By using our services, you agree to our use of cookies. To know our privacy policy click here.

USA
USA

TELESKOPLØFTERE FOR GRUVER OG STEINBRUDD

Allsidighet og bruksfleksibilitet er de primære egenskapene til teleskopløfterne og de andre maskinene fra Dieci. Takket være anvendelsen av spesielle teknologiske løsninger og kvalitetskomponenter kan de garantere ekstreme ytelser som er nødvendige for eksempel ved arbeid i gruver, stenbrudd og fjelltunneler.
Med det store utvalget av teleskopløftere har man alltid maskinen med de riktige egenskapene for utføring av vedlikeholdsarbeid på transportbånd, kjøreledninger, ventilasjonsanlegg osv., og for å takle de mangfoldige uventede oppgavene som er vanlig i dette arbeidet.
Gigant-dumperne er spesielt utviklet for gruvearbeid, har stor lastekapasitet og absolutt unike egenskaper når det gjelder robusthet og brukervennlighet.

Brukssektorer

TELESKOPLØFTERE FOR GRUVER OG STEINBRUDD

Allsidighet og bruksfleksibilitet er de primære egenskapene til teleskopløfterne og de andre maskinene fra Dieci. Takket være anvendelsen av spesielle teknologiske løsninger og kvalitetskomponenter kan de garantere ekstreme ytelser som er nødvendige for eksempel ved arbeid i gruver, stenbrudd og fjelltunneler.
Med det store utvalget av teleskopløftere har man alltid maskinen med de riktige egenskapene for utføring av vedlikeholdsarbeid på transportbånd, kjøreledninger, ventilasjonsanlegg osv., og for å takle de mangfoldige uventede oppgavene som er vanlig i dette arbeidet.
Gigant-dumperne er spesielt utviklet for gruvearbeid, har stor lastekapasitet og absolutt unike egenskaper når det gjelder robusthet og brukervennlighet.

Brukssektorer

TELESKOPLØFTERE FOR GRUVER OG STEINBRUDD

Allsidighet og bruksfleksibilitet er de primære egenskapene til teleskopløfterne og de andre maskinene fra Dieci. Takket være anvendelsen av spesielle teknologiske løsninger og kvalitetskomponenter kan de garantere ekstreme ytelser som er nødvendige for eksempel ved arbeid i gruver, stenbrudd og fjelltunneler.
Med det store utvalget av teleskopløftere har man alltid maskinen med de riktige egenskapene for utføring av vedlikeholdsarbeid på transportbånd, kjøreledninger, ventilasjonsanlegg osv., og for å takle de mangfoldige uventede oppgavene som er vanlig i dette arbeidet.
Gigant-dumperne er spesielt utviklet for gruvearbeid, har stor lastekapasitet og absolutt unike egenskaper når det gjelder robusthet og brukervennlighet.

Brukssektorer

GRUVER, STEINBRUDD OG FJELLTUNNELER

Mineralutvinning fra gruver og steinbrudd er en av primærnæringene, og begynte faktisk før jordbruket. Selv om det dreier seg om et arbeid med stor miljøpåvirkning, er det grunnlaget for alle de andre produksjonsaktivitetene, og dermed for utviklingen av det moderne samfunnet og vår velferd.

Det finnes fire grunnmetoder for utvinning av mineraler: fra gruver eller fra steinbrudd, som er de vanligste, eller fra underjordiske gruver som man kommer til via sjakter eller gallerier. Den siste metoden er utvinning av mineraler og brennstoff via borebrønner.

Forskjellen mellom gruver og steinbrudd avhenger stort sett av hvilket materiale som “høstes” (innen gruvedrift kalles systematisk utnyttelse av steinbrudd og gruver for høsting): fra gruvene utvinner man metallholdige mineraler, edelstein, ildfast stein og brennstoff; fra steinbruddene marmor, prydstein og byggestein som sand, grus og torv.

Enten det dreier seg om steinbrudd, gruver eller tunneler, har dette arbeidet tre ting felles: de ekstreme forholdene, farlighetsgraden og det tunge arbeidet.

Takket være erfaringen fra disse bransjene samt kontinuerlige tilbakemeldinger fra kundene våre, har Dieci utviklet en serie med spesialmaskiner og -utstyr spesielt beregnet på denne typen arbeid: tungt, ekstremt og farlig.

Allsidighet, styrke, kompakt størrelse, jevne bevegelser, brukervennlighet og tekniske tiltak ad hoc er en garanti for å oppnå optimale resultater under ekstreme forhold.

Diecis senter for forskning og utvikling er konstant på leting etter bedre løsninger når det gjelder estetikk og ergonomi: det endelige resultatet er en blanding av design og komfort.

