By using our services, you agree to our use of cookies. To know our privacy policy click here.

TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY PRE VOJSKO, CIVILNÚ OCHRANU A NÚDZOVÉ SITUÁCIE

Obzvlášť hrdí sme na to, že teleskopické manipulátory značky Dieci nachádzajú široké uplatnenie v civilnej ochrane, ozbrojených silách, požiarnych zboroch a záchranných tímoch F1.
Všetky tieto zbory si naše stroje vyberajú hneď z niekoľkých dôvodov: kvôli ich všestrannosti, spoľahlivosti a možnosti prispôsobenia pomocou špecifického príslušenstva.

TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY PRE VOJSKO, CIVILNÚ OCHRANU A NÚDZOVÉ SITUÁCIE

Obzvlášť hrdí sme na to, že teleskopické manipulátory značky Dieci nachádzajú široké uplatnenie v civilnej ochrane, ozbrojených silách, požiarnych zboroch a záchranných tímoch F1.
Všetky tieto zbory si naše stroje vyberajú hneď z niekoľkých dôvodov: kvôli ich všestrannosti, spoľahlivosti a možnosti prispôsobenia pomocou špecifického príslušenstva.

TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY PRE VOJSKO, CIVILNÚ OCHRANU A NÚDZOVÉ SITUÁCIE

Obzvlášť hrdí sme na to, že teleskopické manipulátory značky Dieci nachádzajú široké uplatnenie v civilnej ochrane, ozbrojených silách, požiarnych zboroch a záchranných tímoch F1.
Všetky tieto zbory si naše stroje vyberajú hneď z niekoľkých dôvodov: kvôli ich všestrannosti, spoľahlivosti a možnosti prispôsobenia pomocou špecifického príslušenstva.

Latest news

7 Dieci telehandlers for the “emergency logistics” of the Italian Red Cross
28/06/2021
The International Movement of the Red Cross and Red Crescent has such a wide range of tasks that obviously require a vast and varied fleet of vehicles. Currently, the vehicle fleet is being expanded and improved with the acquisition of new vehicles, including a large squad of DIECI telehandlers.
Telehandlers at work with civil protection agencies and fire departments: the experience of THW in Germany
04/12/2020
Dieci telehandlers are often employed to deal with emergencies and disasters, thanks to their versatility. Here are some examples of how the German Federal Agency for Technical Relief uses them.
The Romanian Army sets up a COVID-19 hospital in 5 days with help from our Hercules telehandlers.
21/10/2020
An example of how the Romanian Army uses Hercules telehandlers: building a COVID-19 hospital in 5 days

Oblasti pouzitia

Latest news

7 Dieci telehandlers for the “emergency logistics” of the Italian Red Cross
28/06/2021
Telehandlers at work with civil protection agencies and fire departments: the experience of THW in Germany
04/12/2020
The Romanian Army sets up a COVID-19 hospital in 5 days with help from our Hercules telehandlers.
21/10/2020

Oblasti pouzitia

Latest news

7 Dieci telehandlers for the “emergency logistics” of the Italian Red Cross
28/06/2021
The International Movement of the Red Cross and Red Crescent has such a wide range of tasks that obviously require a vast and varied fleet of vehicles. Currently, the vehicle fleet is being expanded and improved with the acquisition of new vehicles, including a large squad of DIECI telehandlers.
Telehandlers at work with civil protection agencies and fire departments: the experience of THW in Germany
04/12/2020
Dieci telehandlers are often employed to deal with emergencies and disasters, thanks to their versatility. Here are some examples of how the German Federal Agency for Technical Relief uses them.
The Romanian Army sets up a COVID-19 hospital in 5 days with help from our Hercules telehandlers.
21/10/2020
An example of how the Romanian Army uses Hercules telehandlers: building a COVID-19 hospital in 5 days

Oblasti pouzitia

OBLASTI POUŽITIA TELESKOPICKÝCH MANIPULÁTOROV V ZÁSAHOVÝCH TECHNOLÓGIÁCH

CivilnÁ ochrana

Civilná ochrana je inštitúcia známa po celom svete pod rôznymi názvami a podobami: v Spojených štátoch je to Federal Emergency Management Agency (Federálna agentúra pre zvládanie krízových situácií), v Nemecku Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (Federálna agentúra pre technickú pomoc), vo Francúzsku Sécurité Civile (Civilná Ochrana) atď. Všetky tieto organizácie sú vo svojich krajinách zodpovedné za predvídanie, prevenciu, zvládanie a prekonávanie katastrof a pohrôm, živelných a civilizačných. Zasahujú preto v prípade akejkoľvek mimoriadnej udalosti resp. krízovej situácie, a to nielen environmentálneho typu, ako sú zemetrasenia alebo povodne, ale aj v prípade sanitárnej krízy, ako je nedávna pandémia Covid-19.

