By using our services, you agree to our use of cookies. To know our privacy policy click here.

USA
USA

TELESKOPLØFTERE FOR HÆREN, SIVILFORSVARET OG NØDSSITASJONER

Vi er stolte av å kunne si at Diecis teleskopløftere ofte blir brukt av Sivilforsvaret, Hæren, Brannvesenet og Formel 1s redningsteam.
Disse etatene velger våre maskiner av ulike grunner: allsidighet, pålitelighet og muligheten til å brukertilpasse maskinene med spesielt utstyrstilbehør.

TELESKOPLØFTERE FOR HÆREN, SIVILFORSVARET OG NØDSSITASJONER

Vi er stolte av å kunne si at Diecis teleskopløftere ofte blir brukt av Sivilforsvaret, Hæren, Brannvesenet og Formel 1s redningsteam.
Disse etatene velger våre maskiner av ulike grunner: allsidighet, pålitelighet og muligheten til å brukertilpasse maskinene med spesielt utstyrstilbehør.

TELESKOPLØFTERE FOR HÆREN, SIVILFORSVARET OG NØDSSITASJONER

Vi er stolte av å kunne si at Diecis teleskopløftere ofte blir brukt av Sivilforsvaret, Hæren, Brannvesenet og Formel 1s redningsteam.
Disse etatene velger våre maskiner av ulike grunner: allsidighet, pålitelighet og muligheten til å brukertilpasse maskinene med spesielt utstyrstilbehør.

Latest news

Telehandler: strength and reliability in support of the Italian Civil Protection Department
12/12/2023
The versatility and reliability of the Samson telehandler make it the go-to vehicle for the emergency services.
The versatility of telehandlers captivates every sector
20/12/2022
Construction, agriculture, mining and emergency: telehandlers are the successful solution in every sector due to their high versatility.
By Jupiter, it's snowing!
23/04/2022

Brukssektorer

Latest news

Telehandler: strength and reliability in support of the Italian Civil Protection Department
12/12/2023
The versatility of telehandlers captivates every sector
20/12/2022
By Jupiter, it's snowing!
23/04/2022

Brukssektorer

Latest news

Telehandler: strength and reliability in support of the Italian Civil Protection Department
12/12/2023
The versatility and reliability of the Samson telehandler make it the go-to vehicle for the emergency services.
The versatility of telehandlers captivates every sector
20/12/2022
Construction, agriculture, mining and emergency: telehandlers are the successful solution in every sector due to their high versatility.
By Jupiter, it's snowing!
23/04/2022

Brukssektorer

BRUKSSEKTORER FOR TELESKOPTRUCKER FOR NØDSITUASJONER

Sivilforsvaret

Sivilforsvaret er en institusjon som eksisterer over hele verden i ulike former og med forskjellige navn: i USA er det Federal Emergency Management Agency, i Tyskland Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, i Frankrike Sécurité Civile og så videre. Alle disse organisasjonene har som oppgave å ta seg av beredskap, forebygging, styring og redning ved menneske- eller naturkatastrofer og store ulykker på nasjonalt nivå. De må derfor gripe inn i enhver nødssituasjon, ikke bare miljøkatastrofer som jordskjelv eller oversvømmelser, men også i helsesituasjoner som den nylige Covid-19-pandemien.

Selv om Sivilforsvaret forsøker å forberede seg på disse situasjonene, er det absolutt umulig å forutse hvilke katastrofer som rammer.
Det er derfor svært komplisert å beregne hvilke kjøretøy det vil være behov for. Den eneste løsningen er å utstyre seg med allsidige maskiner som kan løse flere oppgaver.

I april 2016 rammet et jordskjelv med en styrke på 7,8 Manabi-provinsen i Ecuador.
I disse tilfellene er førsteprioriteten å gjenopprette tjenester som lys og vann før man fjerner ruinene. Diecis teleskopløftere har vist seg å være perfekte for kjøring i gater som ennå er fulle av ruinrester og for å komme opp til klasene med ødelagte ledninger med personkurven.

Etter den tragiske strukturkollapsen av Morandi-broen i Genova 14. august 2018 måtte sivilforsvaret rive ned bygningene under den østre brostumpen.
Den hydrauliske klypen ble hele tiden brukt side om side med en teleskopløfter med en vannkanon montert på armen under rivingen. På denne måten forhindret vannsprøytingen at giftig støv fra brorestene spredde seg utover.

