By using our services, you agree to our use of cookies. To know our privacy policy click here.

TELESKOPLASTARE FÖR MILITÄR, CIVILSKYDD OCH NÖDSITUATIONER

Vi är mycket stolta över att teleskoplastarna Dieci ofta används av civilskyddet, försvarsmakten, brandkåren och räddningsteam för Formel 1.
Dessa kårer väljer våra fordon av olika skäl: mångsidighet, driftsäkerhet och möjlighet till anpassning med specialutrustningar.

TELESKOPLASTARE FÖR MILITÄR, CIVILSKYDD OCH NÖDSITUATIONER

Vi är mycket stolta över att teleskoplastarna Dieci ofta används av civilskyddet, försvarsmakten, brandkåren och räddningsteam för Formel 1.
Dessa kårer väljer våra fordon av olika skäl: mångsidighet, driftsäkerhet och möjlighet till anpassning med specialutrustningar.

TELESKOPLASTARE FÖR MILITÄR, CIVILSKYDD OCH NÖDSITUATIONER

Vi är mycket stolta över att teleskoplastarna Dieci ofta används av civilskyddet, försvarsmakten, brandkåren och räddningsteam för Formel 1.
Dessa kårer väljer våra fordon av olika skäl: mångsidighet, driftsäkerhet och möjlighet till anpassning med specialutrustningar.

Latest news

7 Dieci telehandlers for the “emergency logistics” of the Italian Red Cross
28/06/2021
The International Movement of the Red Cross and Red Crescent has such a wide range of tasks that obviously require a vast and varied fleet of vehicles. Currently, the vehicle fleet is being expanded and improved with the acquisition of new vehicles, including a large squad of DIECI telehandlers.
Telehandlers at work with civil protection agencies and fire departments: the experience of THW in Germany
04/12/2020
Dieci telehandlers are often employed to deal with emergencies and disasters, thanks to their versatility. Here are some examples of how the German Federal Agency for Technical Relief uses them.
The Romanian Army sets up a COVID-19 hospital in 5 days with help from our Hercules telehandlers.
21/10/2020
An example of how the Romanian Army uses Hercules telehandlers: building a COVID-19 hospital in 5 days

Användningsområden

Latest news

7 Dieci telehandlers for the “emergency logistics” of the Italian Red Cross
28/06/2021
Telehandlers at work with civil protection agencies and fire departments: the experience of THW in Germany
04/12/2020
The Romanian Army sets up a COVID-19 hospital in 5 days with help from our Hercules telehandlers.
21/10/2020

Användningsområden

Latest news

7 Dieci telehandlers for the “emergency logistics” of the Italian Red Cross
28/06/2021
The International Movement of the Red Cross and Red Crescent has such a wide range of tasks that obviously require a vast and varied fleet of vehicles. Currently, the vehicle fleet is being expanded and improved with the acquisition of new vehicles, including a large squad of DIECI telehandlers.
Telehandlers at work with civil protection agencies and fire departments: the experience of THW in Germany
04/12/2020
Dieci telehandlers are often employed to deal with emergencies and disasters, thanks to their versatility. Here are some examples of how the German Federal Agency for Technical Relief uses them.
The Romanian Army sets up a COVID-19 hospital in 5 days with help from our Hercules telehandlers.
21/10/2020
An example of how the Romanian Army uses Hercules telehandlers: building a COVID-19 hospital in 5 days

Användningsområden

ANVÄNDNINGSSEKTORER FÖR TELESKOPLASTARE FÖR RÄDDNINGSARBETE

Civilskydd

Civilskyddet är ett institut som har olika former och namn i världen: i USA heter det Federal Emergency Management Agency, i Tyskland Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, i Frankrike Sécurité Civile osv. Alla dessa organ har uppgiften att på nationell nivå hantera en prognos, förebyggande, hantering och undvikande av katastrofer och olyckor, mänskliga eller naturliga. De ska därför ingripa i vilken som helst nödsituation, inte bara miljömässiga som vid jordbävningar eller översvämningar, utan också i hälsorelaterade situationer som under den senare pandomin Covid-19.