Faste teleskopløftere

Leddede teleskopløftere

Roterende teleskoploftere

Latest news

Pegasus: a telehandler for Namibian mines
13/06/2023
The DIECI telehandler, ideal for extreme conditions, is also operating in the tin mines of Namibia.
DIECI centring handler: the three-boom telescopic handler beneath the Swiss alps
14/03/2023
The DIECI three-boom telescopic handler supporting the Linthal Project in Switzerland in the name of efficiency, comfort and safety.
The versatility of telehandlers captivates every sector
20/12/2022
Construction, agriculture, mining and emergency: telehandlers are the successful solution in every sector due to their high versatility.

Latest news

Pegasus: a telehandler for Namibian mines
13/06/2023
The DIECI telehandler, ideal for extreme conditions, is also operating in the tin mines of Namibia.
DIECI centring handler: the three-boom telescopic handler beneath the Swiss alps
14/03/2023
The DIECI three-boom telescopic handler supporting the Linthal Project in Switzerland in the name of efficiency, comfort and safety.
The versatility of telehandlers captivates every sector
20/12/2022
Construction, agriculture, mining and emergency: telehandlers are the successful solution in every sector due to their high versatility.

Latest news

Pegasus: a telehandler for Namibian mines
13/06/2023
The DIECI telehandler, ideal for extreme conditions, is also operating in the tin mines of Namibia.
DIECI centring handler: the three-boom telescopic handler beneath the Swiss alps
14/03/2023
The DIECI three-boom telescopic handler supporting the Linthal Project in Switzerland in the name of efficiency, comfort and safety.
The versatility of telehandlers captivates every sector
20/12/2022
Construction, agriculture, mining and emergency: telehandlers are the successful solution in every sector due to their high versatility.

BRUKSSEKTORER FOR TELESKOPTRUCKER FOR GRUVEDRIFT

Underjordiske gruver

I alle gruveanlegg er håndtering og vedlikehold alltid et omfattende arbeid, da det stjeler dyrebar tid fra produksjonsprosessene.
Overalt der det brukes tungmaskiner, vil Dieci alltid være behjelpelige med å levere ideer, kjøretøy og utstyr som kan utføre og fremskynde alt det nødvendige arbeidet: teleskopløftere til håndtering av personer og ting, smidige og kompakte betongbiler som er perfekte for trange steder, kraftige dumpere til avhending av materialer.

DIECI STORIES

BRUKSSEKTORER FOR TELESKOPTRUCKER FOR GRUVEDRIFT

Underjordiske gruver

I alle gruveanlegg er håndtering og vedlikehold alltid et omfattende arbeid, da det stjeler dyrebar tid fra produksjonsprosessene.
Overalt der det brukes tungmaskiner, vil Dieci alltid være behjelpelige med å levere ideer, kjøretøy og utstyr som kan utføre og fremskynde alt det nødvendige arbeidet: teleskopløftere til håndtering av personer og ting, smidige og kompakte betongbiler som er perfekte for trange steder, kraftige dumpere til avhending av materialer.

DIECI STORIES

BRUKSSEKTORER FOR TELESKOPTRUCKER FOR GRUVEDRIFT

Underjordiske gruver

I alle gruveanlegg er håndtering og vedlikehold alltid et omfattende arbeid, da det stjeler dyrebar tid fra produksjonsprosessene.
Overalt der det brukes tungmaskiner, vil Dieci alltid være behjelpelige med å levere ideer, kjøretøy og utstyr som kan utføre og fremskynde alt det nødvendige arbeidet: teleskopløftere til håndtering av personer og ting, smidige og kompakte betongbiler som er perfekte for trange steder, kraftige dumpere til avhending av materialer.

DIECI STORIES

Overflategruver og -steinbrudd

Det vanlige vedlikeholdet blir et veritabelt kjempearbeid i overflategruver og -steinbrudd dersom man ikke har passende utstyr.
Ved bruk av teleskopløftere og andre maskiner fra Dieci blir dette arbeidet utført raskere og enklere. Den naturlige allsidigheten som alltid har kjennetegnet Dieci, har i årenes løp gjort det mulig å produsere spesifikt utstyr for alle oppgavetyper: vedlikehold av sylindre, demontering av dekk, håndtering av rør for pæling, transport og lasting av semi-bearbeidede marmorplater. Håndtering av stor og tung last er dagligkost for Dieci-maskinene.

 

DIECI STORIES

Overflategruver og -steinbrudd

Det vanlige vedlikeholdet blir et veritabelt kjempearbeid i overflategruver og -steinbrudd dersom man ikke har passende utstyr.
Ved bruk av teleskopløftere og andre maskiner fra Dieci blir dette arbeidet utført raskere og enklere. Den naturlige allsidigheten som alltid har kjennetegnet Dieci, har i årenes løp gjort det mulig å produsere spesifikt utstyr for alle oppgavetyper: vedlikehold av sylindre, demontering av dekk, håndtering av rør for pæling, transport og lasting av semi-bearbeidede marmorplater. Håndtering av stor og tung last er dagligkost for Dieci-maskinene.