DIECI STORIES

BRUKSSEKTORER FOR TELESKOPTRUCKER FOR NØDSITUASJONER

Sivilforsvaret

Sivilforsvaret er en institusjon som eksisterer over hele verden i ulike former og med forskjellige navn: i USA er det Federal Emergency Management Agency, i Tyskland Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, i Frankrike Sécurité Civile og så videre. Alle disse organisasjonene har som oppgave å ta seg av beredskap, forebygging, styring og redning ved menneske- eller naturkatastrofer og store ulykker på nasjonalt nivå. De må derfor gripe inn i enhver nødssituasjon, ikke bare miljøkatastrofer som jordskjelv eller oversvømmelser, men også i helsesituasjoner som den nylige Covid-19-pandemien.

Selv om Sivilforsvaret forsøker å forberede seg på disse situasjonene, er det absolutt umulig å forutse hvilke katastrofer som rammer.
Det er derfor svært komplisert å beregne hvilke kjøretøy det vil være behov for. Den eneste løsningen er å utstyre seg med allsidige maskiner som kan løse flere oppgaver.

I april 2016 rammet et jordskjelv med en styrke på 7,8 Manabi-provinsen i Ecuador.
I disse tilfellene er førsteprioriteten å gjenopprette tjenester som lys og vann før man fjerner ruinene. Diecis teleskopløftere har vist seg å være perfekte for kjøring i gater som ennå er fulle av ruinrester og for å komme opp til klasene med ødelagte ledninger med personkurven.

Etter den tragiske strukturkollapsen av Morandi-broen i Genova 14. august 2018 måtte sivilforsvaret rive ned bygningene under den østre brostumpen.
Den hydrauliske klypen ble hele tiden brukt side om side med en teleskopløfter med en vannkanon montert på armen under rivingen. På denne måten forhindret vannsprøytingen at giftig støv fra brorestene spredde seg utover.

DIECI STORIES

BRUKSSEKTORER FOR TELESKOPTRUCKER FOR NØDSITUASJONER

Sivilforsvaret

Sivilforsvaret er en institusjon som eksisterer over hele verden i ulike former og med forskjellige navn: i USA er det Federal Emergency Management Agency, i Tyskland Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, i Frankrike Sécurité Civile og så videre. Alle disse organisasjonene har som oppgave å ta seg av beredskap, forebygging, styring og redning ved menneske- eller naturkatastrofer og store ulykker på nasjonalt nivå. De må derfor gripe inn i enhver nødssituasjon, ikke bare miljøkatastrofer som jordskjelv eller oversvømmelser, men også i helsesituasjoner som den nylige Covid-19-pandemien.

Selv om Sivilforsvaret forsøker å forberede seg på disse situasjonene, er det absolutt umulig å forutse hvilke katastrofer som rammer.
Det er derfor svært komplisert å beregne hvilke kjøretøy det vil være behov for. Den eneste løsningen er å utstyre seg med allsidige maskiner som kan løse flere oppgaver.

I april 2016 rammet et jordskjelv med en styrke på 7,8 Manabi-provinsen i Ecuador.
I disse tilfellene er førsteprioriteten å gjenopprette tjenester som lys og vann før man fjerner ruinene. Diecis teleskopløftere har vist seg å være perfekte for kjøring i gater som ennå er fulle av ruinrester og for å komme opp til klasene med ødelagte ledninger med personkurven.

Etter den tragiske strukturkollapsen av Morandi-broen i Genova 14. august 2018 måtte sivilforsvaret rive ned bygningene under den østre brostumpen.
Den hydrauliske klypen ble hele tiden brukt side om side med en teleskopløfter med en vannkanon montert på armen under rivingen. På denne måten forhindret vannsprøytingen at giftig støv fra brorestene spredde seg utover.