Även om civilskyddet försöker att förutse de här situationerna är det absolut omöjligt att föreställa sig vilka katastrofer som måste tacklas.
Att förstå vilket fordon som krävs är därför mycket svårt. Den enda lösningen är att använda mångsidiga transportmedel som kan lösa olika krav.

I april 2016 förstörde en jordbävning på 7,8 magnitud regionen Manabi i Ecuador.
I dessa fall är prioriteten att återställa tillförseln av el och vatten, även innan förödelsen avlägsnas. Teleskoplastarna Dieci har visat sig vara idealiska för att ta sig fram på gator som fortfarande är fulla av förödelse och för att nå härvor av ledningar i förstörda anslutningar med personkorgen.

Efter en tragisk sättning av strukturen i bryggan Morandi i Genua den 14 augusti 2018 var civilskyddet tvunget att riva ner byggnaderna under den östra delen.
Den hydrauliska tången som förutsågs för arbetet har alltid använts tillsammans med en teleskoplastare med en vattenkanon monterad på bommen. På detta sätt förhindrades en spridning av det sprutade vattnet i miljön med asbest och skadligt damm i fragmenten.

DIECI STORIES

ANVÄNDNINGSSEKTORER FÖR TELESKOPLASTARE FÖR RÄDDNINGSARBETE

Civilskydd

Civilskyddet är ett institut som har olika former och namn i världen: i USA heter det Federal Emergency Management Agency, i Tyskland Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, i Frankrike Sécurité Civile osv. Alla dessa organ har uppgiften att på nationell nivå hantera en prognos, förebyggande, hantering och undvikande av katastrofer och olyckor, mänskliga eller naturliga. De ska därför ingripa i vilken som helst nödsituation, inte bara miljömässiga som vid jordbävningar eller översvämningar, utan också i hälsorelaterade situationer som under den senare pandomin Covid-19.

Även om civilskyddet försöker att förutse de här situationerna är det absolut omöjligt att föreställa sig vilka katastrofer som måste tacklas.
Att förstå vilket fordon som krävs är därför mycket svårt. Den enda lösningen är att använda mångsidiga transportmedel som kan lösa olika krav.

I april 2016 förstörde en jordbävning på 7,8 magnitud regionen Manabi i Ecuador.
I dessa fall är prioriteten att återställa tillförseln av el och vatten, även innan förödelsen avlägsnas. Teleskoplastarna Dieci har visat sig vara idealiska för att ta sig fram på gator som fortfarande är fulla av förödelse och för att nå härvor av ledningar i förstörda anslutningar med personkorgen.

Efter en tragisk sättning av strukturen i bryggan Morandi i Genua den 14 augusti 2018 var civilskyddet tvunget att riva ner byggnaderna under den östra delen.
Den hydrauliska tången som förutsågs för arbetet har alltid använts tillsammans med en teleskoplastare med en vattenkanon monterad på bommen. På detta sätt förhindrades en spridning av det sprutade vattnet i miljön med asbest och skadligt damm i fragmenten.

DIECI STORIES

ANVÄNDNINGSSEKTORER FÖR TELESKOPLASTARE FÖR RÄDDNINGSARBETE

Civilskydd

Civilskyddet är ett institut som har olika former och namn i världen: i USA heter det Federal Emergency Management Agency, i Tyskland Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, i Frankrike Sécurité Civile osv. Alla dessa organ har uppgiften att på nationell nivå hantera en prognos, förebyggande, hantering och undvikande av katastrofer och olyckor, mänskliga eller naturliga. De ska därför ingripa i vilken som helst nödsituation, inte bara miljömässiga som vid jordbävningar eller översvämningar, utan också i hälsorelaterade situationer som under den senare pandomin Covid-19.

Även om civilskyddet försöker att förutse de här situationerna är det absolut omöjligt att föreställa sig vilka katastrofer som måste tacklas.
Att förstå vilket fordon som krävs är därför mycket svårt. Den enda lösningen är att använda mångsidiga transportmedel som kan lösa olika krav.

I april 2016 förstörde en jordbävning på 7,8 magnitud regionen Manabi i Ecuador.
I dessa fall är prioriteten att återställa tillförseln av el och vatten, även innan förödelsen avlägsnas. Teleskoplastarna Dieci har visat sig vara idealiska för att ta sig fram på gator som fortfarande är fulla av förödelse och för att nå härvor av ledningar i förstörda anslutningar med personkorgen.