Hoci sa civilná ochrana pokúša predvídať tieto situácie, je absolútne nemožné vopred vedieť, aká katastrofa sa vyskytne.
Je ťažké presne odhadnúť, aké stroje a zariadenia by mohli byť potrebné. Optimálnym riešením je disponovať všestrannými viacúčelovými strojmi, ktoré vyhovujú rozličným potrebám.

V apríli 2016 postihlo provinciu Manabí v Ekvádore ničivé zemetrasenie s magnitúdou 7,8.
V takýchto prípadoch patrí medzi najvyššie priority, ešte pred samotným odstraňovaním sutín, potreba obnoviť dodávky elektrickej energie a vody. Teleskopické manipulátory značky Dieci umožňujú pohyb a manévrovanie v priestoroch zatarasených sutinami ako aj dosiahnutie potrhaných drôtov a vedení vďaka košu na prepravu osôb.

Po tragickom páde diaľničného mosta Morandi v Janove, ku ktorému došlo 14. augusta 2018 musela civilná ochrana zbúrať budovy nachádzajúce sa pod zvyškami východnej časti stavby.
Na tento účel boli použité hydraulické kliešte namontované na teleskopickom manipulátore vybavenom špeciálnou vodnou striekačkou na ramene. Týmto spôsobom sa zabránilo kontaminácii ovzdušia a okolitého prostredia azbestom a škodlivým prachom z trosiek.

DIECI STORIES

OBLASTI POUŽITIA TELESKOPICKÝCH MANIPULÁTOROV V ZÁSAHOVÝCH TECHNOLÓGIÁCH

CivilnÁ ochrana

Civilná ochrana je inštitúcia známa po celom svete pod rôznymi názvami a podobami: v Spojených štátoch je to Federal Emergency Management Agency (Federálna agentúra pre zvládanie krízových situácií), v Nemecku Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (Federálna agentúra pre technickú pomoc), vo Francúzsku Sécurité Civile (Civilná Ochrana) atď. Všetky tieto organizácie sú vo svojich krajinách zodpovedné za predvídanie, prevenciu, zvládanie a prekonávanie katastrof a pohrôm, živelných a civilizačných. Zasahujú preto v prípade akejkoľvek mimoriadnej udalosti resp. krízovej situácie, a to nielen environmentálneho typu, ako sú zemetrasenia alebo povodne, ale aj v prípade sanitárnej krízy, ako je nedávna pandémia Covid-19.

Hoci sa civilná ochrana pokúša predvídať tieto situácie, je absolútne nemožné vopred vedieť, aká katastrofa sa vyskytne.
Je ťažké presne odhadnúť, aké stroje a zariadenia by mohli byť potrebné. Optimálnym riešením je disponovať všestrannými viacúčelovými strojmi, ktoré vyhovujú rozličným potrebám.

V apríli 2016 postihlo provinciu Manabí v Ekvádore ničivé zemetrasenie s magnitúdou 7,8.
V takýchto prípadoch patrí medzi najvyššie priority, ešte pred samotným odstraňovaním sutín, potreba obnoviť dodávky elektrickej energie a vody. Teleskopické manipulátory značky Dieci umožňujú pohyb a manévrovanie v priestoroch zatarasených sutinami ako aj dosiahnutie potrhaných drôtov a vedení vďaka košu na prepravu osôb.

Po tragickom páde diaľničného mosta Morandi v Janove, ku ktorému došlo 14. augusta 2018 musela civilná ochrana zbúrať budovy nachádzajúce sa pod zvyškami východnej časti stavby.
Na tento účel boli použité hydraulické kliešte namontované na teleskopickom manipulátore vybavenom špeciálnou vodnou striekačkou na ramene. Týmto spôsobom sa zabránilo kontaminácii ovzdušia a okolitého prostredia azbestom a škodlivým prachom z trosiek.

DIECI STORIES

OBLASTI POUŽITIA TELESKOPICKÝCH MANIPULÁTOROV V ZÁSAHOVÝCH TECHNOLÓGIÁCH

CivilnÁ ochrana

Civilná ochrana je inštitúcia známa po celom svete pod rôznymi názvami a podobami: v Spojených štátoch je to Federal Emergency Management Agency (Federálna agentúra pre zvládanie krízových situácií), v Nemecku Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (Federálna agentúra pre technickú pomoc), vo Francúzsku Sécurité Civile (Civilná Ochrana) atď. Všetky tieto organizácie sú vo svojich krajinách zodpovedné za predvídanie, prevenciu, zvládanie a prekonávanie katastrof a pohrôm, živelných a civilizačných. Zasahujú preto v prípade akejkoľvek mimoriadnej udalosti resp. krízovej situácie, a to nielen environmentálneho typu, ako sú zemetrasenia alebo povodne, ale aj v prípade sanitárnej krízy, ako je nedávna pandémia Covid-19.