DIECI STORIES

Brannvesenet

På samme måte som sivilforsvaret må også Brannvesenet rykke ut til alle mulige forskjellige nødssituasjoner.
For tyske THW har det vist seg å være strategisk i mange situasjoner å ha Diecis teleskopløftere blant maskinene sine: fra rydding av ruinrester med skuffen, til transport i høyden av ting eller personer i kurven.
Takket være firehjulstrekket og det lukkede pustesystemet i førehuset, kan man med denne teleskopløfteren kjøre inn i røyktepper og flammer for å sikte mot bunnen av flammene og slukke brannen.
Under værkatastrofer kan man bruke teleskoparmen til å komme fram til falleferdige piper, avrevne tak eller dyr som er tatt av vannmassene.
Teleskopløftere brukes også til veiredningstjenester for å fjerne ulykkeskjøretøy og rydde veibanen for rester og vrakdeler.

 

DIECI STORIES

Brannvesenet

På samme måte som sivilforsvaret må også Brannvesenet rykke ut til alle mulige forskjellige nødssituasjoner.
For tyske THW har det vist seg å være strategisk i mange situasjoner å ha Diecis teleskopløftere blant maskinene sine: fra rydding av ruinrester med skuffen, til transport i høyden av ting eller personer i kurven.
Takket være firehjulstrekket og det lukkede pustesystemet i førehuset, kan man med denne teleskopløfteren kjøre inn i røyktepper og flammer for å sikte mot bunnen av flammene og slukke brannen.
Under værkatastrofer kan man bruke teleskoparmen til å komme fram til falleferdige piper, avrevne tak eller dyr som er tatt av vannmassene.
Teleskopløftere brukes også til veiredningstjenester for å fjerne ulykkeskjøretøy og rydde veibanen for rester og vrakdeler.

 

DIECI STORIES

Brannvesenet

På samme måte som sivilforsvaret må også Brannvesenet rykke ut til alle mulige forskjellige nødssituasjoner.
For tyske THW har det vist seg å være strategisk i mange situasjoner å ha Diecis teleskopløftere blant maskinene sine: fra rydding av ruinrester med skuffen, til transport i høyden av ting eller personer i kurven.
Takket være firehjulstrekket og det lukkede pustesystemet i førehuset, kan man med denne teleskopløfteren kjøre inn i røyktepper og flammer for å sikte mot bunnen av flammene og slukke brannen.
Under værkatastrofer kan man bruke teleskoparmen til å komme fram til falleferdige piper, avrevne tak eller dyr som er tatt av vannmassene.
Teleskopløftere brukes også til veiredningstjenester for å fjerne ulykkeskjøretøy og rydde veibanen for rester og vrakdeler.

DIECI STORIES

Det italienske rØde kors

Det italienske røde kors er alltid midtpunktet i store hjelpeoperasjoner som trenger en rask, effektiv og omfattende logistikk. Det er derfor ikke overraskende at de har flere teleskopløftere fra Dieci i maskinflåten som kan ta seg av all lasthåndtering.

Det italienske rØde kors

Det italienske røde kors er alltid midtpunktet i store hjelpeoperasjoner som trenger en rask, effektiv og omfattende logistikk. Det er derfor ikke overraskende at de har flere teleskopløftere fra Dieci i maskinflåten som kan ta seg av all lasthåndtering.

Det italienske rØde kors

Det italienske røde kors er alltid midtpunktet i store hjelpeoperasjoner som trenger en rask, effektiv og omfattende logistikk. Det er derfor ikke overraskende at de har flere teleskopløftere fra Dieci i maskinflåten som kan ta seg av all lasthåndtering.

HÆren

I tillegg til angrepsmaskiner må Hæren nødvendigvis også ha logistikkenheter. Oppstilling av en angrepsstyrke krever en perfekt organisasjon som er i stand til å håndtere en betydelig materialmengde på noen få timer: våpen, drivstoff, mat, helsemateriell og elektronikk. Alt det som er nødvendig for at soldatene skal kunne operere, må samles inn og transporteres til de angitte stedene i riktig prioriteringsrekkefølge på svært kort tid.
Av denne grunn er valget av en teleskopløfter perfekt: dette er en maskin beregnet på intensiv bruk som for eksempel logistikken, som må utføres meget nøyaktig og innen en bestemt tid. Diecis teleskopløftere er dessuten svært allsidige og tilpasses raskt til uventede situasjoner, noe som skjer hyppig i “militærmiljøet”.