Efter en tragisk sättning av strukturen i bryggan Morandi i Genua den 14 augusti 2018 var civilskyddet tvunget att riva ner byggnaderna under den östra delen.
Den hydrauliska tången som förutsågs för arbetet har alltid använts tillsammans med en teleskoplastare med en vattenkanon monterad på bommen. På detta sätt förhindrades en spridning av det sprutade vattnet i miljön med asbest och skadligt damm i fragmenten.

DIECI STORIES

BrandkÅr

Precis som civilskyddet måste brandkåren ta hand om de mest desperata nödsituationerna.
För tyska THW har det varit strategiskt att ha sina egna Dieci teleskoplastare i många situationer: från att avlägsna förödelse med medföljande skovel till transport på höjd av föremål eller personer i korgen.
Tack vare fyrhjulsdriften och självandningssystemet som installerats i hytten, kan du med detta teleskop gå in i rökridån och lågor för att släcka härderna vid roten.
Under katastrofer som orsakas av dåligt väder kan du med teleskopbommen nå farliga skorstenar, trasiga tak eller djur som slagits omkull av vattnet.
De är även användbara i vägassistansen för att föra bort skadade fordon och avlägsna skräp och skrot från vägbanan.

 

DIECI STORIES

BrandkÅr

Precis som civilskyddet måste brandkåren ta hand om de mest desperata nödsituationerna.
För tyska THW har det varit strategiskt att ha sina egna Dieci teleskoplastare i många situationer: från att avlägsna förödelse med medföljande skovel till transport på höjd av föremål eller personer i korgen.
Tack vare fyrhjulsdriften och självandningssystemet som installerats i hytten, kan du med detta teleskop gå in i rökridån och lågor för att släcka härderna vid roten.
Under katastrofer som orsakas av dåligt väder kan du med teleskopbommen nå farliga skorstenar, trasiga tak eller djur som slagits omkull av vattnet.
De är även användbara i vägassistansen för att föra bort skadade fordon och avlägsna skräp och skrot från vägbanan.

 

DIECI STORIES

BrandkÅr

Precis som civilskyddet måste brandkåren ta hand om de mest desperata nödsituationerna.
För tyska THW har det varit strategiskt att ha sina egna Dieci teleskoplastare i många situationer: från att avlägsna förödelse med medföljande skovel till transport på höjd av föremål eller personer i korgen.
Tack vare fyrhjulsdriften och självandningssystemet som installerats i hytten, kan du med detta teleskop gå in i rökridån och lågor för att släcka härderna vid roten.
Under katastrofer som orsakas av dåligt väder kan du med teleskopbommen nå farliga skorstenar, trasiga tak eller djur som slagits omkull av vattnet.
De är även användbara i vägassistansen för att föra bort skadade fordon och avlägsna skräp och skrot från vägbanan.

DIECI STORIES

Italienska rÖda korset

Italienska röda korset befinner sig alltid i mitten av enorma stödåtgärder som kräver en organiserad, snabb och storskalig logistik. Det är därför inte konstigt att du hittar Dieci lyftlastare bland deras fordon som är förberedda för alla slags lasthanteringar.

Italienska rÖda korset

Italienska röda korset befinner sig alltid i mitten av enorma stödåtgärder som kräver en organiserad, snabb och storskalig logistik. Det är därför inte konstigt att du hittar Dieci lyftlastare bland deras fordon som är förberedda för alla slags lasthanteringar.

Italienska rÖda korset

Italienska röda korset befinner sig alltid i mitten av enorma stödåtgärder som kräver en organiserad, snabb och storskalig logistik. Det är därför inte konstigt att du hittar Dieci lyftlastare bland deras fordon som är förberedda för alla slags lasthanteringar.

