By using our services, you agree to our use of cookies. To know our privacy policy click here.

TELESKOPLÆSSERE FOR STENBRUD OG MINER

Alsidighed og driftsfleksibilitet er de primære egenskaber, som teleskoplæsserne og de andre maskiner fra Dieci tilbyder. Takket være anvendelsen af særlige teknologiske løsninger og kvalitetskomponenter garanteres en overtruffen ydeevne, som er nødvendig ved arbejde i miner, stenbrud og tunneller.
Med det store udvalg af teleskoplæssere har man altid den rigtige maskine med de rigtige egenskaber ved hånden til at udføre vedligeholdelsesarbejde på transportbånd, køreledninger, ventilationsanlæg osv. samt til at tackle de mange uventede opgaver, som er helt normale inden for dette arbejdsområde.
Gigantdumperne er særligt udviklet til minedrift og har stor lastekapacitet og helt enestående egenskaber, når det gælder robusthed og brugervenlighed.

Anvendelsesområder

TELESKOPLÆSSERE FOR STENBRUD OG MINER

Alsidighed og driftsfleksibilitet er de primære egenskaber, som teleskoplæsserne og de andre maskiner fra Dieci tilbyder. Takket være anvendelsen af særlige teknologiske løsninger og kvalitetskomponenter garanteres en overtruffen ydeevne, som er nødvendig ved arbejde i miner, stenbrud og tunneller.
Med det store udvalg af teleskoplæssere har man altid den rigtige maskine med de rigtige egenskaber ved hånden til at udføre vedligeholdelsesarbejde på transportbånd, køreledninger, ventilationsanlæg osv. samt til at tackle de mange uventede opgaver, som er helt normale inden for dette arbejdsområde.
Gigantdumperne er særligt udviklet til minedrift og har stor lastekapacitet og helt enestående egenskaber, når det gælder robusthed og brugervenlighed.

Anvendelsesområder

TELESKOPLÆSSERE FOR STENBRUD OG MINER

Alsidighed og driftsfleksibilitet er de primære egenskaber, som teleskoplæsserne og de andre maskiner fra Dieci tilbyder. Takket være anvendelsen af særlige teknologiske løsninger og kvalitetskomponenter garanteres en overtruffen ydeevne, som er nødvendig ved arbejde i miner, stenbrud og tunneller.
Med det store udvalg af teleskoplæssere har man altid den rigtige maskine med de rigtige egenskaber ved hånden til at udføre vedligeholdelsesarbejde på transportbånd, køreledninger, ventilationsanlæg osv. samt til at tackle de mange uventede opgaver, som er helt normale inden for dette arbejdsområde.
Gigantdumperne er særligt udviklet til minedrift og har stor lastekapacitet og helt enestående egenskaber, når det gælder robusthed og brugervenlighed.

Anvendelsesområder

MINER, STENBRUD OG TUNNELER

Minedrift fra miner og stenbrud er en af vores kernevirksomheder, som faktisk begyndte, før vi fokuserede på landbruget. Selv om det drejer sig om et arbejde med stor miljøpåvirkning, er det grundlaget for alle andre produktionsaktiviteterne og dermed for udviklingen af det moderne samfund og vores velfærd.

Der findes fire grundlæggende metoder til udvinding af malm: fra miner eller fra stenbrud oven på jorden, som er de mest almindelige, eller fra stenbrud under jorden, hvor man har adgang gennem brønde eller gange og tunneller. Den sidste metode foregår ved udvinding af malm og brændstof gennem borebrønde.

Forskellen mellem miner og stenbrud afhænger hovedsagelig af, hvilket materiale der “høstes” (inden for minedrift kaldes systematisk udnyttelse af stenbrud og miner for høstning): fra minerne udvindes metalmalm, ædelsten, ildfaste sten og brændstof, og fra stenbrud marmor, pyntesten og byggesten såsom sand, grus og torv.

Hvad enten det drejer sig om stenbrud, minedrift eller tunneler, har dette arbejdet tre ting tilfælles: de ekstreme forhold, farligheden og arbejdets anstrengelser.

Takket være erfaringen fra disse sektorer samt en løbende feedback fra kunderne, har Dieci udviklet en serie med maskiner og specialudstyr, der er særligt beregnet til denne type arbejde: tungt, ekstremt og farligt.