En annen fordel er at Diecis teleskopløftere (som alle Dieci-maskinene, se for eksempel maskinene som brukes i steinbrudd og gruver) egner seg til bruk i ekstreme klima- og miljøforhold: de tåler både ørken og polarkulde

 

DIECI STORIES

HÆren

I tillegg til angrepsmaskiner må Hæren nødvendigvis også ha logistikkenheter. Oppstilling av en angrepsstyrke krever en perfekt organisasjon som er i stand til å håndtere en betydelig materialmengde på noen få timer: våpen, drivstoff, mat, helsemateriell og elektronikk. Alt det som er nødvendig for at soldatene skal kunne operere, må samles inn og transporteres til de angitte stedene i riktig prioriteringsrekkefølge på svært kort tid.
Av denne grunn er valget av en teleskopløfter perfekt: dette er en maskin beregnet på intensiv bruk som for eksempel logistikken, som må utføres meget nøyaktig og innen en bestemt tid. Diecis teleskopløftere er dessuten svært allsidige og tilpasses raskt til uventede situasjoner, noe som skjer hyppig i “militærmiljøet”.

En annen fordel er at Diecis teleskopløftere (som alle Dieci-maskinene, se for eksempel maskinene som brukes i steinbrudd og gruver) egner seg til bruk i ekstreme klima- og miljøforhold: de tåler både ørken og polarkulde

 

DIECI STORIES

HÆren

I tillegg til angrepsmaskiner må Hæren nødvendigvis også ha logistikkenheter. Oppstilling av en angrepsstyrke krever en perfekt organisasjon som er i stand til å håndtere en betydelig materialmengde på noen få timer: våpen, drivstoff, mat, helsemateriell og elektronikk. Alt det som er nødvendig for at soldatene skal kunne operere, må samles inn og transporteres til de angitte stedene i riktig prioriteringsrekkefølge på svært kort tid.
Av denne grunn er valget av en teleskopløfter perfekt: dette er en maskin beregnet på intensiv bruk som for eksempel logistikken, som må utføres meget nøyaktig og innen en bestemt tid. Diecis teleskopløftere er dessuten svært allsidige og tilpasses raskt til uventede situasjoner, noe som skjer hyppig i “militærmiljøet”.

En annen fordel er at Diecis teleskopløftere (som alle Dieci-maskinene, se for eksempel maskinene som brukes i steinbrudd og gruver) egner seg til bruk i ekstreme klima- og miljøforhold: de tåler både ørken og polarkulde

DIECI STORIES

Formula 1 - Moto GP

Formel 1 og MotoGP er noen av de største teknologiske sportsbegivenhetene. I denne sammenheng er hastighet, presisjon og fokus på detaljene fundamentale.
Det er derfor det er en kvalitetsgaranti å bli valgt til dette arbeidet.

Diecis teleskopløftere brukes av redningsteamet på racerbanene i Sotsji (Russlands Grand Prix), i Hungaroing (Ungarns Grand Prix) og i Catalonia (Spanias Grand Prix).
Disse maskinene klarer å løfte opp og føre bort ulykkesbilene på få sekunder, mens ansvarshavende fjerner farlige fragmenter fra banen.
Hele handlingen må skje raskt og utføres på riktig måte. I tillegg kan det hende at det må gjøres farlig nær bilene som fremdeles er på banen og som kjører sikksakk for å holde dekkene varme.

En teleskopløfter fra Dieci er det offisielle kjøretøyet til SUZUKI ECSTAR-teamet som deltar i MotoGP.
Foruten lossing av nødvendig materialer til konkurransene (motorsykler, dekktog, drivstoff, olje osv.) brukes løfteren til montering av paddocken: en struktur som lastes på to tilhengere og i tre containere, og som består av: et mobilt verksted, telemetri, møtesal, kjørernes rom samt avslapningsrom med veranda i første etasje.
Takket være Diecis teleskopløfter og de kvalifiserte Suzuki-teknikerne blir dette montert på kun 5 timer.

Formel 1 og MotoGP er noen av de største bil- og motorsykkelløpene i verden. Uten falsk beskjedenhet kan vi derfor si at maskinene fra Dieci er i toppkategorien når det gjelder teleskopløftere!