MilitÄr

Försvarsmakten, samt överfallsfordon, måste nödvändigtvis ha enheter som sköter logistiken. Ibruktagandet av en interventionsstyrka kräver faktiskt en perfekt organisation som kan hantera en betydande mängd material på några timmar: rustningar, bränsle, mat, sanitära eller elektroniska material. Allt som krävs för att militärer ska kunna arbeta måste, på mycket kort tid, kunna hämtas och transporteras till de bestämda platserna i rätt prioritetsordning.
Av detta skäl är valet av en teleskoplastare idealiskt: det är en maskin som avsetts för en intensiv användning som den logiska där det är nödvändigt att arbeta med extrem precision och i strikt förutbestämda tider. Utöver det har teleskoplastaren Dieci en mångsidighet och snabb anpassningskapacitet för oförutsedda händelser som ofta inträffar inom en ”militär miljö”.

Ytterligare en fördel är en Dieci teleskoplastare (som alla andra Dieci-fordon, se t.ex. fordon som används i stenbrott och gruvor) lämplig för användning i extrema klimat- och miljösituationer: den är inte rädd för varken öknen eller polarkyla

 

DIECI STORIES

MilitÄr

Försvarsmakten, samt överfallsfordon, måste nödvändigtvis ha enheter som sköter logistiken. Ibruktagandet av en interventionsstyrka kräver faktiskt en perfekt organisation som kan hantera en betydande mängd material på några timmar: rustningar, bränsle, mat, sanitära eller elektroniska material. Allt som krävs för att militärer ska kunna arbeta måste, på mycket kort tid, kunna hämtas och transporteras till de bestämda platserna i rätt prioritetsordning.
Av detta skäl är valet av en teleskoplastare idealiskt: det är en maskin som avsetts för en intensiv användning som den logiska där det är nödvändigt att arbeta med extrem precision och i strikt förutbestämda tider. Utöver det har teleskoplastaren Dieci en mångsidighet och snabb anpassningskapacitet för oförutsedda händelser som ofta inträffar inom en ”militär miljö”.

Ytterligare en fördel är en Dieci teleskoplastare (som alla andra Dieci-fordon, se t.ex. fordon som används i stenbrott och gruvor) lämplig för användning i extrema klimat- och miljösituationer: den är inte rädd för varken öknen eller polarkyla

 

DIECI STORIES

MilitÄr

Försvarsmakten, samt överfallsfordon, måste nödvändigtvis ha enheter som sköter logistiken. Ibruktagandet av en interventionsstyrka kräver faktiskt en perfekt organisation som kan hantera en betydande mängd material på några timmar: rustningar, bränsle, mat, sanitära eller elektroniska material. Allt som krävs för att militärer ska kunna arbeta måste, på mycket kort tid, kunna hämtas och transporteras till de bestämda platserna i rätt prioritetsordning.
Av detta skäl är valet av en teleskoplastare idealiskt: det är en maskin som avsetts för en intensiv användning som den logiska där det är nödvändigt att arbeta med extrem precision och i strikt förutbestämda tider. Utöver det har teleskoplastaren Dieci en mångsidighet och snabb anpassningskapacitet för oförutsedda händelser som ofta inträffar inom en ”militär miljö”.

Ytterligare en fördel är en Dieci teleskoplastare (som alla andra Dieci-fordon, se t.ex. fordon som används i stenbrott och gruvor) lämplig för användning i extrema klimat- och miljösituationer: den är inte rädd för varken öknen eller polarkyla

DIECI STORIES

Formula 1 - Moto GP

Formel 1 och Moto GP är de största sporthändelserna med en teknologi för spetskompetens. I detta sammanhang är hastighet, precision och uppmärksamhet på detaljer väsentliga.
Så att bli valda för att användas i dessa världar är en garanti för excellens.

Dieci teleskoplastare hjälper räddningsteam på tävlingsbanorna i Sochi (Rysslands Grand Prix), Hungaroing (Ungerns Grand Prix) och Catalunya (Spaniens Grand Prix).
Dessa fordon kan lasta och avlägsna skadade fordon på några sekunder medan ordningsmän tar bort farliga fragment från banan.
Hela operationen måste göras mycket snabbt och perfekt, dessutom kan det hända att den måste utföras farligt nära de bilar som fortfarande är på banan, som åker i ett sicksackmönster för att hålla däcken varma.