Hoci sa civilná ochrana pokúša predvídať tieto situácie, je absolútne nemožné vopred vedieť, aká katastrofa sa vyskytne.
Je ťažké presne odhadnúť, aké stroje a zariadenia by mohli byť potrebné. Optimálnym riešením je disponovať všestrannými viacúčelovými strojmi, ktoré vyhovujú rozličným potrebám.

V apríli 2016 postihlo provinciu Manabí v Ekvádore ničivé zemetrasenie s magnitúdou 7,8.
V takýchto prípadoch patrí medzi najvyššie priority, ešte pred samotným odstraňovaním sutín, potreba obnoviť dodávky elektrickej energie a vody. Teleskopické manipulátory značky Dieci umožňujú pohyb a manévrovanie v priestoroch zatarasených sutinami ako aj dosiahnutie potrhaných drôtov a vedení vďaka košu na prepravu osôb.

Po tragickom páde diaľničného mosta Morandi v Janove, ku ktorému došlo 14. augusta 2018 musela civilná ochrana zbúrať budovy nachádzajúce sa pod zvyškami východnej časti stavby.
Na tento účel boli použité hydraulické kliešte namontované na teleskopickom manipulátore vybavenom špeciálnou vodnou striekačkou na ramene. Týmto spôsobom sa zabránilo kontaminácii ovzdušia a okolitého prostredia azbestom a škodlivým prachom z trosiek.

DIECI STORIES

PoŽiarne zbory

Rovnako ako civilná ochrana, aj požiarne zbory musia pri svojich zásahoch čeliť najrôznejším núdzovým situáciám.
Mať vo svojej flotile teleskopické manipulátory značky Dieci sa ukázalo pre nemeckú agentúru pre zvládanie krízových situácií THW v mnohých situáciách ako strategické: od odstraňovania sutín dostupnou lopatou až po výškovú manipuláciu a premiestňovanie bremien alebo osôb pomocou koša.
Vďaka pohonu všetkých kolies a izolačnému autonómnemu dýchaciemu systému inštalovanému v kabíne umožňuje tento teleskopický stroj dostať sa priamo na miesto požiaru a uhasiť tak všetky ohniská v mieste ich vzniku.
V prípade kalamít spôsobených počasím vám teleskopické rameno umožní dostať ku komínom s narušenou statikou, poškodeným strechám alebo zvieratám, strhnutým silným prúdom.
Používajú sa tiež pri službách cestnej asistencie a na odstraňovanie havarovaných vozidiel a odpratávanie zvyškov z vozovky po nehode.

 

DIECI STORIES

PoŽiarne zbory

Rovnako ako civilná ochrana, aj požiarne zbory musia pri svojich zásahoch čeliť najrôznejším núdzovým situáciám.
Mať vo svojej flotile teleskopické manipulátory značky Dieci sa ukázalo pre nemeckú agentúru pre zvládanie krízových situácií THW v mnohých situáciách ako strategické: od odstraňovania sutín dostupnou lopatou až po výškovú manipuláciu a premiestňovanie bremien alebo osôb pomocou koša.
Vďaka pohonu všetkých kolies a izolačnému autonómnemu dýchaciemu systému inštalovanému v kabíne umožňuje tento teleskopický stroj dostať sa priamo na miesto požiaru a uhasiť tak všetky ohniská v mieste ich vzniku.
V prípade kalamít spôsobených počasím vám teleskopické rameno umožní dostať ku komínom s narušenou statikou, poškodeným strechám alebo zvieratám, strhnutým silným prúdom.
Používajú sa tiež pri službách cestnej asistencie a na odstraňovanie havarovaných vozidiel a odpratávanie zvyškov z vozovky po nehode.

 

DIECI STORIES

PoŽiarne zbory

Rovnako ako civilná ochrana, aj požiarne zbory musia pri svojich zásahoch čeliť najrôznejším núdzovým situáciám.
Mať vo svojej flotile teleskopické manipulátory značky Dieci sa ukázalo pre nemeckú agentúru pre zvládanie krízových situácií THW v mnohých situáciách ako strategické: od odstraňovania sutín dostupnou lopatou až po výškovú manipuláciu a premiestňovanie bremien alebo osôb pomocou koša.
Vďaka pohonu všetkých kolies a izolačnému autonómnemu dýchaciemu systému inštalovanému v kabíne umožňuje tento teleskopický stroj dostať sa priamo na miesto požiaru a uhasiť tak všetky ohniská v mieste ich vzniku.
V prípade kalamít spôsobených počasím vám teleskopické rameno umožní dostať ku komínom s narušenou statikou, poškodeným strechám alebo zvieratám, strhnutým silným prúdom.
Používajú sa tiež pri službách cestnej asistencie a na odstraňovanie havarovaných vozidiel a odpratávanie zvyškov z vozovky po nehode.

