By using our services, you agree to our use of cookies. To know our privacy policy click here.

TELESKOPLASTARE FÖR STENBROTT OCH GRUVOR

Mångsidighet och flexibelt arbete är primära egenskaper hos teleskoplastare och andra fordon från Dieci. Tack vare tillämpningen av specifika tekniska åtgärder och komponenter av kvalitet är de perfekta för att garantera en extrem prestanda som krävs för arbete i gruvor, stenbrott och tunnlar.
Det stora utbudet av teleskoplastare gör att du alltid kan ha maskinen med rätt egenskaper för att utföra underhållsarbeten på transportband, kontaktledningar, ventilationssystem och för att hantera de tusentals oväntade behov som är normala i de här verksamheterna.
De gigantiska dumprarna, speciellt utformade för gruvarbete, tillåter höga belastningar och är helt unika tack vare deras robusthet och användbarhet.

Användningsområden

TELESKOPLASTARE FÖR STENBROTT OCH GRUVOR

Mångsidighet och flexibelt arbete är primära egenskaper hos teleskoplastare och andra fordon från Dieci. Tack vare tillämpningen av specifika tekniska åtgärder och komponenter av kvalitet är de perfekta för att garantera en extrem prestanda som krävs för arbete i gruvor, stenbrott och tunnlar.
Det stora utbudet av teleskoplastare gör att du alltid kan ha maskinen med rätt egenskaper för att utföra underhållsarbeten på transportband, kontaktledningar, ventilationssystem och för att hantera de tusentals oväntade behov som är normala i de här verksamheterna.
De gigantiska dumprarna, speciellt utformade för gruvarbete, tillåter höga belastningar och är helt unika tack vare deras robusthet och användbarhet.

Användningsområden

TELESKOPLASTARE FÖR STENBROTT OCH GRUVOR

Mångsidighet och flexibelt arbete är primära egenskaper hos teleskoplastare och andra fordon från Dieci. Tack vare tillämpningen av specifika tekniska åtgärder och komponenter av kvalitet är de perfekta för att garantera en extrem prestanda som krävs för arbete i gruvor, stenbrott och tunnlar.
Det stora utbudet av teleskoplastare gör att du alltid kan ha maskinen med rätt egenskaper för att utföra underhållsarbeten på transportband, kontaktledningar, ventilationssystem och för att hantera de tusentals oväntade behov som är normala i de här verksamheterna.
De gigantiska dumprarna, speciellt utformade för gruvarbete, tillåter höga belastningar och är helt unika tack vare deras robusthet och användbarhet.

Användningsområden

GRUVOR, STENBROTT OCH TUNNLAR

Brytningen av mineraler från gruvor och stenbrott utgör en primär verksamhet för människan, som började redan före jordbruket. Även om detta är en verksamhet med hög miljöpåverkan utgör den grunden för alla andra produktionsverksamheter och därmed utvecklingen och välbefinnandet i vårt samhälle.

Det finns fyra grundläggande mineralbrytningsmetoder: från öppna gruvor eller stenbrott, som är överlägset de vanligaste, eller underjordiska gruvor och stenbrott som nås genom brunnar eller tunnlar. Den sista metoden används för att utvinna mineraler och bränslen med hjälp av borrbrunnar.

Skillnaden mellan gruvor och stenbrott beror väsentligen på vilket material som ”odlas” (det systematiska utnyttjandet av stenbrott och gruvor kallas för odling inom gruvverksamheten): från gruvorna utvinner vi metallmalmer, ädelstenar, eldfasta material och bränslen och marmor, prydnadsstenar och byggstenar som sand och grus och torv från stenbrott.

Oavsett om det är ett stenbrott, en gruva eller en tunnel har dessa aktiviteter tre saker gemensamt: extrema förhållanden, farlighet och hårt arbete.

Tack vare erfarenheterna inom dessa sektorer och den kontinuerliga feedbacken med våra kunder har Dieci med tiden utvecklat en serie specialmaskiner och utrustningar som specifikt konstruerats för denna typ av verksamhet: tunga, extrema och farliga.

Mångsidighet, kraft, kompakta dimensioner, smidig rörlighet, användarvänlighet och ad hoc tekniska åtgärder som representerar garantin för att uppnå maximala resultat under extrema förhållanden.

Dieci forsknings- och utvecklingsavdelning är ständigt engagerad i att ta fram de bästa estetiska och ergonomiska lösningarna: det slutliga resultatet är en koncentration av design och komfort.

