By using our services, you agree to our use of cookies. To know our privacy policy click here.

USA
USA

TELESKOPLASTARE FÖR STENBROTT OCH GRUVOR

Mångsidighet och flexibelt arbete är primära egenskaper hos teleskoplastare och andra fordon från Dieci. Tack vare tillämpningen av specifika tekniska åtgärder och komponenter av kvalitet är de perfekta för att garantera en extrem prestanda som krävs för arbete i gruvor, stenbrott och tunnlar.
Det stora utbudet av teleskoplastare gör att du alltid kan ha maskinen med rätt egenskaper för att utföra underhållsarbeten på transportband, kontaktledningar, ventilationssystem och för att hantera de tusentals oväntade behov som är normala i de här verksamheterna.
De gigantiska dumprarna, speciellt utformade för gruvarbete, tillåter höga belastningar och är helt unika tack vare deras robusthet och användbarhet.

Användningsområden

TELESKOPLASTARE FÖR STENBROTT OCH GRUVOR

Mångsidighet och flexibelt arbete är primära egenskaper hos teleskoplastare och andra fordon från Dieci. Tack vare tillämpningen av specifika tekniska åtgärder och komponenter av kvalitet är de perfekta för att garantera en extrem prestanda som krävs för arbete i gruvor, stenbrott och tunnlar.
Det stora utbudet av teleskoplastare gör att du alltid kan ha maskinen med rätt egenskaper för att utföra underhållsarbeten på transportband, kontaktledningar, ventilationssystem och för att hantera de tusentals oväntade behov som är normala i de här verksamheterna.
De gigantiska dumprarna, speciellt utformade för gruvarbete, tillåter höga belastningar och är helt unika tack vare deras robusthet och användbarhet.

Användningsområden

TELESKOPLASTARE FÖR STENBROTT OCH GRUVOR

Mångsidighet och flexibelt arbete är primära egenskaper hos teleskoplastare och andra fordon från Dieci. Tack vare tillämpningen av specifika tekniska åtgärder och komponenter av kvalitet är de perfekta för att garantera en extrem prestanda som krävs för arbete i gruvor, stenbrott och tunnlar.
Det stora utbudet av teleskoplastare gör att du alltid kan ha maskinen med rätt egenskaper för att utföra underhållsarbeten på transportband, kontaktledningar, ventilationssystem och för att hantera de tusentals oväntade behov som är normala i de här verksamheterna.
De gigantiska dumprarna, speciellt utformade för gruvarbete, tillåter höga belastningar och är helt unika tack vare deras robusthet och användbarhet.

Användningsområden

GRUVOR, STENBROTT OCH TUNNLAR

Brytningen av mineraler från gruvor och stenbrott utgör en primär verksamhet för människan, som började redan före jordbruket. Även om detta är en verksamhet med hög miljöpåverkan utgör den grunden för alla andra produktionsverksamheter och därmed utvecklingen och välbefinnandet i vårt samhälle.

Det finns fyra grundläggande mineralbrytningsmetoder: från öppna gruvor eller stenbrott, som är överlägset de vanligaste, eller underjordiska gruvor och stenbrott som nås genom brunnar eller tunnlar. Den sista metoden används för att utvinna mineraler och bränslen med hjälp av borrbrunnar.

Skillnaden mellan gruvor och stenbrott beror väsentligen på vilket material som ”odlas” (det systematiska utnyttjandet av stenbrott och gruvor kallas för odling inom gruvverksamheten): från gruvorna utvinner vi metallmalmer, ädelstenar, eldfasta material och bränslen och marmor, prydnadsstenar och byggstenar som sand och grus och torv från stenbrott.

Oavsett om det är ett stenbrott, en gruva eller en tunnel har dessa aktiviteter tre saker gemensamt: extrema förhållanden, farlighet och hårt arbete.

Tack vare erfarenheterna inom dessa sektorer och den kontinuerliga feedbacken med våra kunder har Dieci med tiden utvecklat en serie specialmaskiner och utrustningar som specifikt konstruerats för denna typ av verksamhet: tunga, extrema och farliga.

Mångsidighet, kraft, kompakta dimensioner, smidig rörlighet, användarvänlighet och ad hoc tekniska åtgärder som representerar garantin för att uppnå maximala resultat under extrema förhållanden.

Dieci forsknings- och utvecklingsavdelning är ständigt engagerad i att ta fram de bästa estetiska och ergonomiska lösningarna: det slutliga resultatet är en koncentration av design och komfort.