 

DIECI STORIES

Overflategruver og -steinbrudd

Det vanlige vedlikeholdet blir et veritabelt kjempearbeid i overflategruver og -steinbrudd dersom man ikke har passende utstyr.
Ved bruk av teleskopløftere og andre maskiner fra Dieci blir dette arbeidet utført raskere og enklere. Den naturlige allsidigheten som alltid har kjennetegnet Dieci, har i årenes løp gjort det mulig å produsere spesifikt utstyr for alle oppgavetyper: vedlikehold av sylindre, demontering av dekk, håndtering av rør for pæling, transport og lasting av semi-bearbeidede marmorplater. Håndtering av stor og tung last er dagligkost for Dieci-maskinene.

DIECI STORIES

Tunnelbygging

Når det gjelder typen arbeid kan også bygging av fjelltunneler og gallerier likestilles med utvinning. Gallerier, tunneler og fjelltunneler blir gravd ut inne i fjell for å forbedre vei- eller jernbaneforbindelsene. Også i denne bransjen gjør Diecis erfaring og maskinenes allsidighet det mulig å bruke teleskopløfterne som altmuligmaskin på ulike områder.
Noen egenskaper, som for eksempel lengden på armen, løftekraften, bevegeligheten og rotasjonsmuligheten, gjør Dieci-maskinene velegnet i utstyrsfasen i galleriene, når det installeres ledninger for energi, belysning, kommunikasjon og først og fremst rør for den forserte ventilasjonen, uunnværlig flere kilometer fra galleriinngangen.

DIECI STORIES

Tunnelbygging

Når det gjelder typen arbeid kan også bygging av fjelltunneler og gallerier likestilles med utvinning. Gallerier, tunneler og fjelltunneler blir gravd ut inne i fjell for å forbedre vei- eller jernbaneforbindelsene. Også i denne bransjen gjør Diecis erfaring og maskinenes allsidighet det mulig å bruke teleskopløfterne som altmuligmaskin på ulike områder.
Noen egenskaper, som for eksempel lengden på armen, løftekraften, bevegeligheten og rotasjonsmuligheten, gjør Dieci-maskinene velegnet i utstyrsfasen i galleriene, når det installeres ledninger for energi, belysning, kommunikasjon og først og fremst rør for den forserte ventilasjonen, uunnværlig flere kilometer fra galleriinngangen.

DIECI STORIES

Tunnelbygging

Når det gjelder typen arbeid kan også bygging av fjelltunneler og gallerier likestilles med utvinning. Gallerier, tunneler og fjelltunneler blir gravd ut inne i fjell for å forbedre vei- eller jernbaneforbindelsene. Også i denne bransjen gjør Diecis erfaring og maskinenes allsidighet det mulig å bruke teleskopløfterne som altmuligmaskin på ulike områder.
Noen egenskaper, som for eksempel lengden på armen, løftekraften, bevegeligheten og rotasjonsmuligheten, gjør Dieci-maskinene velegnet i utstyrsfasen i galleriene, når det installeres ledninger for energi, belysning, kommunikasjon og først og fremst rør for den forserte ventilasjonen, uunnværlig flere kilometer fra galleriinngangen.

DIECI STORIES

Tekniske tiltak

Selvnivellerende stabilisatorer
Enkelte teleskopløftermodeller har selvnivellerende stabilisatorer. Disse er perfekte for bruk ved sikring av fjellvegger og gjør det enklere å plassere teleskopløfteren på ujevne underlag.

Ekstra luftefiltre
Disse ekstrafiltrene tilføyes til luftesystemet i førerhuset for å unngå at føreren puster inn potensielt farlige stoffer.

Maskiner sertifisert som “eksplosjonsmotstandige”
Spesialmaskinene i serien for “tunnelbygging” blir sertifisert som “eksplosjonsmotstandige” for å kunne brukes under jorden.

.

Tekniske tiltak

Selvnivellerende stabilisatorer
Enkelte teleskopløftermodeller har selvnivellerende stabilisatorer. Disse er perfekte for bruk ved sikring av fjellvegger og gjør det enklere å plassere teleskopløfteren på ujevne underlag.

Ekstra luftefiltre
Disse ekstrafiltrene tilføyes til luftesystemet i førerhuset for å unngå at føreren puster inn potensielt farlige stoffer.

Maskiner sertifisert som “eksplosjonsmotstandige”
Spesialmaskinene i serien for “tunnelbygging” blir sertifisert som “eksplosjonsmotstandige” for å kunne brukes under jorden.

.