DIECI STORIES

Taliansky ČervenÝ krÍŽ

Taliansky červený kríž zabezpečuje komplexné asistenčné služby, ktoré si vyžadujú vysoko organizovanú, rýchlu a rozsiahlu logistickú sieť. Niet divu, že disponuje vozovým parkom, ktorý zahŕňa viaceré teleskopické manipulátory značky Dieci určené na všetky operácie manipulácie s bremenami.

Taliansky ČervenÝ krÍŽ

Taliansky červený kríž zabezpečuje komplexné asistenčné služby, ktoré si vyžadujú vysoko organizovanú, rýchlu a rozsiahlu logistickú sieť. Niet divu, že disponuje vozovým parkom, ktorý zahŕňa viaceré teleskopické manipulátory značky Dieci určené na všetky operácie manipulácie s bremenami.

Taliansky ČervenÝ krÍŽ

Taliansky červený kríž zabezpečuje komplexné asistenčné služby, ktoré si vyžadujú vysoko organizovanú, rýchlu a rozsiahlu logistickú sieť. Niet divu, že disponuje vozovým parkom, ktorý zahŕňa viaceré teleskopické manipulátory značky Dieci určené na všetky operácie manipulácie s bremenami.

Vojsko

Ozbrojené sily musia okrem útočných vozidiel nevyhnutne disponovať aj jednotkami určenými na logistiku. Rozmiestnenie a využitie zásahových síl si vyžaduje dokonalú organizáciu schopnú premiestniť v priebehu niekoľkých hodín veľké množstvo materiálu: výzbroj, palivo, potraviny, zdravotnícky alebo elektronický materiál. Všetko, čo vojsko potrebuje na svoje zásahy, musí byť v čo najkratšom čase zhromaždené a prepravené na určené miesta podľa stanovenej priority.
Na tento účel je teleskopický manipulátor tým ideálnym riešením: je to stroj koncipovaný na intenzívne používanie, ako je logistika, ktorá vyžaduje maximálnu presnosť a dokonalé načasovanie. Teleskopické manipulátory Dieci sa okrem toho vyznačujú svojou všestrannosťou a schopnosťou rýchlo sa prispôsobiť neočakávaným situáciám, ktoré sa vo „vojenskom“ kontexte vyskytujú zvlášť často.

Ďalšou silnou stránkou je, že teleskopický manipulátor značky Dieci (tak ako všetky stroje Dieci, pozri napríklad stroje používané v lomoch a baniach) je vhodný aj na použitie v extrémnych klimatických podmienkach a podmienkach okolitého prostredia: môže spoľahlivo fungovať v horúčavách púšte ako aj v polárnych teplotách

 

DIECI STORIES

Vojsko

Ozbrojené sily musia okrem útočných vozidiel nevyhnutne disponovať aj jednotkami určenými na logistiku. Rozmiestnenie a využitie zásahových síl si vyžaduje dokonalú organizáciu schopnú premiestniť v priebehu niekoľkých hodín veľké množstvo materiálu: výzbroj, palivo, potraviny, zdravotnícky alebo elektronický materiál. Všetko, čo vojsko potrebuje na svoje zásahy, musí byť v čo najkratšom čase zhromaždené a prepravené na určené miesta podľa stanovenej priority.
Na tento účel je teleskopický manipulátor tým ideálnym riešením: je to stroj koncipovaný na intenzívne používanie, ako je logistika, ktorá vyžaduje maximálnu presnosť a dokonalé načasovanie. Teleskopické manipulátory Dieci sa okrem toho vyznačujú svojou všestrannosťou a schopnosťou rýchlo sa prispôsobiť neočakávaným situáciám, ktoré sa vo „vojenskom“ kontexte vyskytujú zvlášť často.