Fasta teleskoplastare

Midjestyrda teleskoplastare

Roterande teleskoplastare

Latest news

The versatility of telehandlers captivates every sector
20/12/2022
Construction, agriculture, mining and emergency: telehandlers are the successful solution in every sector due to their high versatility.
Samson: a telehandler for coal mining in Indonesia
06/12/2022
As versatile and multi-purpose as they are, Dieci telehandlers respond to every need in the mining sector, including vehicle maintenance, carried out by Samson 75.10 in Indonesia.
Diamond mines: Samson telehandlers in the depths of Africa
23/08/2022
Comfort, versatility and safety were the winning features behind the selection of three Samson vehicles that are now working deep down in an African diamond mine.

Latest news

The versatility of telehandlers captivates every sector
20/12/2022
Construction, agriculture, mining and emergency: telehandlers are the successful solution in every sector due to their high versatility.
Samson: a telehandler for coal mining in Indonesia
06/12/2022
As versatile and multi-purpose as they are, Dieci telehandlers respond to every need in the mining sector, including vehicle maintenance, carried out by Samson 75.10 in Indonesia.
Diamond mines: Samson telehandlers in the depths of Africa
23/08/2022
Comfort, versatility and safety were the winning features behind the selection of three Samson vehicles that are now working deep down in an African diamond mine.

Latest news

The versatility of telehandlers captivates every sector
20/12/2022
Construction, agriculture, mining and emergency: telehandlers are the successful solution in every sector due to their high versatility.
Samson: a telehandler for coal mining in Indonesia
06/12/2022
As versatile and multi-purpose as they are, Dieci telehandlers respond to every need in the mining sector, including vehicle maintenance, carried out by Samson 75.10 in Indonesia.
Diamond mines: Samson telehandlers in the depths of Africa
23/08/2022
Comfort, versatility and safety were the winning features behind the selection of three Samson vehicles that are now working deep down in an African diamond mine.

ANVÄNDNINGSSEKTORER FÖR TELESKOPLASTARE FÖR GRUVARBETE

Underjordisk gruva

I varje gruvutrustning är hanterings- och underhållsarbeten alltid tunga, eftersom de tar bort dyrbar tid från produktionsprocesserna.
Var som helst där tunga maskiner används är Dieci alltid redo att tillhandahålla idéer, fordon och utrustning som kan utföra och påskynda alla nödvändiga arbeten: teleskoplastare för transport av personer och föremål, smidiga och kompakta transportblandare, som anpassar sig perfekt till trånga utrymmen, kraftfulla dumpare för bortskaffande av material.

DIECI STORIES

ANVÄNDNINGSSEKTORER FÖR TELESKOPLASTARE FÖR GRUVARBETE

Underjordisk gruva

I varje gruvutrustning är hanterings- och underhållsarbeten alltid tunga, eftersom de tar bort dyrbar tid från produktionsprocesserna.
Var som helst där tunga maskiner används är Dieci alltid redo att tillhandahålla idéer, fordon och utrustning som kan utföra och påskynda alla nödvändiga arbeten: teleskoplastare för transport av personer och föremål, smidiga och kompakta transportblandare, som anpassar sig perfekt till trånga utrymmen, kraftfulla dumpare för bortskaffande av material.

DIECI STORIES

ANVÄNDNINGSSEKTORER FÖR TELESKOPLASTARE FÖR GRUVARBETE

Underjordisk gruva

I varje gruvutrustning är hanterings- och underhållsarbeten alltid tunga, eftersom de tar bort dyrbar tid från produktionsprocesserna.
Var som helst där tunga maskiner används är Dieci alltid redo att tillhandahålla idéer, fordon och utrustning som kan utföra och påskynda alla nödvändiga arbeten: teleskoplastare för transport av personer och föremål, smidiga och kompakta transportblandare, som anpassar sig perfekt till trånga utrymmen, kraftfulla dumpare för bortskaffande av material.

DIECI STORIES

Öppna gruvor och stenbrott

Löpande underhåll blir riktiga jättelika åtaganden i öppna gruvor och stenbrott om lämplig utrustning inte finns tillgänglig.
Med hjälp av teleskoplastare och andra fordon från Dieci påskyndas och förenklas de här arbetena. Den naturliga mångsidigheten som alltid följer Diecis motto har under årens lopp gjort det möjligt att skapa en specifik utrustning för varje typ av åtgärd: cylinderunderhåll, nedmontering av däck, rörhantering för stapling, transport och lastning av marmorplattor av halvfabrik. Hanteringen av tunga och skrymmande laster är idag normalt för Diecis maskiner.