En Dieci teleskoplastare är ett officiellt fordon som används av teamet SUZUKI ECSTAR som tävlar i Moto GP.
Förutom avlastningen av material som behövs för tävlingarna (motorcyklar, däck, bränsle, olja osv.) används trucken för montering av Paddock: en struktur som finns i två släpvagnar och tre containrar, som består av: bilverkstad , telemetri, mötesrum, rum för förarna och avkopplingsrum med veranda på andra våningen.
Tack vare Dieci teleskoplastare och Suzukis kvalificerade tekniker monteras allt detta på bara fem timmar.

Formel 1 och MotoGP representerar den högsta kategorin i bil- och motorcykeltävlingar. Utan falsk blygsamhet kan vi därför säga att Dieci-fordonen representerar den högsta kategorin teleskoplastare!

DIECI STORIES

29/05/2019

Formula 1 - Moto GP

Formel 1 och Moto GP är de största sporthändelserna med en teknologi för spetskompetens. I detta sammanhang är hastighet, precision och uppmärksamhet på detaljer väsentliga.
Så att bli valda för att användas i dessa världar är en garanti för excellens.

Dieci teleskoplastare hjälper räddningsteam på tävlingsbanorna i Sochi (Rysslands Grand Prix), Hungaroing (Ungerns Grand Prix) och Catalunya (Spaniens Grand Prix).
Dessa fordon kan lasta och avlägsna skadade fordon på några sekunder medan ordningsmän tar bort farliga fragment från banan.
Hela operationen måste göras mycket snabbt och perfekt, dessutom kan det hända att den måste utföras farligt nära de bilar som fortfarande är på banan, som åker i ett sicksackmönster för att hålla däcken varma.

En Dieci teleskoplastare är ett officiellt fordon som används av teamet SUZUKI ECSTAR som tävlar i Moto GP.
Förutom avlastningen av material som behövs för tävlingarna (motorcyklar, däck, bränsle, olja osv.) används trucken för montering av Paddock: en struktur som finns i två släpvagnar och tre containrar, som består av: bilverkstad , telemetri, mötesrum, rum för förarna och avkopplingsrum med veranda på andra våningen.
Tack vare Dieci teleskoplastare och Suzukis kvalificerade tekniker monteras allt detta på bara fem timmar.

Formel 1 och MotoGP representerar den högsta kategorin i bil- och motorcykeltävlingar. Utan falsk blygsamhet kan vi därför säga att Dieci-fordonen representerar den högsta kategorin teleskoplastare!

DIECI STORIES

29/05/2019

Formula 1 - Moto GP

Formel 1 och Moto GP är de största sporthändelserna med en teknologi för spetskompetens. I detta sammanhang är hastighet, precision och uppmärksamhet på detaljer väsentliga.
Så att bli valda för att användas i dessa världar är en garanti för excellens.

Dieci teleskoplastare hjälper räddningsteam på tävlingsbanorna i Sochi (Rysslands Grand Prix), Hungaroing (Ungerns Grand Prix) och Catalunya (Spaniens Grand Prix).
Dessa fordon kan lasta och avlägsna skadade fordon på några sekunder medan ordningsmän tar bort farliga fragment från banan.
Hela operationen måste göras mycket snabbt och perfekt, dessutom kan det hända att den måste utföras farligt nära de bilar som fortfarande är på banan, som åker i ett sicksackmönster för att hålla däcken varma.

En Dieci teleskoplastare är ett officiellt fordon som används av teamet SUZUKI ECSTAR som tävlar i Moto GP.
Förutom avlastningen av material som behövs för tävlingarna (motorcyklar, däck, bränsle, olja osv.) används trucken för montering av Paddock: en struktur som finns i två släpvagnar och tre containrar, som består av: bilverkstad , telemetri, mötesrum, rum för förarna och avkopplingsrum med veranda på andra våningen.
Tack vare Dieci teleskoplastare och Suzukis kvalificerade tekniker monteras allt detta på bara fem timmar.

Formel 1 och MotoGP representerar den högsta kategorin i bil- och motorcykeltävlingar. Utan falsk blygsamhet kan vi därför säga att Dieci-fordonen representerar den högsta kategorin teleskoplastare!