Tekniske tiltak

Selvnivellerende stabilisatorer
Enkelte teleskopløftermodeller har selvnivellerende stabilisatorer. Disse er perfekte for bruk ved sikring av fjellvegger og gjør det enklere å plassere teleskopløfteren på ujevne underlag.

Ekstra luftefiltre
Disse ekstrafiltrene tilføyes til luftesystemet i førerhuset for å unngå at føreren puster inn potensielt farlige stoffer.

Maskiner sertifisert som “eksplosjonsmotstandige”
Spesialmaskinene i serien for “tunnelbygging” blir sertifisert som “eksplosjonsmotstandige” for å kunne brukes under jorden.

.

Spesialutstyr

Sylinderklype

Denne klypen er konstruert for håndtering av ulike sylindertyper. Muligheten for å rotere og vippe klypen gjør den uunnværlig ved vedlikehold av store maskiner som f.eks. dumpere og gravemaskiner i gruver.

Dekk-klype

En klype som er spesielt beregnet på håndtering av ulike dekktyper. Takket være muligheten for å rotere og vippe klypen, kan den enkelt og raskt håndtere store dekk.

Skinneklype

Dette tilbehøret er spesielt beregnet på plassering av skinner som tilslutt danner støttebuene i tunneler og gallerier. Muligheten for å vippe klypen øker arbeidsnøyaktigheten under leggingen. Klypen kan justeres for å tilpasses ulike skinnetyper.

Rørklype

Tilbehør som er beregnet på transport av rør i forskjellige lengder og seksjoner. Brukes først og fremst i oljebransjen og ved miljøsanering.

Personkurver

Dieci-serien med personkurver kan tilfredsstille ethvert behov: kurv med frontåpning, uttrekkbar kurv med frontåpning, trekantet kurv med hydraulisk rotasjon, kurv med positiv/negativ kranarm slik at operatøren kan komme under maskinens gangnivå. I tillegg finnes det en trekantet kurv som er spesialkonstruert for bruk i gallerier og fjelltunneler, med hydraulisk rotasjon og beskyttelsestak.

Spesialutstyr

Sylinderklype

Denne klypen er konstruert for håndtering av ulike sylindertyper. Muligheten for å rotere og vippe klypen gjør den uunnværlig ved vedlikehold av store maskiner som f.eks. dumpere og gravemaskiner i gruver.

Dekk-klype

En klype som er spesielt beregnet på håndtering av ulike dekktyper. Takket være muligheten for å rotere og vippe klypen, kan den enkelt og raskt håndtere store dekk.

Skinneklype

Dette tilbehøret er spesielt beregnet på plassering av skinner som tilslutt danner støttebuene i tunneler og gallerier. Muligheten for å vippe klypen øker arbeidsnøyaktigheten under leggingen. Klypen kan justeres for å tilpasses ulike skinnetyper.

Rørklype

Tilbehør som er beregnet på transport av rør i forskjellige lengder og seksjoner. Brukes først og fremst i oljebransjen og ved miljøsanering.

Personkurver

Dieci-serien med personkurver kan tilfredsstille ethvert behov: kurv med frontåpning, uttrekkbar kurv med frontåpning, trekantet kurv med hydraulisk rotasjon, kurv med positiv/negativ kranarm slik at operatøren kan komme under maskinens gangnivå. I tillegg finnes det en trekantet kurv som er spesialkonstruert for bruk i gallerier og fjelltunneler, med hydraulisk rotasjon og beskyttelsestak.

Spesialutstyr

Sylinderklype

Denne klypen er konstruert for håndtering av ulike sylindertyper. Muligheten for å rotere og vippe klypen gjør den uunnværlig ved vedlikehold av store maskiner som f.eks. dumpere og gravemaskiner i gruver.

Dekk-klype

En klype som er spesielt beregnet på håndtering av ulike dekktyper. Takket være muligheten for å rotere og vippe klypen, kan den enkelt og raskt håndtere store dekk.

Skinneklype

Dette tilbehøret er spesielt beregnet på plassering av skinner som tilslutt danner støttebuene i tunneler og gallerier. Muligheten for å vippe klypen øker arbeidsnøyaktigheten under leggingen. Klypen kan justeres for å tilpasses ulike skinnetyper.

Rørklype

Tilbehør som er beregnet på transport av rør i forskjellige lengder og seksjoner. Brukes først og fremst i oljebransjen og ved miljøsanering.

Personkurver

Dieci-serien med personkurver kan tilfredsstille ethvert behov: kurv med frontåpning, uttrekkbar kurv med frontåpning, trekantet kurv med hydraulisk rotasjon, kurv med positiv/negativ kranarm slik at operatøren kan komme under maskinens gangnivå. I tillegg finnes det en trekantet kurv som er spesialkonstruert for bruk i gallerier og fjelltunneler, med hydraulisk rotasjon og beskyttelsestak.

Dieci-serien med teleskopløftere for landbruket