 

DIECI STORIES

Öppna gruvor och stenbrott

Löpande underhåll blir riktiga jättelika åtaganden i öppna gruvor och stenbrott om lämplig utrustning inte finns tillgänglig.
Med hjälp av teleskoplastare och andra fordon från Dieci påskyndas och förenklas de här arbetena. Den naturliga mångsidigheten som alltid följer Diecis motto har under årens lopp gjort det möjligt att skapa en specifik utrustning för varje typ av åtgärd: cylinderunderhåll, nedmontering av däck, rörhantering för stapling, transport och lastning av marmorplattor av halvfabrik. Hanteringen av tunga och skrymmande laster är idag normalt för Diecis maskiner.

 

DIECI STORIES

Öppna gruvor och stenbrott

Löpande underhåll blir riktiga jättelika åtaganden i öppna gruvor och stenbrott om lämplig utrustning inte finns tillgänglig.
Med hjälp av teleskoplastare och andra fordon från Dieci påskyndas och förenklas de här arbetena. Den naturliga mångsidigheten som alltid följer Diecis motto har under årens lopp gjort det möjligt att skapa en specifik utrustning för varje typ av åtgärd: cylinderunderhåll, nedmontering av däck, rörhantering för stapling, transport och lastning av marmorplattor av halvfabrik. Hanteringen av tunga och skrymmande laster är idag normalt för Diecis maskiner.

DIECI STORIES

Tunnling

För typen av arbete kan konstruktion av tunnlar också jämföras med gruvverksamhet. Tunnlar grävs ut inne i berg för att förbättra väg- eller järnvägsförbindelser. Även inom den här sektorn tillåter Diecis erfarenhet och fordonens mångsidighet en användning av teleskoplastare som en joker för olika tillämpningar.
Vissa funktioner, som bommens längd, lyftkraften, rörligheten och rotationsmöjligheten, gör Dieci-fordon optimala under utrustningen av tunnlar, när det är nödvändigt att installera kanaler för energi, belysning, kommunikation. och framför allt kanalerna för forcerad ventilation, som är oundgängliga kilometer och kilometer från tunnelns ingång.

DIECI STORIES

Tunnling

För typen av arbete kan konstruktion av tunnlar också jämföras med gruvverksamhet. Tunnlar grävs ut inne i berg för att förbättra väg- eller järnvägsförbindelser. Även inom den här sektorn tillåter Diecis erfarenhet och fordonens mångsidighet en användning av teleskoplastare som en joker för olika tillämpningar.
Vissa funktioner, som bommens längd, lyftkraften, rörligheten och rotationsmöjligheten, gör Dieci-fordon optimala under utrustningen av tunnlar, när det är nödvändigt att installera kanaler för energi, belysning, kommunikation. och framför allt kanalerna för forcerad ventilation, som är oundgängliga kilometer och kilometer från tunnelns ingång.

DIECI STORIES

Tunnling

För typen av arbete kan konstruktion av tunnlar också jämföras med gruvverksamhet. Tunnlar grävs ut inne i berg för att förbättra väg- eller järnvägsförbindelser. Även inom den här sektorn tillåter Diecis erfarenhet och fordonens mångsidighet en användning av teleskoplastare som en joker för olika tillämpningar.
Vissa funktioner, som bommens längd, lyftkraften, rörligheten och rotationsmöjligheten, gör Dieci-fordon optimala under utrustningen av tunnlar, när det är nödvändigt att installera kanaler för energi, belysning, kommunikation. och framför allt kanalerna för forcerad ventilation, som är oundgängliga kilometer och kilometer från tunnelns ingång.

DIECI STORIES

Tekniska ÅtgÄrder

Självnivellerande stödben
Vissa teleskoplastarmodeller som monterats på självnivellerande stödben som är idealiska för konsolideringsarbeten på bergväggar vilket underlättar en placering på ojämn mark.

Extra ventilationsfilter
De här extrafiltren läggs till i hyttens ventilationssystem för att undvika att operatören andas potentiellt skadliga ämnen.

Certifierade ”explosionssäkra” maskiner
Seriens specialmaskiner för arbete i tunnlar certifieras som ”explosionssäkra” för arbete under jorden.

Tekniska ÅtgÄrder

Självnivellerande stödben
Vissa teleskoplastarmodeller som monterats på självnivellerande stödben som är idealiska för konsolideringsarbeten på bergväggar vilket underlättar en placering på ojämn mark.