DIECI STORIES

29/05/2019

Specialutrustningar

Civilskyddet, armén, brandkåren och andra specialkårer är enheter som måste tackla ovanliga händelser och arbeta i extrema situationer, detta kräver ofta en specialutrustning och anpassade lösningar för särskilda behov.

Ta exemplet med de 39 teleskoplastarna Icarus 40.14 som levererades av Dieci srl till den tyska Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (Nationella tekniska räddningsorganisationen eller THW).
Eftersom det var fordon avsedda för att användas i alla slags nödsituationer behövde THW en specifik utrustning.
En prototyp skapades tack vare samarbetet mellan Diecis forsknings- och utvecklingsavdelning, Dieci Deutschland i Giessen och återförsäljaren Tiedemann Werksvertretungen.
Den specialbyggda Icarus 40.14 är ett enastående fordon redo att hantera olyckor och oväntade situationer.

Hyttens inredning omfattar:

 • luftfiltreringssystem mot intrång av skadliga ämnen
 • verktygslåda
 • uppvärmt pneumatiskt säte
 • bakre IR TV-kamera med 7-tums skärm
 • luftbehållare
 • uppvärmda backspeglar
 • kontrollampa för hjulinriktning
 • skyddsskärm för vindruta
 • höger vindrutetorkare
 • digital sändtagare med högtalare och antenn
 • Webasto-system för uppvärmning av luft
 • brandsläckare på 6 kg med TUV-certifikat

Utöver det är fordonet utrustat med:

 • värmare och eluttag för start av motorn, även i polarklimat
 • tre extra hydrauluttag som ger kraftuttag för eventuella extra tillbehör
 • dragkrok på 15 ton
 • olika extra LED-strålkastare finns i hytten och fram på bommen för att kunna arbeta under förhållanden med låg sikt
 • roterande lampa med typisk siren för räddningsfordon
 • personkorg på 800 kg

Utan att gå så långt som till den extrema anpassningen av denna modell har Dieci-lastarna ett brett utbud av tillbehör som gör dem extremt mångsidiga och superfunktionella maskiner.

Vid snö kan en teleskoplastare omvandlas till en lätthanterlig snöplog som även kan nå taken med ett självnivellerande snöplogsblad.

I situationer för att ställa stora träd i säkerhet kan en roterande hydraulisk tång/såg användas.
Denna tång Kinshofer KM 634-0.35-3Z som monteras på en roterande teleskoplastare med en lyfthöjd på nästan 30 meter (som Pegasus 45.30) används för att beskära trädtoppar och höga grenar, tunga stammar på upp till 2 000 kg.
Den hanterar detta arbete i total säkerhet, även i närheten av byggnader.
Tack vare teleskopbommen grips grenen och kapas samtidigt och läggs sedan försiktigt ner på marken.

DIECI STORIES

20/06/2018
19/04/2018

Specialutrustningar

Civilskyddet, armén, brandkåren och andra specialkårer är enheter som måste tackla ovanliga händelser och arbeta i extrema situationer, detta kräver ofta en specialutrustning och anpassade lösningar för särskilda behov.

Ta exemplet med de 39 teleskoplastarna Icarus 40.14 som levererades av Dieci srl till den tyska Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (Nationella tekniska räddningsorganisationen eller THW).
Eftersom det var fordon avsedda för att användas i alla slags nödsituationer behövde THW en specifik utrustning.
En prototyp skapades tack vare samarbetet mellan Diecis forsknings- och utvecklingsavdelning, Dieci Deutschland i Giessen och återförsäljaren Tiedemann Werksvertretungen.
Den specialbyggda Icarus 40.14 är ett enastående fordon redo att hantera olyckor och oväntade situationer.

Hyttens inredning omfattar:

 • luftfiltreringssystem mot intrång av skadliga ämnen
 • verktygslåda
 • uppvärmt pneumatiskt säte
 • bakre IR TV-kamera med 7-tums skärm
 • luftbehållare
 • uppvärmda backspeglar
 • kontrollampa för hjulinriktning
 • skyddsskärm för vindruta
 • höger vindrutetorkare
 • digital sändtagare med högtalare och antenn
 • Webasto-system för uppvärmning av luft
 • brandsläckare på 6 kg med TUV-certifikat

Utöver det är fordonet utrustat med:

 • värmare och eluttag för start av motorn, även i polarklimat
 • tre extra hydrauluttag som ger kraftuttag för eventuella extra tillbehör
 • dragkrok på 15 ton
 • olika extra LED-strålkastare finns i hytten och fram på bommen för att kunna arbeta under förhållanden med låg sikt
 • roterande lampa med typisk siren för räddningsfordon
 • personkorg på 800 kg

Utan att gå så långt som till den extrema anpassningen av denna modell har Dieci-lastarna ett brett utbud av tillbehör som gör dem extremt mångsidiga och superfunktionella maskiner.