Ďalšou silnou stránkou je, že teleskopický manipulátor značky Dieci (tak ako všetky stroje Dieci, pozri napríklad stroje používané v lomoch a baniach) je vhodný aj na použitie v extrémnych klimatických podmienkach a podmienkach okolitého prostredia: môže spoľahlivo fungovať v horúčavách púšte ako aj v polárnych teplotách

 

DIECI STORIES

Vojsko

Ozbrojené sily musia okrem útočných vozidiel nevyhnutne disponovať aj jednotkami určenými na logistiku. Rozmiestnenie a využitie zásahových síl si vyžaduje dokonalú organizáciu schopnú premiestniť v priebehu niekoľkých hodín veľké množstvo materiálu: výzbroj, palivo, potraviny, zdravotnícky alebo elektronický materiál. Všetko, čo vojsko potrebuje na svoje zásahy, musí byť v čo najkratšom čase zhromaždené a prepravené na určené miesta podľa stanovenej priority.
Na tento účel je teleskopický manipulátor tým ideálnym riešením: je to stroj koncipovaný na intenzívne používanie, ako je logistika, ktorá vyžaduje maximálnu presnosť a dokonalé načasovanie. Teleskopické manipulátory Dieci sa okrem toho vyznačujú svojou všestrannosťou a schopnosťou rýchlo sa prispôsobiť neočakávaným situáciám, ktoré sa vo „vojenskom“ kontexte vyskytujú zvlášť často.

Ďalšou silnou stránkou je, že teleskopický manipulátor značky Dieci (tak ako všetky stroje Dieci, pozri napríklad stroje používané v lomoch a baniach) je vhodný aj na použitie v extrémnych klimatických podmienkach a podmienkach okolitého prostredia: môže spoľahlivo fungovať v horúčavách púšte ako aj v polárnych teplotách

DIECI STORIES

Formula 1 - Moto GP

Preteky Formuly 1 a MotoGP sú prestížne športové podujatia posúvajúce športovú technológiu na špičkovú úroveň. V takomto kontexte je zásadná rýchlosť, presnosť a pozornosť venovaná najmenším detailom.
Vidieť naše stroje používané v takto technicky vyspelom športovom odvetví je zárukou kvality a excelentnosti.

Teleskopické manipulátory značky Dieci sú k dispozícii záchranným tímom na okruhoch v Soči (Veľká cena Ruska), v Hungaroringu (Veľká cena Maďarska) a Catalunya (Veľká cena Španielska).
Tieto stroje dokážu za pár sekúnd uchytiť a odstrániť havarované vozidlá, zatiaľ čo traťoví maršáli vyčistia trať od akýchkoľvek nebezpečných úlomkov.
Celá operácia musí prebehnúť čo najrýchlejšie a musí byť vykonaná dokonale, pričom môže byť potrebné zasahovať v nebezpečnej blízkosti vozidiel, ktoré jazdia po trati s kľukatým manévrovaním tak, aby bola udržaná optimálna teplota pneumatík.

Teleskopický manipulátor značky Dieci je oficiálnym asistenčným vozidlom tímu SUZUKI ECSTAR na pretekoch MotoGP.
Okrem vykladania materiálov potrebných na preteky (motocykle, sady pneumatík, palivo, olej atď.) sa manipulátor používa aj pri montáži paddocku: štruktúry pozostávajúcej z dvoch prívesov a troch kontajnerov, v ktorých je umiestnená: mobilná dielňa, telemetria, zasadacia miestnosť, miestnosť pre pilotov a relaxačná zóna s verandou na druhom poschodí.
Vďaka teleskopickému manipulátoru značky Dieci a kvalifikovaným technikom tímu Suzuki je všetko zostavené do 5 hodín.

Preteky Formuly 1 a MotoGP sú považované za vrchol motoristického a motocyklového športu a bez falošnej skromnosti môžeme povedať, že stroje Dieci sú odborníkmi označované za špičkové produkty v oblasti teleskopických manipulátorov!

DIECI STORIES

29/05/2019

Formula 1 - Moto GP

Preteky Formuly 1 a MotoGP sú prestížne športové podujatia posúvajúce športovú technológiu na špičkovú úroveň. V takomto kontexte je zásadná rýchlosť, presnosť a pozornosť venovaná najmenším detailom.
Vidieť naše stroje používané v takto technicky vyspelom športovom odvetví je zárukou kvality a excelentnosti.

Teleskopické manipulátory značky Dieci sú k dispozícii záchranným tímom na okruhoch v Soči (Veľká cena Ruska), v Hungaroringu (Veľká cena Maďarska) a Catalunya (Veľká cena Španielska).
Tieto stroje dokážu za pár sekúnd uchytiť a odstrániť havarované vozidlá, zatiaľ čo traťoví maršáli vyčistia trať od akýchkoľvek nebezpečných úlomkov.
Celá operácia musí prebehnúť čo najrýchlejšie a musí byť vykonaná dokonale, pričom môže byť potrebné zasahovať v nebezpečnej blízkosti vozidiel, ktoré jazdia po trati s kľukatým manévrovaním tak, aby bola udržaná optimálna teplota pneumatík.