Fasta teleskoplastare

Midjestyrda teleskoplastare

Roterande teleskoplastare

Latest news

Pegasus: a telehandler for Namibian mines
13/06/2023
The DIECI telehandler, ideal for extreme conditions, is also operating in the tin mines of Namibia.
DIECI centring handler: the three-boom telescopic handler beneath the Swiss alps
14/03/2023
The DIECI three-boom telescopic handler supporting the Linthal Project in Switzerland in the name of efficiency, comfort and safety.
The versatility of telehandlers captivates every sector
20/12/2022
Construction, agriculture, mining and emergency: telehandlers are the successful solution in every sector due to their high versatility.

Latest news

Pegasus: a telehandler for Namibian mines
13/06/2023
The DIECI telehandler, ideal for extreme conditions, is also operating in the tin mines of Namibia.
DIECI centring handler: the three-boom telescopic handler beneath the Swiss alps
14/03/2023
The DIECI three-boom telescopic handler supporting the Linthal Project in Switzerland in the name of efficiency, comfort and safety.
The versatility of telehandlers captivates every sector
20/12/2022
Construction, agriculture, mining and emergency: telehandlers are the successful solution in every sector due to their high versatility.

Latest news

Pegasus: a telehandler for Namibian mines
13/06/2023
The DIECI telehandler, ideal for extreme conditions, is also operating in the tin mines of Namibia.
DIECI centring handler: the three-boom telescopic handler beneath the Swiss alps
14/03/2023
The DIECI three-boom telescopic handler supporting the Linthal Project in Switzerland in the name of efficiency, comfort and safety.
The versatility of telehandlers captivates every sector
20/12/2022
Construction, agriculture, mining and emergency: telehandlers are the successful solution in every sector due to their high versatility.

ANVÄNDNINGSSEKTORER FÖR TELESKOPLASTARE FÖR GRUVARBETE

Underjordisk gruva

I varje gruvutrustning är hanterings- och underhållsarbeten alltid tunga, eftersom de tar bort dyrbar tid från produktionsprocesserna.
Var som helst där tunga maskiner används är Dieci alltid redo att tillhandahålla idéer, fordon och utrustning som kan utföra och påskynda alla nödvändiga arbeten: teleskoplastare för transport av personer och föremål, smidiga och kompakta transportblandare, som anpassar sig perfekt till trånga utrymmen, kraftfulla dumpare för bortskaffande av material.

DIECI STORIES

ANVÄNDNINGSSEKTORER FÖR TELESKOPLASTARE FÖR GRUVARBETE

Underjordisk gruva

I varje gruvutrustning är hanterings- och underhållsarbeten alltid tunga, eftersom de tar bort dyrbar tid från produktionsprocesserna.
Var som helst där tunga maskiner används är Dieci alltid redo att tillhandahålla idéer, fordon och utrustning som kan utföra och påskynda alla nödvändiga arbeten: teleskoplastare för transport av personer och föremål, smidiga och kompakta transportblandare, som anpassar sig perfekt till trånga utrymmen, kraftfulla dumpare för bortskaffande av material.

DIECI STORIES

ANVÄNDNINGSSEKTORER FÖR TELESKOPLASTARE FÖR GRUVARBETE

Underjordisk gruva

I varje gruvutrustning är hanterings- och underhållsarbeten alltid tunga, eftersom de tar bort dyrbar tid från produktionsprocesserna.
Var som helst där tunga maskiner används är Dieci alltid redo att tillhandahålla idéer, fordon och utrustning som kan utföra och påskynda alla nödvändiga arbeten: teleskoplastare för transport av personer och föremål, smidiga och kompakta transportblandare, som anpassar sig perfekt till trånga utrymmen, kraftfulla dumpare för bortskaffande av material.

DIECI STORIES

Öppna gruvor och stenbrott

Löpande underhåll blir riktiga jättelika åtaganden i öppna gruvor och stenbrott om lämplig utrustning inte finns tillgänglig.
Med hjälp av teleskoplastare och andra fordon från Dieci påskyndas och förenklas de här arbetena. Den naturliga mångsidigheten som alltid följer Diecis motto har under årens lopp gjort det möjligt att skapa en specifik utrustning för varje typ av åtgärd: cylinderunderhåll, nedmontering av däck, rörhantering för stapling, transport och lastning av marmorplattor av halvfabrik. Hanteringen av tunga och skrymmande laster är idag normalt för Diecis maskiner.