Extra ventilationsfilter
De här extrafiltren läggs till i hyttens ventilationssystem för att undvika att operatören andas potentiellt skadliga ämnen.

Certifierade ”explosionssäkra” maskiner
Seriens specialmaskiner för arbete i tunnlar certifieras som ”explosionssäkra” för arbete under jorden.

Tekniska ÅtgÄrder

Självnivellerande stödben
Vissa teleskoplastarmodeller som monterats på självnivellerande stödben som är idealiska för konsolideringsarbeten på bergväggar vilket underlättar en placering på ojämn mark.

Extra ventilationsfilter
De här extrafiltren läggs till i hyttens ventilationssystem för att undvika att operatören andas potentiellt skadliga ämnen.

Certifierade ”explosionssäkra” maskiner
Seriens specialmaskiner för arbete i tunnlar certifieras som ”explosionssäkra” för arbete under jorden.

Specifik utrustning

Tång för cylindrar

Den här tången skydda för att hantera olika typer av cylindrar. Möjligheten att vrida och luta sig gör den nödvändig under underhållet av stora maskiner som dumprar och gruvgrävare.

Tång för däck

Tång som avses för att hantera olika typer av däck. Tack vare att den kan rotera och luta sig blir även manövreringen av stora däck en enkel och snabb åtgärd.

Tång för byggnadsställningar

Den här utrustningen har utformats för att installera byggnadsställningar som ska bilda stödbågarna för tunnlar. Möjligheten att den kan lua sig ökar precisionen under installationen. Tången kan regleras för att anpassa sig till olika typer av byggnadsställningar.

Rörtång

Utrustning som konstruerats för hantering av rör av olika längder och tvärsnitt. Den används huvudsakligen inom oljeindustrin och miljösaneringen.

Personkorgar

Diecis sortiment personkorgar kan uppfylla alla slags krav: frontkorg, avtagbar frontkorg, korg med tresidig hydraulisk rotation, korg med positiv-negativ arm så att operatören kan gå ner under maskinens konstruktionsnivå. Dessutom finns det en korg som speciellt utformats för att arbeta i tunnlar med tresidig hydraulisk rotation och skyddstak.

Specifik utrustning

Tång för cylindrar

Den här tången skydda för att hantera olika typer av cylindrar. Möjligheten att vrida och luta sig gör den nödvändig under underhållet av stora maskiner som dumprar och gruvgrävare.

Tång för däck

Tång som avses för att hantera olika typer av däck. Tack vare att den kan rotera och luta sig blir även manövreringen av stora däck en enkel och snabb åtgärd.

Tång för byggnadsställningar

Den här utrustningen har utformats för att installera byggnadsställningar som ska bilda stödbågarna för tunnlar. Möjligheten att den kan lua sig ökar precisionen under installationen. Tången kan regleras för att anpassa sig till olika typer av byggnadsställningar.

Rörtång

Utrustning som konstruerats för hantering av rör av olika längder och tvärsnitt. Den används huvudsakligen inom oljeindustrin och miljösaneringen.

Personkorgar

Diecis sortiment personkorgar kan uppfylla alla slags krav: frontkorg, avtagbar frontkorg, korg med tresidig hydraulisk rotation, korg med positiv-negativ arm så att operatören kan gå ner under maskinens konstruktionsnivå. Dessutom finns det en korg som speciellt utformats för att arbeta i tunnlar med tresidig hydraulisk rotation och skyddstak.

Specifik utrustning

Tång för cylindrar

Den här tången skydda för att hantera olika typer av cylindrar. Möjligheten att vrida och luta sig gör den nödvändig under underhållet av stora maskiner som dumprar och gruvgrävare.

Tång för däck

Tång som avses för att hantera olika typer av däck. Tack vare att den kan rotera och luta sig blir även manövreringen av stora däck en enkel och snabb åtgärd.

Tång för byggnadsställningar

Den här utrustningen har utformats för att installera byggnadsställningar som ska bilda stödbågarna för tunnlar. Möjligheten att den kan lua sig ökar precisionen under installationen. Tången kan regleras för att anpassa sig till olika typer av byggnadsställningar.

Rörtång

Utrustning som konstruerats för hantering av rör av olika längder och tvärsnitt. Den används huvudsakligen inom oljeindustrin och miljösaneringen.