Teleskopický manipulátor značky Dieci je oficiálnym asistenčným vozidlom tímu SUZUKI ECSTAR na pretekoch MotoGP.
Okrem vykladania materiálov potrebných na preteky (motocykle, sady pneumatík, palivo, olej atď.) sa manipulátor používa aj pri montáži paddocku: štruktúry pozostávajúcej z dvoch prívesov a troch kontajnerov, v ktorých je umiestnená: mobilná dielňa, telemetria, zasadacia miestnosť, miestnosť pre pilotov a relaxačná zóna s verandou na druhom poschodí.
Vďaka teleskopickému manipulátoru značky Dieci a kvalifikovaným technikom tímu Suzuki je všetko zostavené do 5 hodín.

Preteky Formuly 1 a MotoGP sú považované za vrchol motoristického a motocyklového športu a bez falošnej skromnosti môžeme povedať, že stroje Dieci sú odborníkmi označované za špičkové produkty v oblasti teleskopických manipulátorov!

DIECI STORIES

29/05/2019

Formula 1 - Moto GP

Preteky Formuly 1 a MotoGP sú prestížne športové podujatia posúvajúce športovú technológiu na špičkovú úroveň. V takomto kontexte je zásadná rýchlosť, presnosť a pozornosť venovaná najmenším detailom.
Vidieť naše stroje používané v takto technicky vyspelom športovom odvetví je zárukou kvality a excelentnosti.

Teleskopické manipulátory značky Dieci sú k dispozícii záchranným tímom na okruhoch v Soči (Veľká cena Ruska), v Hungaroringu (Veľká cena Maďarska) a Catalunya (Veľká cena Španielska).
Tieto stroje dokážu za pár sekúnd uchytiť a odstrániť havarované vozidlá, zatiaľ čo traťoví maršáli vyčistia trať od akýchkoľvek nebezpečných úlomkov.
Celá operácia musí prebehnúť čo najrýchlejšie a musí byť vykonaná dokonale, pričom môže byť potrebné zasahovať v nebezpečnej blízkosti vozidiel, ktoré jazdia po trati s kľukatým manévrovaním tak, aby bola udržaná optimálna teplota pneumatík.

Teleskopický manipulátor značky Dieci je oficiálnym asistenčným vozidlom tímu SUZUKI ECSTAR na pretekoch MotoGP.
Okrem vykladania materiálov potrebných na preteky (motocykle, sady pneumatík, palivo, olej atď.) sa manipulátor používa aj pri montáži paddocku: štruktúry pozostávajúcej z dvoch prívesov a troch kontajnerov, v ktorých je umiestnená: mobilná dielňa, telemetria, zasadacia miestnosť, miestnosť pre pilotov a relaxačná zóna s verandou na druhom poschodí.
Vďaka teleskopickému manipulátoru značky Dieci a kvalifikovaným technikom tímu Suzuki je všetko zostavené do 5 hodín.

Preteky Formuly 1 a MotoGP sú považované za vrchol motoristického a motocyklového športu a bez falošnej skromnosti môžeme povedať, že stroje Dieci sú odborníkmi označované za špičkové produkty v oblasti teleskopických manipulátorov!

DIECI STORIES

29/05/2019

ŠpecifickÉ prÍsluŠenstvo

Civilná ochrana, vojsko, požiarne a iné špeciálne zbory sú jednotky, ktoré čelia mimoriadnym udalostiam a zasahujú v extrémnych podmienkach, čo si často vyžaduje špecifické príslušenstvo a individuálne riešenia na mieru presne do konkrétnych podmienok.

Ako príklad môžeme uviesť 39 teleskopických manipulátorov Icarus 40.14, ktoré spoločnosť Dieci srl dodala nemeckej Federálnej agentúre pre technickú pomoc (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, THW).
Nakoľko sú určené na prevádzku v núdzových situáciách, THW vyžadovala pre tieto stroje špecifické príslušenstvo.
Prototyp bol vyvinutý vďaka spolupráci medzi Oddelením výskumu a vývoja spoločnosti Dieci, Dieci Deutschland v Giessene a predajcom Tiedemann Werksvertretungen.
Výsledkom je upravený model Icarus 40.14, ktorý je výnimočným strojom, špeciálne koncipovaným pre prevádzku v prípade katastrof a nepredvídaných situácií.