Alsidighed, styrke, kompakte størrelser, jævne bevægelser, brugervenlighed og tekniske foranstaltninger ad hoc er en garanti for at opnå optimale resultater under ekstreme forhold.

Diecis forsknings- og udviklingsafdeling er konstant beskæftiget med at finde de bedste løsninger ud fra et æstetisk og ergonomisk aspekt: slutresultatet er et koncentrat af design og komfort.

Faste teleskoplæssere

Leddelte teleskoplæssere

Drejelig teleskoplaesser

Latest news

The versatility of telehandlers captivates every sector
20/12/2022
Construction, agriculture, mining and emergency: telehandlers are the successful solution in every sector due to their high versatility.
Samson: a telehandler for coal mining in Indonesia
06/12/2022
As versatile and multi-purpose as they are, Dieci telehandlers respond to every need in the mining sector, including vehicle maintenance, carried out by Samson 75.10 in Indonesia.
Diamond mines: Samson telehandlers in the depths of Africa
23/08/2022
Comfort, versatility and safety were the winning features behind the selection of three Samson vehicles that are now working deep down in an African diamond mine.

Latest news

The versatility of telehandlers captivates every sector
20/12/2022
Construction, agriculture, mining and emergency: telehandlers are the successful solution in every sector due to their high versatility.
Samson: a telehandler for coal mining in Indonesia
06/12/2022
As versatile and multi-purpose as they are, Dieci telehandlers respond to every need in the mining sector, including vehicle maintenance, carried out by Samson 75.10 in Indonesia.
Diamond mines: Samson telehandlers in the depths of Africa
23/08/2022
Comfort, versatility and safety were the winning features behind the selection of three Samson vehicles that are now working deep down in an African diamond mine.

Latest news

The versatility of telehandlers captivates every sector
20/12/2022
Construction, agriculture, mining and emergency: telehandlers are the successful solution in every sector due to their high versatility.
Samson: a telehandler for coal mining in Indonesia
06/12/2022
As versatile and multi-purpose as they are, Dieci telehandlers respond to every need in the mining sector, including vehicle maintenance, carried out by Samson 75.10 in Indonesia.
Diamond mines: Samson telehandlers in the depths of Africa
23/08/2022
Comfort, versatility and safety were the winning features behind the selection of three Samson vehicles that are now working deep down in an African diamond mine.

ANVENDELSESOMRÅDER FOR TELESKOPLÆSSERNE TIL MINEDRIFT

Miner under jorden

I alle mineanlæg er håndtering og vedligeholdelse altid et omfattende arbejde, da det stjæler dyrebar tid fra produktionsprocesserne.
Overalt hvor der bruges tunge maskiner, vil Dieci altid være klar til at hjælpe med at levere ideer, køretøjer og udstyr, som kan udføre og fremskynde alt det nødvendige arbejde: teleskoplæssere til flytning af personer og ting, strømlinede og kompakte betonblandere, som er perfekte til steder med begrænset plads, kraftige dumpere til bortskaffelse af materialer.

DIECI STORIES

ANVENDELSESOMRÅDER FOR TELESKOPLÆSSERNE TIL MINEDRIFT

Miner under jorden

I alle mineanlæg er håndtering og vedligeholdelse altid et omfattende arbejde, da det stjæler dyrebar tid fra produktionsprocesserne.
Overalt hvor der bruges tunge maskiner, vil Dieci altid være klar til at hjælpe med at levere ideer, køretøjer og udstyr, som kan udføre og fremskynde alt det nødvendige arbejde: teleskoplæssere til flytning af personer og ting, strømlinede og kompakte betonblandere, som er perfekte til steder med begrænset plads, kraftige dumpere til bortskaffelse af materialer.

DIECI STORIES

ANVENDELSESOMRÅDER FOR TELESKOPLÆSSERNE TIL MINEDRIFT

Miner under jorden

I alle mineanlæg er håndtering og vedligeholdelse altid et omfattende arbejde, da det stjæler dyrebar tid fra produktionsprocesserne.
Overalt hvor der bruges tunge maskiner, vil Dieci altid være klar til at hjælpe med at levere ideer, køretøjer og udstyr, som kan udføre og fremskynde alt det nødvendige arbejde: teleskoplæssere til flytning af personer og ting, strømlinede og kompakte betonblandere, som er perfekte til steder med begrænset plads, kraftige dumpere til bortskaffelse af materialer.