Personkorgar

Diecis sortiment personkorgar kan uppfylla alla slags krav: frontkorg, avtagbar frontkorg, korg med tresidig hydraulisk rotation, korg med positiv-negativ arm så att operatören kan gå ner under maskinens konstruktionsnivå. Dessutom finns det en korg som speciellt utformats för att arbeta i tunnlar med tresidig hydraulisk rotation och skyddstak.

Apollo Smart

Apollo Smart är den idealiska maskinen för små manövreringsutrymmn som samtidigt garanterar en hög effekt, enkel hantering och precision i rörelserna. Den helt nya Apollo 20.4 Smart är Diecis mest kompakta och smidiga teleskoplastare för byggnadsbranschen som håller höga standarder ifråga om komfort och mångsidighet över hela sortimentet. De små dimensionerna förbättrar maskinens prestanda under arbete i mycket trånga utrymmen utan att avstå från en hytt med stort utrymme och bekvämlighet. En koncentration av kraft och innovation: ny motor och ny hydrostatisk transmission garanterar prestanda och besparingar och många patenterade lösningar förenklar underhåll på ett exponentiellt sätt.

Apollo Smart

Apollo Smart är den idealiska maskinen för små manövreringsutrymmn som samtidigt garanterar en hög effekt, enkel hantering och precision i rörelserna. Den helt nya Apollo 20.4 Smart är Diecis mest kompakta och smidiga teleskoplastare för byggnadsbranschen som håller höga standarder ifråga om komfort och mångsidighet över hela sortimentet. De små dimensionerna förbättrar maskinens prestanda under arbete i mycket trånga utrymmen utan att avstå från en hytt med stort utrymme och bekvämlighet. En koncentration av kraft och innovation: ny motor och ny hydrostatisk transmission garanterar prestanda och besparingar och många patenterade lösningar förenklar underhåll på ett exponentiellt sätt.

Dedalus

DEDALUS teleskopslastarmodeller är speciellt passande för vägarbeten, i historiska stadskärnor och underjordiska arbeten.

Det är en liten och kompakt maskin, tillverkad med stigande bärkrafter och höjder, som utmärker sig med sin manövrerbarhet, kapacitet, precision och smidiga rörelse.
Den här teleskoptrucken kan ha den nya styrspaken FNR, som ger en bättre precision och säkerhet och hanterar alla arbetsfunktioner på maskinen med en enkel handrörelse.

Hytten, som godkänts ROPS-FOPS kan ha en förstärkt luftkonditionering som tillåter en perfekt spridning av luften inne i hytten.
Alla funktionsparametrar på maskinen övervakas av en färddator med LCD-display.

 • Den nya styrspaken CAN-bus
 • Hydrostatisk transmission med 2 växlar
 • Den nya styrspaken FNR – tillval
 • Hytt med godkänt ROPS- och FOPS-skydd
 • Tillgänglig med den nya hytten designad av Giugiaro Design

Hercules

Serien HERCULES omfattar kraftiga teleskoptruckar som på marknaden är ”giganter”. De har alla “plus” för säkerhet, manövrerbarhet och komfort samt avancerade hydrauliska lösningar.
De kan på bästa sätt utnyttja hela dess kraft på stora byggnadsplatser, i stenbrott och gruvor, i hamnar och varv och för tunga arbeten i allmänhet. De här teleskoptruckarna kännetecknas av en optimal hantering av förbränningen och en avsevärt minskad förbrukning tack vare avgasbehandlingssystemet SCR (selektiv katalytisk reduktion), hydrostatisk transmission och central differential som gör att skillnader på hjulens rullning på fram- och bakaxeln kompenseras genom att minska krafterna och uppnå en bättre bränslebesparing.
Utöver det har den en proportionell fördelare med elektronisk styrning “Load Sensing- Flow Sharing” och “Inching-pedal” som gör att maskinen kan köra långsamt framåt även med motorn på högsta varvtal.

 • SCR, selektiv katalytisk reduktion
 • Hydrostatisk transmission
 • Central differential
 • Elektroniskt styrd proportionell differential “Load Sensing- Flow Sharing”
 • “Inching-pedal”

Hercules

Serien HERCULES omfattar kraftiga teleskoptruckar som på marknaden är ”giganter”. De har alla “plus” för säkerhet, manövrerbarhet och komfort samt avancerade hydrauliska lösningar.
De kan på bästa sätt utnyttja hela dess kraft på stora byggnadsplatser, i stenbrott och gruvor, i hamnar och varv och för tunga arbeten i allmänhet. De här teleskoptruckarna kännetecknas av en optimal hantering av förbränningen och en avsevärt minskad förbrukning tack vare avgasbehandlingssystemet SCR (selektiv katalytisk reduktion), hydrostatisk transmission och central differential som gör att skillnader på hjulens rullning på fram- och bakaxeln kompenseras genom att minska krafterna och uppnå en bättre bränslebesparing.
Utöver det har den en proportionell fördelare med elektronisk styrning “Load Sensing- Flow Sharing” och “Inching-pedal” som gör att maskinen kan köra långsamt framåt även med motorn på högsta varvtal.