Vybavenie kabíny zahŕňa:

 • Systém filtrácie vzduchu zabraňujúci prenikaniu škodlivých látok
 • Skrinku na náradie
 • Vyhrievané pneumatické sedadlo
 • Infračervenú zadnú kameru so 7-palcovým monitorom
 • Vzduchovú fľašu
 • Vyhrievané spätné zrkadlá
 • Kontrolku zarovnania kolies
 • Ochrannú clonu na čelné sklo
 • Stierače na pravej strane
 • Digitálny transceiver s reproduktorom a anténou
 • Ohrievač vzduchu Webasto
 • Hasiaci prístroj s hmotnosťou náplne 6 kg certifikovaný TUV

Okrem toho stroj disponuje nasledujúcim vybavením:

 • Ohrievačmi a elektrickou zásuvkou na naštartovanie motora aj polárnych oblastiach
 • Troma doplnkovými hydraulickými zásuvkami na pohon pomocných a prídavných agregátov
 • Vlečným hákom s nosnosťou 15 ton
 • Niekoľkými doplnkovými LED svetlami v kabíne aj na hlave ramena umožňujúcimi prevádzku aj za podmienok zníženej viditeľnosti
 • Majákom so sirénou typickou pre vozidlá záchranných služieb
 • Košom na prepravu osôb s nosnosťou 800 kg

Aj bez potreby špecifického prispôsobovania tohto modelu na mieru, sú manipulátory Dieci vybavené širokou škálou príslušenstva, vďaka čomu nachádzajú uplatnenie ako mimoriadne všestranné a vysoko funkčné stroje.

Napríklad, v prípade snehu, bude môcť teleskopický manipulátor vďaka samonivelačnej odhŕňacej čepeli na sneh pracovať ako ľahko manévrovateľná snehová fréza vhodná aj pre odhod snehu zo striech.

V prípade veľkých stromov, ktoré predstavujú nebezpečenstvo a vyžadujú pílenie a orez, je možné použiť rotujúce hydraulické kliešte/pílu.
Kliešte Kinshofer KM 634-0.35-3Z
namontované na rotačnom teleskopickom manipulátore s výškovým dosahom takmer 30 metrov (ako je Pegasus 45.30) umožňujú orezávanie celej koruny a najvyšších konárov a manipuláciu s guľatinou hmotnosti do 2000 kg.
A umožňujú vykonávať tieto činnosti úplne bezpečne, dokonca aj v blízkosti budov.
Vďaka teleskopickému ramenu je vetva uchopená a súčasne odrezaná a potom opatrne položená na zem.

DIECI STORIES

20/06/2018
19/04/2018

ŠpecifickÉ prÍsluŠenstvo

Civilná ochrana, vojsko, požiarne a iné špeciálne zbory sú jednotky, ktoré čelia mimoriadnym udalostiam a zasahujú v extrémnych podmienkach, čo si často vyžaduje špecifické príslušenstvo a individuálne riešenia na mieru presne do konkrétnych podmienok.

Ako príklad môžeme uviesť 39 teleskopických manipulátorov Icarus 40.14, ktoré spoločnosť Dieci srl dodala nemeckej Federálnej agentúre pre technickú pomoc (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, THW).
Nakoľko sú určené na prevádzku v núdzových situáciách, THW vyžadovala pre tieto stroje špecifické príslušenstvo.
Prototyp bol vyvinutý vďaka spolupráci medzi Oddelením výskumu a vývoja spoločnosti Dieci, Dieci Deutschland v Giessene a predajcom Tiedemann Werksvertretungen.
Výsledkom je upravený model Icarus 40.14, ktorý je výnimočným strojom, špeciálne koncipovaným pre prevádzku v prípade katastrof a nepredvídaných situácií.

Vybavenie kabíny zahŕňa:

 • Systém filtrácie vzduchu zabraňujúci prenikaniu škodlivých látok
 • Skrinku na náradie
 • Vyhrievané pneumatické sedadlo
 • Infračervenú zadnú kameru so 7-palcovým monitorom
 • Vzduchovú fľašu
 • Vyhrievané spätné zrkadlá
 • Kontrolku zarovnania kolies
 • Ochrannú clonu na čelné sklo
 • Stierače na pravej strane
 • Digitálny transceiver s reproduktorom a anténou
 • Ohrievač vzduchu Webasto
 • Hasiaci prístroj s hmotnosťou náplne 6 kg certifikovaný TUV

Okrem toho stroj disponuje nasledujúcim vybavením:

 • Ohrievačmi a elektrickou zásuvkou na naštartovanie motora aj polárnych oblastiach
 • Troma doplnkovými hydraulickými zásuvkami na pohon pomocných a prídavných agregátov
 • Vlečným hákom s nosnosťou 15 ton
 • Niekoľkými doplnkovými LED svetlami v kabíne aj na hlave ramena umožňujúcimi prevádzku aj za podmienok zníženej viditeľnosti
 • Majákom so sirénou typickou pre vozidlá záchranných služieb
 • Košom na prepravu osôb s nosnosťou 800 kg

Aj bez potreby špecifického prispôsobovania tohto modelu na mieru, sú manipulátory Dieci vybavené širokou škálou príslušenstva, vďaka čomu nachádzajú uplatnenie ako mimoriadne všestranné a vysoko funkčné stroje.