DIECI STORIES

29/05/2019

Formula 1 - Moto GP

Formel 1 og MotoGP er noen av de største teknologiske sportsbegivenhetene. I denne sammenheng er hastighet, presisjon og fokus på detaljene fundamentale.
Det er derfor det er en kvalitetsgaranti å bli valgt til dette arbeidet.

Diecis teleskopløftere brukes av redningsteamet på racerbanene i Sotsji (Russlands Grand Prix), i Hungaroing (Ungarns Grand Prix) og i Catalonia (Spanias Grand Prix).
Disse maskinene klarer å løfte opp og føre bort ulykkesbilene på få sekunder, mens ansvarshavende fjerner farlige fragmenter fra banen.
Hele handlingen må skje raskt og utføres på riktig måte. I tillegg kan det hende at det må gjøres farlig nær bilene som fremdeles er på banen og som kjører sikksakk for å holde dekkene varme.

En teleskopløfter fra Dieci er det offisielle kjøretøyet til SUZUKI ECSTAR-teamet som deltar i MotoGP.
Foruten lossing av nødvendig materialer til konkurransene (motorsykler, dekktog, drivstoff, olje osv.) brukes løfteren til montering av paddocken: en struktur som lastes på to tilhengere og i tre containere, og som består av: et mobilt verksted, telemetri, møtesal, kjørernes rom samt avslapningsrom med veranda i første etasje.
Takket være Diecis teleskopløfter og de kvalifiserte Suzuki-teknikerne blir dette montert på kun 5 timer.

Formel 1 og MotoGP er noen av de største bil- og motorsykkelløpene i verden. Uten falsk beskjedenhet kan vi derfor si at maskinene fra Dieci er i toppkategorien når det gjelder teleskopløftere!

DIECI STORIES

29/05/2019

Formula 1 - Moto GP

Formel 1 og MotoGP er noen av de største teknologiske sportsbegivenhetene. I denne sammenheng er hastighet, presisjon og fokus på detaljene fundamentale.
Det er derfor det er en kvalitetsgaranti å bli valgt til dette arbeidet.

Diecis teleskopløftere brukes av redningsteamet på racerbanene i Sotsji (Russlands Grand Prix), i Hungaroing (Ungarns Grand Prix) og i Catalonia (Spanias Grand Prix).
Disse maskinene klarer å løfte opp og føre bort ulykkesbilene på få sekunder, mens ansvarshavende fjerner farlige fragmenter fra banen.
Hele handlingen må skje raskt og utføres på riktig måte. I tillegg kan det hende at det må gjøres farlig nær bilene som fremdeles er på banen og som kjører sikksakk for å holde dekkene varme.

En teleskopløfter fra Dieci er det offisielle kjøretøyet til SUZUKI ECSTAR-teamet som deltar i MotoGP.
Foruten lossing av nødvendig materialer til konkurransene (motorsykler, dekktog, drivstoff, olje osv.) brukes løfteren til montering av paddocken: en struktur som lastes på to tilhengere og i tre containere, og som består av: et mobilt verksted, telemetri, møtesal, kjørernes rom samt avslapningsrom med veranda i første etasje.
Takket være Diecis teleskopløfter og de kvalifiserte Suzuki-teknikerne blir dette montert på kun 5 timer.

Formel 1 og MotoGP er noen av de største bil- og motorsykkelløpene i verden. Uten falsk beskjedenhet kan vi derfor si at maskinene fra Dieci er i toppkategorien når det gjelder teleskopløftere!

DIECI STORIES

29/05/2019

Spesielt utstyrstilbehØr

Sivilforsvaret, Hæren, Brannvesenet og andre spesialetater er enheter som rykker ut ved ekstraordinære hendelser og jobber i ekstreme situasjoner. Dette krever ofte spesielt utstyrstilbehør og spesialtilpassede løsninger.

La oss ta eksempelet om de 39 teleskopløfterne Icarus 40.14 som Dieci srl leverte til tyske Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (føderalt byrå for teknisk hjelp, ellerTHW).
Da disse maskinene er beregnet på bruk i alle slags nødssituasjoner, ba THW om en spesialutstyrt utgave.
En prototype ble laget takket være samarbeidet mellom Diecis forsknings- og utviklingsavdeling, Dieci Deutschland i Giessen og forhandleren Tiedemann Werksvertretungen.
En Icarus 40.14 modifisert på denne måten er et enestående kjøretøy, klart til å takle katastrofer og uventede situasjoner.