 

DIECI STORIES

Öppna gruvor och stenbrott

Löpande underhåll blir riktiga jättelika åtaganden i öppna gruvor och stenbrott om lämplig utrustning inte finns tillgänglig.
Med hjälp av teleskoplastare och andra fordon från Dieci påskyndas och förenklas de här arbetena. Den naturliga mångsidigheten som alltid följer Diecis motto har under årens lopp gjort det möjligt att skapa en specifik utrustning för varje typ av åtgärd: cylinderunderhåll, nedmontering av däck, rörhantering för stapling, transport och lastning av marmorplattor av halvfabrik. Hanteringen av tunga och skrymmande laster är idag normalt för Diecis maskiner.

 

DIECI STORIES

Öppna gruvor och stenbrott

Löpande underhåll blir riktiga jättelika åtaganden i öppna gruvor och stenbrott om lämplig utrustning inte finns tillgänglig.
Med hjälp av teleskoplastare och andra fordon från Dieci påskyndas och förenklas de här arbetena. Den naturliga mångsidigheten som alltid följer Diecis motto har under årens lopp gjort det möjligt att skapa en specifik utrustning för varje typ av åtgärd: cylinderunderhåll, nedmontering av däck, rörhantering för stapling, transport och lastning av marmorplattor av halvfabrik. Hanteringen av tunga och skrymmande laster är idag normalt för Diecis maskiner.

DIECI STORIES

Tunnling

För typen av arbete kan konstruktion av tunnlar också jämföras med gruvverksamhet. Tunnlar grävs ut inne i berg för att förbättra väg- eller järnvägsförbindelser. Även inom den här sektorn tillåter Diecis erfarenhet och fordonens mångsidighet en användning av teleskoplastare som en joker för olika tillämpningar.
Vissa funktioner, som bommens längd, lyftkraften, rörligheten och rotationsmöjligheten, gör Dieci-fordon optimala under utrustningen av tunnlar, när det är nödvändigt att installera kanaler för energi, belysning, kommunikation. och framför allt kanalerna för forcerad ventilation, som är oundgängliga kilometer och kilometer från tunnelns ingång.

DIECI STORIES

Tunnling

För typen av arbete kan konstruktion av tunnlar också jämföras med gruvverksamhet. Tunnlar grävs ut inne i berg för att förbättra väg- eller järnvägsförbindelser. Även inom den här sektorn tillåter Diecis erfarenhet och fordonens mångsidighet en användning av teleskoplastare som en joker för olika tillämpningar.
Vissa funktioner, som bommens längd, lyftkraften, rörligheten och rotationsmöjligheten, gör Dieci-fordon optimala under utrustningen av tunnlar, när det är nödvändigt att installera kanaler för energi, belysning, kommunikation. och framför allt kanalerna för forcerad ventilation, som är oundgängliga kilometer och kilometer från tunnelns ingång.

DIECI STORIES

Tunnling

För typen av arbete kan konstruktion av tunnlar också jämföras med gruvverksamhet. Tunnlar grävs ut inne i berg för att förbättra väg- eller järnvägsförbindelser. Även inom den här sektorn tillåter Diecis erfarenhet och fordonens mångsidighet en användning av teleskoplastare som en joker för olika tillämpningar.
Vissa funktioner, som bommens längd, lyftkraften, rörligheten och rotationsmöjligheten, gör Dieci-fordon optimala under utrustningen av tunnlar, när det är nödvändigt att installera kanaler för energi, belysning, kommunikation. och framför allt kanalerna för forcerad ventilation, som är oundgängliga kilometer och kilometer från tunnelns ingång.

DIECI STORIES

Tekniska ÅtgÄrder

Självnivellerande stödben
Vissa teleskoplastarmodeller som monterats på självnivellerande stödben som är idealiska för konsolideringsarbeten på bergväggar vilket underlättar en placering på ojämn mark.

Extra ventilationsfilter
De här extrafiltren läggs till i hyttens ventilationssystem för att undvika att operatören andas potentiellt skadliga ämnen.

Certifierade ”explosionssäkra” maskiner
Seriens specialmaskiner för arbete i tunnlar certifieras som ”explosionssäkra” för arbete under jorden.

Tekniska ÅtgÄrder

Självnivellerande stödben
Vissa teleskoplastarmodeller som monterats på självnivellerande stödben som är idealiska för konsolideringsarbeten på bergväggar vilket underlättar en placering på ojämn mark.

Extra ventilationsfilter
De här extrafiltren läggs till i hyttens ventilationssystem för att undvika att operatören andas potentiellt skadliga ämnen.

