By using our services, you agree to our use of cookies. To know our privacy policy click here.

USA
USA

UPPTÄCK DE SEKTORER DÄR DIECI FINNS

UPPTÄCK DE SEKTORER DÄR DIECI FINNS

SÖK DIN MASKIN

TELESKOPTRUCKAR
FÖR LANTBRUK

TELESKOPTRUCKAR FÖR
BYGGNADSBRANSCHEN

TELESKOPTRUCKAR
FÖR LANTBRUK

TELESKOPTRUCKAR FÖR
BYGGNADSBRANSCHEN

TELESKOPTRUCKAR
FÖR LANTBRUK

TELESKOPTRUCKAR FÖR
BYGGNADSBRANSCHEN

Se diecis hela utbud av teleskoplastare

REGISTRERA DIG PÅ VÅRT NYHETSBREV

TELESKOPTRUCKAR FÖR LANTBRUK

Il sollevatore telescopico agricolo è un mezzo di lavoro che favorisce il trasporto, il sollevamento e il posizionamento di carichi sia leggeri che pesanti grazie alla presenza di un braccio telescopico ad azionamento idraulico. Può essere sia fisso che articolato.
A differenza dei normali trattori con sollevatore frontale, permette la movimentazione di carichi anche in spazi ridotti grazie a 2 assali sterzanti. Grazie al braccio telescopico si riescono a raggiungere altezze e distanze maggiori, per esempio si possono caricare facilmente dumper molto grossi, o impilare rotoballe in colonne di 5 o 6 piani senza difficoltà. Inoltre, il caratteristico braccio laterale aumenta notevolmente la visibilità durante i lavori rispetto a un normale trattore con sollevatore frontale.
Il grande vantaggio degli elevatori telescopici è quello di poter svolgere svariati lavori utilizzando la stessa macchina: la loro peculiarità è la polivalenza. Un sollevatore telescopico può essere equipaggiato con attrezzature ed accessori diversi per compiti specifici: prese di forza, forche, benne, forchino con aghi, pinze per balloni, ganci di sollevamento, sollevatore posteriore a 3 punti, ecc. Questo lo rende una macchina unica ed insostituibile per una gestione ottimale dei cicli di lavoro e della manodopera in qualsiasi azienda agricola.

TELESKOPTRUCKAR FÖR BYGGNADSBRANSCHEN

Teleskoptruckar för byggnadsbranschen är ett medel som används för att förflytta, transportera och lyfta både laster och personer. Teleskoptrucken kan vara fast eller roterande beroende på om den har ett roterande torn.
Teleskoptrucken är ett mycket mångsidigt fordon som i byggnadsbranschen kan ersätta gaffeltruckar, skyliftar (PLE) och kranar.
I förhållande till gaffeltruckarna kan den nå högre upp och längre tack vare teleskoparmen, den har en större sikt tack vare armens placering på sidan och garanterar tillgänglighet på ojämna marker.
Om teleskoptrucken har en personkorg kan den lätt användas som skylift och garantera en högre stabilitet, bärkapacitetoch dimensioner på arbetsplattformen som kan nå 6 m. Om den har en lyftkrok eller vinsch kan den ersätta en kran i alla slags situationer. Utöver detta kan den hantera stenmaterial tack vare skopan.

En teleskoptruck är därmed en maskin som passar för många olika jobb, den är robust och lätt manövrerbar även i trånga utrymmen tack vare de två styraxlarna.

Det breda utbudet av teleskoptruckar från Dieci gör att du kan välja den som passar bäst för kraven på varje enstaka byggnadsplats. Den lätta hanteringen och den intuitiva användningen gör att personalen snabbt kan sätta igång med arbetet och den höga säkerhetsnivån garanterar att det görs i lugn och ro.

TELESKOPLASTARE FÖR STENBROTT OCH GRUVOR

Mångsidighet och flexibelt arbete är primära egenskaper hos teleskoplastare och andra fordon från Dieci. Tack vare tillämpningen av specifika tekniska åtgärder och komponenter av kvalitet är de perfekta för att garantera en extrem prestanda som krävs för arbete i gruvor, stenbrott och tunnlar.
Det stora utbudet av teleskoplastare gör att du alltid kan ha maskinen med rätt egenskaper för att utföra underhållsarbeten på transportband, kontaktledningar, ventilationssystem och för att hantera de tusentals oväntade behov som är normala i de här verksamheterna.
De gigantiska dumprarna, speciellt utformade för gruvarbete, tillåter höga belastningar och är helt unika tack vare deras robusthet och användbarhet.