Utstyret i førerhuset omfatter:

 • luftfiltreringssystem mot inntrengning av giftige stoffer
 • verktøykasse
 • oppvarmbart luftsete
 • infrarødt ryggekamera med monitor på 7”
 • luftflaske
 • oppvarmede speil
 • varsellampe for innretting av hjulene
 • beskyttelsesskjerm for frontrute
 • vindusvisker på høyre side
 • digital sender med høyttaler og antenne
 • Webasto-system for luftoppvarming
 • TUV-sertifisert brannslokker på 6 kg

I tillegg er maskinen utstyrt med:

 • oppvarmere og stikkontakt for igangsetting av motoren, for å kunne brukes i polarklima
 • tre ekstra hydraulikkontakter som sørger for kraftuttak til eventuelt tilleggsutstyr
 • slepekrok på 15 tonn
 • flere ekstra LED-lykter både i førerhuset og på enden av armen, for å kunne brukes under dårlige siktforhold
 • roterende lys med sirene som på nødkjøretøy
 • personkurv på 800 kg

Uten å gjøre omfattende brukertilpasninger av denne modellen har Diecis teleskopløftere et bredt utvalg av tilbehør som gjør dem til svært allsidige og superfunksjonelle maskiner.

I snøvær vil, for eksempel, et selvnivellerende snøskjær forvandle en teleskopløfter til en letthåndterlig snøplog, som til og med kan rekke opp til takene.

I situasjoner der store trær må sikres, kan det brukes en roterende hydraulisk klype/sag.
Denne Kinshofer KM 634-0.35-3Z-klypen montert på en roterende teleskopløfter med en løftehøyde på nesten 30 meter (som f.eks. Pegasus 45.30) gjør det mulig å kutte toppen og de øverste greinene som kan veie inntil 2000 kg.
Det er viktig å fremheve at dette arbeidet blir utført på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, selv i nærheten av bygninger.
Takket være teleskoparmen gripes og kuttes greinen samtidig for deretter å legges forsiktig ned på bakken.

DIECI STORIES

20/06/2018
19/04/2018

Spesielt utstyrstilbehØr

Sivilforsvaret, Hæren, Brannvesenet og andre spesialetater er enheter som rykker ut ved ekstraordinære hendelser og jobber i ekstreme situasjoner. Dette krever ofte spesielt utstyrstilbehør og spesialtilpassede løsninger.

La oss ta eksempelet om de 39 teleskopløfterne Icarus 40.14 som Dieci srl leverte til tyske Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (føderalt byrå for teknisk hjelp, ellerTHW).
Da disse maskinene er beregnet på bruk i alle slags nødssituasjoner, ba THW om en spesialutstyrt utgave.
En prototype ble laget takket være samarbeidet mellom Diecis forsknings- og utviklingsavdeling, Dieci Deutschland i Giessen og forhandleren Tiedemann Werksvertretungen.
En Icarus 40.14 modifisert på denne måten er et enestående kjøretøy, klart til å takle katastrofer og uventede situasjoner.

Utstyret i førerhuset omfatter:

 • luftfiltreringssystem mot inntrengning av giftige stoffer
 • verktøykasse
 • oppvarmbart luftsete
 • infrarødt ryggekamera med monitor på 7”
 • luftflaske
 • oppvarmede speil
 • varsellampe for innretting av hjulene
 • beskyttelsesskjerm for frontrute
 • vindusvisker på høyre side
 • digital sender med høyttaler og antenne
 • Webasto-system for luftoppvarming
 • TUV-sertifisert brannslokker på 6 kg

I tillegg er maskinen utstyrt med:

 • oppvarmere og stikkontakt for igangsetting av motoren, for å kunne brukes i polarklima
 • tre ekstra hydraulikkontakter som sørger for kraftuttak til eventuelt tilleggsutstyr
 • slepekrok på 15 tonn
 • flere ekstra LED-lykter både i førerhuset og på enden av armen, for å kunne brukes under dårlige siktforhold
 • roterende lys med sirene som på nødkjøretøy
 • personkurv på 800 kg

Uten å gjøre omfattende brukertilpasninger av denne modellen har Diecis teleskopløftere et bredt utvalg av tilbehør som gjør dem til svært allsidige og superfunksjonelle maskiner.