Certifierade ”explosionssäkra” maskiner
Seriens specialmaskiner för arbete i tunnlar certifieras som ”explosionssäkra” för arbete under jorden.

Tekniska ÅtgÄrder

Självnivellerande stödben
Vissa teleskoplastarmodeller som monterats på självnivellerande stödben som är idealiska för konsolideringsarbeten på bergväggar vilket underlättar en placering på ojämn mark.

Extra ventilationsfilter
De här extrafiltren läggs till i hyttens ventilationssystem för att undvika att operatören andas potentiellt skadliga ämnen.

Certifierade ”explosionssäkra” maskiner
Seriens specialmaskiner för arbete i tunnlar certifieras som ”explosionssäkra” för arbete under jorden.

Specifik utrustning

Tång för cylindrar

Den här tången skydda för att hantera olika typer av cylindrar. Möjligheten att vrida och luta sig gör den nödvändig under underhållet av stora maskiner som dumprar och gruvgrävare.

Tång för däck

Tång som avses för att hantera olika typer av däck. Tack vare att den kan rotera och luta sig blir även manövreringen av stora däck en enkel och snabb åtgärd.

Tång för byggnadsställningar

Den här utrustningen har utformats för att installera byggnadsställningar som ska bilda stödbågarna för tunnlar. Möjligheten att den kan lua sig ökar precisionen under installationen. Tången kan regleras för att anpassa sig till olika typer av byggnadsställningar.

Rörtång

Utrustning som konstruerats för hantering av rör av olika längder och tvärsnitt. Den används huvudsakligen inom oljeindustrin och miljösaneringen.

Personkorgar

Diecis sortiment personkorgar kan uppfylla alla slags krav: frontkorg, avtagbar frontkorg, korg med tresidig hydraulisk rotation, korg med positiv-negativ arm så att operatören kan gå ner under maskinens konstruktionsnivå. Dessutom finns det en korg som speciellt utformats för att arbeta i tunnlar med tresidig hydraulisk rotation och skyddstak.

Specifik utrustning

Tång för cylindrar

Den här tången skydda för att hantera olika typer av cylindrar. Möjligheten att vrida och luta sig gör den nödvändig under underhållet av stora maskiner som dumprar och gruvgrävare.

Tång för däck

Tång som avses för att hantera olika typer av däck. Tack vare att den kan rotera och luta sig blir även manövreringen av stora däck en enkel och snabb åtgärd.

Tång för byggnadsställningar

Den här utrustningen har utformats för att installera byggnadsställningar som ska bilda stödbågarna för tunnlar. Möjligheten att den kan lua sig ökar precisionen under installationen. Tången kan regleras för att anpassa sig till olika typer av byggnadsställningar.

Rörtång

Utrustning som konstruerats för hantering av rör av olika längder och tvärsnitt. Den används huvudsakligen inom oljeindustrin och miljösaneringen.

Personkorgar

Diecis sortiment personkorgar kan uppfylla alla slags krav: frontkorg, avtagbar frontkorg, korg med tresidig hydraulisk rotation, korg med positiv-negativ arm så att operatören kan gå ner under maskinens konstruktionsnivå. Dessutom finns det en korg som speciellt utformats för att arbeta i tunnlar med tresidig hydraulisk rotation och skyddstak.

Specifik utrustning

Tång för cylindrar

Den här tången skydda för att hantera olika typer av cylindrar. Möjligheten att vrida och luta sig gör den nödvändig under underhållet av stora maskiner som dumprar och gruvgrävare.

Tång för däck

Tång som avses för att hantera olika typer av däck. Tack vare att den kan rotera och luta sig blir även manövreringen av stora däck en enkel och snabb åtgärd.

Tång för byggnadsställningar

Den här utrustningen har utformats för att installera byggnadsställningar som ska bilda stödbågarna för tunnlar. Möjligheten att den kan lua sig ökar precisionen under installationen. Tången kan regleras för att anpassa sig till olika typer av byggnadsställningar.

Rörtång

Utrustning som konstruerats för hantering av rör av olika längder och tvärsnitt. Den används huvudsakligen inom oljeindustrin och miljösaneringen.

Personkorgar

Diecis sortiment personkorgar kan uppfylla alla slags krav: frontkorg, avtagbar frontkorg, korg med tresidig hydraulisk rotation, korg med positiv-negativ arm så att operatören kan gå ner under maskinens konstruktionsnivå. Dessutom finns det en korg som speciellt utformats för att arbeta i tunnlar med tresidig hydraulisk rotation och skyddstak.

Diecis utbud av teleskoptruckar för lantbruk