TELESKOPLASTARE FÖR MILITÄR, CIVILSKYDD OCH NÖDSITUATIONER

Vi är mycket stolta över att teleskoplastarna Dieci ofta används av civilskyddet, försvarsmakten, brandkåren och räddningsteam för Formel 1.
Dessa kårer väljer våra fordon av olika skäl: mångsidighet, driftsäkerhet och möjlighet till anpassning med specialutrustningar.

TELESKOPTRUCKAR FÖR LANTBRUK

Il sollevatore telescopico agricolo è un mezzo di lavoro che favorisce il trasporto, il sollevamento e il posizionamento di carichi sia leggeri che pesanti grazie alla presenza di un braccio telescopico ad azionamento idraulico. Può essere sia fisso che articolato.
A differenza dei normali trattori con sollevatore frontale, permette la movimentazione di carichi anche in spazi ridotti grazie a 2 assali sterzanti. Grazie al braccio telescopico si riescono a raggiungere altezze e distanze maggiori, per esempio si possono caricare facilmente dumper molto grossi, o impilare rotoballe in colonne di 5 o 6 piani senza difficoltà. Inoltre, il caratteristico braccio laterale aumenta notevolmente la visibilità durante i lavori rispetto a un normale trattore con sollevatore frontale.
Il grande vantaggio degli elevatori telescopici è quello di poter svolgere svariati lavori utilizzando la stessa macchina: la loro peculiarità è la polivalenza. Un sollevatore telescopico può essere equipaggiato con attrezzature ed accessori diversi per compiti specifici: prese di forza, forche, benne, forchino con aghi, pinze per balloni, ganci di sollevamento, sollevatore posteriore a 3 punti, ecc. Questo lo rende una macchina unica ed insostituibile per una gestione ottimale dei cicli di lavoro e della manodopera in qualsiasi azienda agricola.

TELESKOPTRUCKAR FÖR BYGGNADSBRANSCHEN

Teleskoptruckar för byggnadsbranschen är ett medel som används för att förflytta, transportera och lyfta både laster och personer. Teleskoptrucken kan vara fast eller roterande beroende på om den har ett roterande torn.
Teleskoptrucken är ett mycket mångsidigt fordon som i byggnadsbranschen kan ersätta gaffeltruckar, skyliftar (PLE) och kranar.
I förhållande till gaffeltruckarna kan den nå högre upp och längre tack vare teleskoparmen, den har en större sikt tack vare armens placering på sidan och garanterar tillgänglighet på ojämna marker.
Om teleskoptrucken har en personkorg kan den lätt användas som skylift och garantera en högre stabilitet, bärkapacitetoch dimensioner på arbetsplattformen som kan nå 6 m. Om den har en lyftkrok eller vinsch kan den ersätta en kran i alla slags situationer. Utöver detta kan den hantera stenmaterial tack vare skopan.

En teleskoptruck är därmed en maskin som passar för många olika jobb, den är robust och lätt manövrerbar även i trånga utrymmen tack vare de två styraxlarna.

Det breda utbudet av teleskoptruckar från Dieci gör att du kan välja den som passar bäst för kraven på varje enstaka byggnadsplats. Den lätta hanteringen och den intuitiva användningen gör att personalen snabbt kan sätta igång med arbetet och den höga säkerhetsnivån garanterar att det görs i lugn och ro.

TELESKOPLASTARE FÖR STENBROTT OCH GRUVOR

Mångsidighet och flexibelt arbete är primära egenskaper hos teleskoplastare och andra fordon från Dieci. Tack vare tillämpningen av specifika tekniska åtgärder och komponenter av kvalitet är de perfekta för att garantera en extrem prestanda som krävs för arbete i gruvor, stenbrott och tunnlar.
Det stora utbudet av teleskoplastare gör att du alltid kan ha maskinen med rätt egenskaper för att utföra underhållsarbeten på transportband, kontaktledningar, ventilationssystem och för att hantera de tusentals oväntade behov som är normala i de här verksamheterna.
De gigantiska dumprarna, speciellt utformade för gruvarbete, tillåter höga belastningar och är helt unika tack vare deras robusthet och användbarhet.

FA REDA PA MER

Vi är mycket stolta över att teleskoplastarna Dieci ofta används av civilskyddet, försvarsmakten, brandkåren och räddningsteam för Formel 1.
Dessa kårer väljer våra fordon av olika skäl: mångsidighet, driftsäkerhet och möjlighet till anpassning med specialutrustningar.