 • SCR, selektiv katalytisk reduktion
 • Hydrostatisk transmission
 • Central differential
 • Elektroniskt styrd proportionell differential “Load Sensing- Flow Sharing”
 • “Inching-pedal”

Icarus Dynamic

Icarus Dynamic, som ingår i den nya byggnadsserien, är maskinen för stora höjder.

Den robusta och hållbara bommen ger maskinen en hög tillförlitlighet som prövats under många år med flertaliga tillämpningar och användningsområden.

Den här teleskoplastaren är avsedd för användning av gafflar, skopor, vinschar, fackverksbommar och personkorg. Allt detta sker på ett säkert sätt genom det automatiska systemet för identifiering av utrustningen.

Växellådan Shift On Fly gör att du kan växla utan att behöva stanna maskinen och underlättar manövreringen tack vare det automatiska bromssystemet i backar, samtidigt som transmissionen eliminerar växlingar och stötar och ger hög dragkraft även vid höga hastigheter.

Med krypfunktionen kan maskinens framåtgående hastighet justeras utan att använda inching-reglaget och ett konstant motorvarvtal och oljeflöde kan upprätthållas för en effektiv användning av utrustning som sopmaskiner eller halmspridare, som behöver konstant kraft medan maskinen går framåt med en variabel hastighet som föraren väljer.

 

 • Fristående stabilisatorer
 • Automatiska systemet för identifiering av utrustningen
 • Växellådan Shift On Fly
 • Krypfunktion

Icarus Dynamic

Icarus Dynamic, som ingår i den nya byggnadsserien, är maskinen för stora höjder.

Den robusta och hållbara bommen ger maskinen en hög tillförlitlighet som prövats under många år med flertaliga tillämpningar och användningsområden.

Den här teleskoplastaren är avsedd för användning av gafflar, skopor, vinschar, fackverksbommar och personkorg. Allt detta sker på ett säkert sätt genom det automatiska systemet för identifiering av utrustningen.

Växellådan Shift On Fly gör att du kan växla utan att behöva stanna maskinen och underlättar manövreringen tack vare det automatiska bromssystemet i backar, samtidigt som transmissionen eliminerar växlingar och stötar och ger hög dragkraft även vid höga hastigheter.

Med krypfunktionen kan maskinens framåtgående hastighet justeras utan att använda inching-reglaget och ett konstant motorvarvtal och oljeflöde kan upprätthållas för en effektiv användning av utrustning som sopmaskiner eller halmspridare, som behöver konstant kraft medan maskinen går framåt med en variabel hastighet som föraren väljer.

 

 • Fristående stabilisatorer
 • Automatiska systemet för identifiering av utrustningen
 • Växellådan Shift On Fly
 • Krypfunktion

Samson

Teleskoptruckarna SAMSON är robusta och kraftiga maskiner. De här egenskaperna gör den speciellt lämplig för tunga och intensiva arbeten både inom byggnads- och industribranschen för företag som behöver en stor lyftkapacitet. Den är speciellt lämplig för att lasta och lasta av tunga material, tack vare tippmekanismen med mothållararm som används för att avsevärt öka rotationsvinkeln på gaffelhållarplattan som är speciellt effektiv vid användning av gripskopan.

Luftkonditioneringen kan förstärkas, hytten är godkänd ROPS – FOPS och färddatorn har en LCD-display.

Det här sortimentet teleskoptruckar kan utrustas med transmissionen VS Vario System EVO2 med fyra körlägen: “Automotive”, “Loader”, “Creeper” och “ECO” samt en proportionell styrspak 4-i-1 som kopplas samman med en pump med variabelt flöde “Load Sensing” som ökar rörelsehastigheten och gör att upp till fyra rörelser kan göras samtidigt.