Vid snö kan en teleskoplastare omvandlas till en lätthanterlig snöplog som även kan nå taken med ett självnivellerande snöplogsblad.

I situationer för att ställa stora träd i säkerhet kan en roterande hydraulisk tång/såg användas.
Denna tång Kinshofer KM 634-0.35-3Z som monteras på en roterande teleskoplastare med en lyfthöjd på nästan 30 meter (som Pegasus 45.30) används för att beskära trädtoppar och höga grenar, tunga stammar på upp till 2 000 kg.
Den hanterar detta arbete i total säkerhet, även i närheten av byggnader.
Tack vare teleskopbommen grips grenen och kapas samtidigt och läggs sedan försiktigt ner på marken.

DIECI STORIES

20/06/2018
19/04/2018

Specialutrustningar

Civilskyddet, armén, brandkåren och andra specialkårer är enheter som måste tackla ovanliga händelser och arbeta i extrema situationer, detta kräver ofta en specialutrustning och anpassade lösningar för särskilda behov.

Ta exemplet med de 39 teleskoplastarna Icarus 40.14 som levererades av Dieci srl till den tyska Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (Nationella tekniska räddningsorganisationen eller THW).
Eftersom det var fordon avsedda för att användas i alla slags nödsituationer behövde THW en specifik utrustning.
En prototyp skapades tack vare samarbetet mellan Diecis forsknings- och utvecklingsavdelning, Dieci Deutschland i Giessen och återförsäljaren Tiedemann Werksvertretungen.
Den specialbyggda Icarus 40.14 är ett enastående fordon redo att hantera olyckor och oväntade situationer.

Hyttens inredning omfattar:

 • luftfiltreringssystem mot intrång av skadliga ämnen
 • verktygslåda
 • uppvärmt pneumatiskt säte
 • bakre IR TV-kamera med 7-tums skärm
 • luftbehållare
 • uppvärmda backspeglar
 • kontrollampa för hjulinriktning
 • skyddsskärm för vindruta
 • höger vindrutetorkare
 • digital sändtagare med högtalare och antenn
 • Webasto-system för uppvärmning av luft
 • brandsläckare på 6 kg med TUV-certifikat

Utöver det är fordonet utrustat med:

 • värmare och eluttag för start av motorn, även i polarklimat
 • tre extra hydrauluttag som ger kraftuttag för eventuella extra tillbehör
 • dragkrok på 15 ton
 • olika extra LED-strålkastare finns i hytten och fram på bommen för att kunna arbeta under förhållanden med låg sikt
 • roterande lampa med typisk siren för räddningsfordon
 • personkorg på 800 kg

Utan att gå så långt som till den extrema anpassningen av denna modell har Dieci-lastarna ett brett utbud av tillbehör som gör dem extremt mångsidiga och superfunktionella maskiner.

Vid snö kan en teleskoplastare omvandlas till en lätthanterlig snöplog som även kan nå taken med ett självnivellerande snöplogsblad.

I situationer för att ställa stora träd i säkerhet kan en roterande hydraulisk tång/såg användas.
Denna tång Kinshofer KM 634-0.35-3Z som monteras på en roterande teleskoplastare med en lyfthöjd på nästan 30 meter (som Pegasus 45.30) används för att beskära trädtoppar och höga grenar, tunga stammar på upp till 2 000 kg.
Den hanterar detta arbete i total säkerhet, även i närheten av byggnader.
Tack vare teleskopbommen grips grenen och kapas samtidigt och läggs sedan försiktigt ner på marken.

DIECI STORIES

20/06/2018
19/04/2018

Diecis utbud av teleskoptruckar för lantbruk