Napríklad, v prípade snehu, bude môcť teleskopický manipulátor vďaka samonivelačnej odhŕňacej čepeli na sneh pracovať ako ľahko manévrovateľná snehová fréza vhodná aj pre odhod snehu zo striech.

V prípade veľkých stromov, ktoré predstavujú nebezpečenstvo a vyžadujú pílenie a orez, je možné použiť rotujúce hydraulické kliešte/pílu.
Kliešte Kinshofer KM 634-0.35-3Z
namontované na rotačnom teleskopickom manipulátore s výškovým dosahom takmer 30 metrov (ako je Pegasus 45.30) umožňujú orezávanie celej koruny a najvyšších konárov a manipuláciu s guľatinou hmotnosti do 2000 kg.
A umožňujú vykonávať tieto činnosti úplne bezpečne, dokonca aj v blízkosti budov.
Vďaka teleskopickému ramenu je vetva uchopená a súčasne odrezaná a potom opatrne položená na zem.

DIECI STORIES

20/06/2018
19/04/2018

ŠpecifickÉ prÍsluŠenstvo

Civilná ochrana, vojsko, požiarne a iné špeciálne zbory sú jednotky, ktoré čelia mimoriadnym udalostiam a zasahujú v extrémnych podmienkach, čo si často vyžaduje špecifické príslušenstvo a individuálne riešenia na mieru presne do konkrétnych podmienok.

Ako príklad môžeme uviesť 39 teleskopických manipulátorov Icarus 40.14, ktoré spoločnosť Dieci srl dodala nemeckej Federálnej agentúre pre technickú pomoc (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, THW).
Nakoľko sú určené na prevádzku v núdzových situáciách, THW vyžadovala pre tieto stroje špecifické príslušenstvo.
Prototyp bol vyvinutý vďaka spolupráci medzi Oddelením výskumu a vývoja spoločnosti Dieci, Dieci Deutschland v Giessene a predajcom Tiedemann Werksvertretungen.
Výsledkom je upravený model Icarus 40.14, ktorý je výnimočným strojom, špeciálne koncipovaným pre prevádzku v prípade katastrof a nepredvídaných situácií.

Vybavenie kabíny zahŕňa:

 • Systém filtrácie vzduchu zabraňujúci prenikaniu škodlivých látok
 • Skrinku na náradie
 • Vyhrievané pneumatické sedadlo
 • Infračervenú zadnú kameru so 7-palcovým monitorom
 • Vzduchovú fľašu
 • Vyhrievané spätné zrkadlá
 • Kontrolku zarovnania kolies
 • Ochrannú clonu na čelné sklo
 • Stierače na pravej strane
 • Digitálny transceiver s reproduktorom a anténou
 • Ohrievač vzduchu Webasto
 • Hasiaci prístroj s hmotnosťou náplne 6 kg certifikovaný TUV

Okrem toho stroj disponuje nasledujúcim vybavením:

 • Ohrievačmi a elektrickou zásuvkou na naštartovanie motora aj polárnych oblastiach
 • Troma doplnkovými hydraulickými zásuvkami na pohon pomocných a prídavných agregátov
 • Vlečným hákom s nosnosťou 15 ton
 • Niekoľkými doplnkovými LED svetlami v kabíne aj na hlave ramena umožňujúcimi prevádzku aj za podmienok zníženej viditeľnosti
 • Majákom so sirénou typickou pre vozidlá záchranných služieb
 • Košom na prepravu osôb s nosnosťou 800 kg

Aj bez potreby špecifického prispôsobovania tohto modelu na mieru, sú manipulátory Dieci vybavené širokou škálou príslušenstva, vďaka čomu nachádzajú uplatnenie ako mimoriadne všestranné a vysoko funkčné stroje.

Napríklad, v prípade snehu, bude môcť teleskopický manipulátor vďaka samonivelačnej odhŕňacej čepeli na sneh pracovať ako ľahko manévrovateľná snehová fréza vhodná aj pre odhod snehu zo striech.

V prípade veľkých stromov, ktoré predstavujú nebezpečenstvo a vyžadujú pílenie a orez, je možné použiť rotujúce hydraulické kliešte/pílu.
Kliešte Kinshofer KM 634-0.35-3Z
namontované na rotačnom teleskopickom manipulátore s výškovým dosahom takmer 30 metrov (ako je Pegasus 45.30) umožňujú orezávanie celej koruny a najvyšších konárov a manipuláciu s guľatinou hmotnosti do 2000 kg.
A umožňujú vykonávať tieto činnosti úplne bezpečne, dokonca aj v blízkosti budov.
Vďaka teleskopickému ramenu je vetva uchopená a súčasne odrezaná a potom opatrne položená na zem.

DIECI STORIES

20/06/2018
19/04/2018

Rad poľnohospodárskych teleskopických manipulátorov značky Dieci