 • Hytt med godkänt ROPS- och FOPS-skydd
 • Transmission VS Vario System EVO2
 • Proportionell styrspak 4-i-1
 • Pump med variabelt flöde “Load Sensing”
 • Förstärkt luftkonditionering
 • Digital hastighetsmätare
 • Tillgänglig med den nya hytten designad av Giugiaro Design

Zeus

De här modellerna är teleskopstruckar för byggnadsbranschen som förenar effekt och smidighet för att hantera tunga laster i trånga utrymmen. ZEUS har en hydrostatisk transmission kopplad till “INCHING-pedalen” som gör att maskinen kan köra långsamt framåt även med motorn på högsta varvtal.

Tippmekanismen har en mothållararm som gör att rotationsvinkeln på gaffelhållarplattan kan väsentligen ökas. Utöver det sitter förlängningscylindern inne i armen. De här egenskaperna gör den bekväm och säker för lastningar och avlastningar. Hytten som utformats för arbete på byggnadsplatser, har alla säkerhetsanordningar, är godkänd ROPS –FOPS och har förberetts för en eventuell förstärkt luftkonditionering i områden med svåra värderförhållanden. På beställning kan nya säten monteras med en automatisk fjädring.

 • Hytt med godkänt ROPS- och FOPS-skydd
 • “Inching-pedal”
 • Hydrostatisk transmission
 • Förstärkt luftkonditionering – tillval
 • Tillgänglig med den nya hytten designad av Giugiaro Design

Zeus

De här modellerna är teleskopstruckar för byggnadsbranschen som förenar effekt och smidighet för att hantera tunga laster i trånga utrymmen. ZEUS har en hydrostatisk transmission kopplad till “INCHING-pedalen” som gör att maskinen kan köra långsamt framåt även med motorn på högsta varvtal.

Tippmekanismen har en mothållararm som gör att rotationsvinkeln på gaffelhållarplattan kan väsentligen ökas. Utöver det sitter förlängningscylindern inne i armen. De här egenskaperna gör den bekväm och säker för lastningar och avlastningar. Hytten som utformats för arbete på byggnadsplatser, har alla säkerhetsanordningar, är godkänd ROPS –FOPS och har förberetts för en eventuell förstärkt luftkonditionering i områden med svåra värderförhållanden. På beställning kan nya säten monteras med en automatisk fjädring.

 • Hytt med godkänt ROPS- och FOPS-skydd
 • “Inching-pedal”
 • Hydrostatisk transmission
 • Förstärkt luftkonditionering – tillval
 • Tillgänglig med den nya hytten designad av Giugiaro Design

Pivot

PIVOT är en ledad teleskoptruckar som är kompakt, lätt och monterad med komponenter av hög kvalitet. Den här midjestyrda hjullastaren med teleskoparm är idealisk för arbeten i trånga utrymmen där en kraftig maskin krävs med begränsade driftskostnader.

Motorn (bak) har installerats på längden för att bättre kunna nås vid underhåll med en optimal sikt åt sidan och bakåt.

Alla viktiga delar, som kardanaxeln och förlängningscylindern, sitter på en skyddad plats, sprintar och bussningar skyddas av “Long Life” packningar. Det servostyrda bromssystemet och “Inching-pedalen” gör att du har en total kontroll över körhastigheten även med motorn på maximalt varvtal.

Säkerhets- och lyftutrustningar omfattar en lastbegränsare.

Hytten, som är bland de lägsta i sin kategori i förhållande till marken, är godkänd ROPS – FOPS, har alla säkerhetsanordningaroch har konstruerats för att garantera en hög komfortnivå, med öppningsbart tak, TFT färgdisplay och kapacitiv styrspak med närvarosensor. Utöver det kan den utrustas med en förstärkt luftkonditionering som tillåter en perfekt spridning av luften inne i hytten.

 • “Inching-pedal”
 • Momentbegränsare
 • Tätningarna “Long Life”
 • Hytt med godkänt ROPS- och FOPS-skydd

Pegasus

PEGASUS är en roterande teleskoptruck, rotationen kan vara kontinuerlig (360°) och inte kontinuerlig (400°). På den här teleskoptrucken kan många olika tillbehör monteras som gör att de passar för ett flertal olika arbetsuppgifter. En maskin kan därmed användas som teleskoptruck, skylift och kran.
Modellen Pegasus /400°
, som specifikt avsetts för hyresmarknaden, har en icke kontinuerlig rotation på 400° och dess främsta egenskaper är en enkel användning,styrka, driftssäkerhet och en komplett serie säkerhetsanordningar, inklusive en lastbegränsare och en modern instrumentutrustning för en total kontroll av maskinen vid ansträngning, belastning, olika marker och hastighet.