I snøvær vil, for eksempel, et selvnivellerende snøskjær forvandle en teleskopløfter til en letthåndterlig snøplog, som til og med kan rekke opp til takene.

I situasjoner der store trær må sikres, kan det brukes en roterende hydraulisk klype/sag.
Denne Kinshofer KM 634-0.35-3Z-klypen montert på en roterende teleskopløfter med en løftehøyde på nesten 30 meter (som f.eks. Pegasus 45.30) gjør det mulig å kutte toppen og de øverste greinene som kan veie inntil 2000 kg.
Det er viktig å fremheve at dette arbeidet blir utført på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, selv i nærheten av bygninger.
Takket være teleskoparmen gripes og kuttes greinen samtidig for deretter å legges forsiktig ned på bakken.

DIECI STORIES

20/06/2018
19/04/2018

Spesielt utstyrstilbehØr

Sivilforsvaret, Hæren, Brannvesenet og andre spesialetater er enheter som rykker ut ved ekstraordinære hendelser og jobber i ekstreme situasjoner. Dette krever ofte spesielt utstyrstilbehør og spesialtilpassede løsninger.

La oss ta eksempelet om de 39 teleskopløfterne Icarus 40.14 som Dieci srl leverte til tyske Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (føderalt byrå for teknisk hjelp, ellerTHW).
Da disse maskinene er beregnet på bruk i alle slags nødssituasjoner, ba THW om en spesialutstyrt utgave.
En prototype ble laget takket være samarbeidet mellom Diecis forsknings- og utviklingsavdeling, Dieci Deutschland i Giessen og forhandleren Tiedemann Werksvertretungen.
En Icarus 40.14 modifisert på denne måten er et enestående kjøretøy, klart til å takle katastrofer og uventede situasjoner.

Utstyret i førerhuset omfatter:

 • luftfiltreringssystem mot inntrengning av giftige stoffer
 • verktøykasse
 • oppvarmbart luftsete
 • infrarødt ryggekamera med monitor på 7”
 • luftflaske
 • oppvarmede speil
 • varsellampe for innretting av hjulene
 • beskyttelsesskjerm for frontrute
 • vindusvisker på høyre side
 • digital sender med høyttaler og antenne
 • Webasto-system for luftoppvarming
 • TUV-sertifisert brannslokker på 6 kg

I tillegg er maskinen utstyrt med:

 • oppvarmere og stikkontakt for igangsetting av motoren, for å kunne brukes i polarklima
 • tre ekstra hydraulikkontakter som sørger for kraftuttak til eventuelt tilleggsutstyr
 • slepekrok på 15 tonn
 • flere ekstra LED-lykter både i førerhuset og på enden av armen, for å kunne brukes under dårlige siktforhold
 • roterende lys med sirene som på nødkjøretøy
 • personkurv på 800 kg

Uten å gjøre omfattende brukertilpasninger av denne modellen har Diecis teleskopløftere et bredt utvalg av tilbehør som gjør dem til svært allsidige og superfunksjonelle maskiner.

I snøvær vil, for eksempel, et selvnivellerende snøskjær forvandle en teleskopløfter til en letthåndterlig snøplog, som til og med kan rekke opp til takene.

I situasjoner der store trær må sikres, kan det brukes en roterende hydraulisk klype/sag.
Denne Kinshofer KM 634-0.35-3Z-klypen montert på en roterende teleskopløfter med en løftehøyde på nesten 30 meter (som f.eks. Pegasus 45.30) gjør det mulig å kutte toppen og de øverste greinene som kan veie inntil 2000 kg.
Det er viktig å fremheve at dette arbeidet blir utført på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, selv i nærheten av bygninger.
Takket være teleskoparmen gripes og kuttes greinen samtidig for deretter å legges forsiktig ned på bakken.

DIECI STORIES

20/06/2018
19/04/2018

Dieci-serien med teleskopløftere for landbruket