Kraftig klimaanlegg – ekstrautstyr
 • Tilgjengelig med det nye førerhuset fra Giugiaro Design

Pivot

PIVOT er en leddet teleskopløfter, kompakt og lett, og sammensatt av førsteklasses komponenter. Denne hjullasteren med leddet chassis og teleskoparm er perfekt for arbeid på trange steder, og overalt der det er behov for en kraftig maskin som er rimelig i drift.

Motoren (bak) er montert på langs for bedre tilgang for vedlikehold, og gir god oversikt fra siden og bak.

Alle viktige deler, som f.eks. kardangakselen og utkjørings-sylinderen, er i beskyttede stillinger, bolter og bøssinger er beskyttet med “Long Life” forseglingspakninger. Bremsesystemet er servoassistert og med “inching”-pedalen har du full kontroll over kjørehastigheten selv når motoren er på fullt turtall.

Sikkerhets- og løfteutstyret omfatter en lastbegrenser.

Førerhuset, blant de laveste i forhold til bakkenivået i sin kategori, er ROPS – FOPS godkjent, utstyrt med alle nødvendige sikkerhetsinnretninger og utviklet for å garantere høy komfort, takluke, TFT-fargeskjerm og kapasitiv joystick med tilstedeværelsessensor. Det kan i tillegg utstyres med klimaanlegg som fordeler luften perfekt inne i førerhuset.

 • Pedalbetjent “inching”-kontroll
 • Lastbegrenser
 • “Long Life” forseglingspakninger
 • Førerhus med ROPS – FOPS godkjenning

Pegasus

PEGASUS er en roterende teleskopløfter, rotasjonen kan være både kontinuerlig (360°) og ikke-kontinuerlig (400°). Denne trucken kan utstyres med et stort utvalg av tilbehør som gjør den egnet til å utføre mange forskjellige arbeidsoppgaver, en enkelt maskin kan fungere som teleskoptruck, luftplattform og kran.
Pegasus /400° modellen
, utviklet spesielt for utleiemarkedet, har en ikke- kontinuerlig rotasjon på 400°, den er enkel i brukrobust, pålitelig og har en komplett seire med sikkerhetsutstyr, inklusiv en lastbegrenser og avanserte instrumenter for total kontroll over maskinen under alle forhold enten det gjelder kraft, last, terreng og hastighet.

Pegasus med kontinuerlig rotasjon på 360° er, i tillegg til alle egenskapene til 400° modellen, utstyrt med stabilisatorer for automatisk nivellering, og et elektronisk kontrollsystem (fremstilt med CAN-bus-teknologi) som gjør det mulig å arbeide i alle stillinger. Systemet regner faktisk ut de optimale arbeids- og sikkerhetsparametrene med en grundig undersøkelse i sanntid av hvileflaten, stabilisatorenes stilling og lasten, og får på denne måten full kontroll over arbeidsforholdene.
I tillegg til standardutstyret kommer den nye hydrauliske load sensing / flow sharing-fordeleren og et nytt roterende ledd med integrert rotasjonssensor.

Den kapasitive joysticken med tilstedeværelsessensor er presis og følsom, og kan brukes til justering/reduksjon av tårnets rotasjonshastighet.

Med systemet for automatisk inversjon av betjeningskontrollene kan man kjøre med tårnet rotert inntil 180°, for lettere å kunne forflytte seg på trange arbeidsplasser.

“Ecowork”-systemet kombinert med joysticken gir større drivstoffbesparelse ved å bruke dieselmotorens kraft kun når det er nødvendig.

Den allerede enestående komforten i førerhuset (ROPS –FOPS godkjent og utstyrt med alle nødvendige sikkerhetsinnretninger pluss klimaanlegg) forbedres ytterligere ved bruk av et nytt SMART-navigeringssystem som har kontroll over maskinens viktigste elektroniske funksjoner: Kjøremodus, kontroll av minimumsomdreininger, kjørehastighet og diagnostisering.

 • Både kontinuerlig (360°) og ikke-kontinuerlig rotasjon (400°)
 • Lastbegrenser
 • Stabilistorer med automatisk nivelleringsfunksjon
 • Load Sensing / Flow Sharing hydraulikkfordeler
 • Kapasitiv joystick med tilstedeværelsessensor
 • Førerhus med ROPS – FOPS godkjenning
 • Smart-navigeringssystem

Pegasus

PEGASUS er en roterende teleskopløfter, rotasjonen kan være både kontinuerlig (360°) og ikke-kontinuerlig (400°). Denne trucken kan utstyres med et stort utvalg av tilbehør som gjør den egnet til å utføre mange forskjellige arbeidsoppgaver, en enkelt maskin kan fungere som teleskoptruck, luftplattform og kran.
Pegasus /400° modellen
, utviklet spesielt for utleiemarkedet, har en ikke- kontinuerlig rotasjon på 400°, den er enkel i brukrobust, pålitelig og har en komplett seire med sikkerhetsutstyr, inklusiv en lastbegrenser og avanserte instrumenter for total kontroll over maskinen under alle forhold enten det gjelder kraft, last, terreng og hastighet.

Pegasus med kontinuerlig rotasjon på 360° er, i tillegg til alle egenskapene til 400° modellen, utstyrt med stabilisatorer for automatisk nivellering, og et elektronisk kontrollsystem (fremstilt med CAN-bus-teknologi) som gjør det mulig å arbeide i alle stillinger. Systemet regner faktisk ut de optimale arbeids- og sikkerhetsparametrene med en grundig undersøkelse i sanntid av hvileflaten, stabilisatorenes stilling og lasten, og får på denne måten full kontroll over arbeidsforholdene.
I tillegg til standardutstyret kommer den nye hydrauliske load sensing / flow sharing-fordeleren og et nytt roterende ledd med integrert rotasjonssensor.

Den kapasitive joysticken med tilstedeværelsessensor er presis og følsom, og kan brukes til justering/reduksjon av tårnets rotasjonshastighet.

Med systemet for automatisk inversjon av betjeningskontrollene kan man kjøre med tårnet rotert inntil 180°, for lettere å kunne forflytte seg på trange arbeidsplasser.

“Ecowork”-systemet kombinert med joysticken gir større drivstoffbesparelse ved å bruke dieselmotorens kraft kun når det er nødvendig.

Den allerede enestående komforten i førerhuset (ROPS –FOPS godkjent og utstyrt med alle nødvendige sikkerhetsinnretninger pluss klimaanlegg) forbedres ytterligere ved bruk av et nytt SMART-navigeringssystem som har kontroll over maskinens viktigste elektroniske funksjoner: Kjøremodus, kontroll av minimumsomdreininger, kjørehastighet og diagnostisering.

 • Både kontinuerlig (360°) og ikke-kontinuerlig rotasjon (400°)
 • Lastbegrenser
 • Stabilistorer med automatisk nivelleringsfunksjon
 • Load Sensing / Flow Sharing hydraulikkfordeler
 • Kapasitiv joystick med tilstedeværelsessensor
 • Førerhus med ROPS – FOPS godkjenning
 • Smart-navigeringssystem

Dieci-serien med teleskopløftere for landbruket