Pegasus med kontinuerlig rotation på 360° har, utöver alla egenskaper som finns på modellen 400°, har stabilisatorer med en automatisk nivelleringsfunktion och ett elektroniskt styrsystem (med tekniken CAN-bus) som tillåter ett arbete i alla slags positioner. Beroende på den bärande ytan, stabilisatorernas position och lastens omfattning, mäter systemet i realtid de optimala arbets- och säkerhetsparametrarna med hjälp av en grundlig diagnos som tillåter en total kontroll.
Tillsammans med utrustningarna finns även en hydraulisk fördelare Load Sensing / Flow Sharing och en ny rotationsled med integrerad rotationssensor.

Den kapacitiva styrspaken, med en exakt och känslig närvarosensor, används för att reglera/sänka tornets rotationshastighet.

Styrningarnas automatiska vändningssystemet gör att tornet kan roteras upp till 180° för att lättare kunna flyttas inne i trånga arbetsområden.

Systemet “Ecowork” tillsammans med styrspaken tillåter en bränslebesparing genom att dra effekt till dieselmotorn endast när det krävs.

Den redan optimala komforten i hytten (godkänd ROPS –FOPS med alla säkerhetsanordningar och luftkonditionering) har ytterligare förbättrats genom tillämpningen av ett nytt smart navigeringssystem som styr maskinens elektroniska huvudfunktioner: körläge, kontroll av minimalt varvtal, körhastighet och diagnos.

 • Både kontinuerlig (360°) och icke kontinuerlig (400°) rotation
 • Momentbegränsare
 • Stödben med automatisk nivelleringsfunktion
 • Hydraulisk fördelare Load Sensing / Flow Sharing
 • Kapacitiv styrspak med närvarosensor
 • Hytt med godkänt ROPS- och FOPS-skydd
 • Smart navigeringssystem

Pegasus

PEGASUS är en roterande teleskoptruck, rotationen kan vara kontinuerlig (360°) och inte kontinuerlig (400°). På den här teleskoptrucken kan många olika tillbehör monteras som gör att de passar för ett flertal olika arbetsuppgifter. En maskin kan därmed användas som teleskoptruck, skylift och kran.
Modellen Pegasus /400°
, som specifikt avsetts för hyresmarknaden, har en icke kontinuerlig rotation på 400° och dess främsta egenskaper är en enkel användning,styrka, driftssäkerhet och en komplett serie säkerhetsanordningar, inklusive en lastbegränsare och en modern instrumentutrustning för en total kontroll av maskinen vid ansträngning, belastning, olika marker och hastighet.

Pegasus med kontinuerlig rotation på 360° har, utöver alla egenskaper som finns på modellen 400°, har stabilisatorer med en automatisk nivelleringsfunktion och ett elektroniskt styrsystem (med tekniken CAN-bus) som tillåter ett arbete i alla slags positioner. Beroende på den bärande ytan, stabilisatorernas position och lastens omfattning, mäter systemet i realtid de optimala arbets- och säkerhetsparametrarna med hjälp av en grundlig diagnos som tillåter en total kontroll.
Tillsammans med utrustningarna finns även en hydraulisk fördelare Load Sensing / Flow Sharing och en ny rotationsled med integrerad rotationssensor.

Den kapacitiva styrspaken, med en exakt och känslig närvarosensor, används för att reglera/sänka tornets rotationshastighet.

Styrningarnas automatiska vändningssystemet gör att tornet kan roteras upp till 180° för att lättare kunna flyttas inne i trånga arbetsområden.

Systemet “Ecowork” tillsammans med styrspaken tillåter en bränslebesparing genom att dra effekt till dieselmotorn endast när det krävs.

Den redan optimala komforten i hytten (godkänd ROPS –FOPS med alla säkerhetsanordningar och luftkonditionering) har ytterligare förbättrats genom tillämpningen av ett nytt smart navigeringssystem som styr maskinens elektroniska huvudfunktioner: körläge, kontroll av minimalt varvtal, körhastighet och diagnos.

 • Både kontinuerlig (360°) och icke kontinuerlig (400°) rotation
 • Momentbegränsare
 • Stödben med automatisk nivelleringsfunktion
 • Hydraulisk fördelare Load Sensing / Flow Sharing
 • Kapacitiv styrspak med närvarosensor
 • Hytt med godkänt ROPS- och FOPS-skydd
 • Smart navigeringssystem

Diecis utbud av teleskoptruckar för lantbruk