DIECI STORIES

Miner og stenbrud over jorden

Den normal vedligeholdelse er et meget stort arbejde i miner og stenbrud over jorden, hvis man ikke råder over passende udstyr.
Ved brug af teleskoplæssere og andre maskiner fra Dieci bliver dette arbejde udført meget nemmere og hurtigere. Den naturlige alsidighed, som altid har kendetegnet Dieci, har i årenes løb gjort det muligt at fremstille specialudstyr til alle opgavetyper: vedligeholdelse af cylindere, afmontering af dæk, håndtering af rør til pilotering, transport og lastning af halvforarbejdede marmorplader. Håndteringen af store og tunge laster er helt normalt for Diecis maskiner.

 

DIECI STORIES

Miner og stenbrud over jorden

Den normal vedligeholdelse er et meget stort arbejde i miner og stenbrud over jorden, hvis man ikke råder over passende udstyr.
Ved brug af teleskoplæssere og andre maskiner fra Dieci bliver dette arbejde udført meget nemmere og hurtigere. Den naturlige alsidighed, som altid har kendetegnet Dieci, har i årenes løb gjort det muligt at fremstille specialudstyr til alle opgavetyper: vedligeholdelse af cylindere, afmontering af dæk, håndtering af rør til pilotering, transport og lastning af halvforarbejdede marmorplader. Håndteringen af store og tunge laster er helt normalt for Diecis maskiner.

 

DIECI STORIES

Miner og stenbrud over jorden

Den normal vedligeholdelse er et meget stort arbejde i miner og stenbrud over jorden, hvis man ikke råder over passende udstyr.
Ved brug af teleskoplæssere og andre maskiner fra Dieci bliver dette arbejde udført meget nemmere og hurtigere. Den naturlige alsidighed, som altid har kendetegnet Dieci, har i årenes løb gjort det muligt at fremstille specialudstyr til alle opgavetyper: vedligeholdelse af cylindere, afmontering af dæk, håndtering af rør til pilotering, transport og lastning af halvforarbejdede marmorplader. Håndteringen af store og tunge laster er helt normalt for Diecis maskiner.

DIECI STORIES

Tunnelbygning

Per tipologia di lavoro anche la realizzazione di trafori e gallerie può essere equiparata all’attività estrattiva. Gallerie, tunnel e trafori vengono scavati all’interno dei rilievi montuosi per migliorare i collegamenti stradali o ferroviari. Anche in questo settore l’esperienza Dieci e la versatilità dei mezzi permette l’impiego dei sollevatori telescopici come macchina jolly per diverse applicazioni.
Alcune caratteristiche, come la lunghezza del braccio, la potenza di sollevamento, la mobilità e la possibilità di rotazione, rendono i mezzi Dieci ottimali nella fase di attrezzamento delle gallerie, quando bisogna installare le condotte per l’energia, l’illuminazione, le comunicazioni, e soprattutto le condotte di ventilazione forzata, indispensabili a chilometri e chilometri di distanza dall’ingresso delle gallerie.

DIECI STORIES

Tunnelbygning

Per tipologia di lavoro anche la realizzazione di trafori e gallerie può essere equiparata all’attività estrattiva. Gallerie, tunnel e trafori vengono scavati all’interno dei rilievi montuosi per migliorare i collegamenti stradali o ferroviari. Anche in questo settore l’esperienza Dieci e la versatilità dei mezzi permette l’impiego dei sollevatori telescopici come macchina jolly per diverse applicazioni.
Alcune caratteristiche, come la lunghezza del braccio, la potenza di sollevamento, la mobilità e la possibilità di rotazione, rendono i mezzi Dieci ottimali nella fase di attrezzamento delle gallerie, quando bisogna installare le condotte per l’energia, l’illuminazione, le comunicazioni, e soprattutto le condotte di ventilazione forzata, indispensabili a chilometri e chilometri di distanza dall’ingresso delle gallerie.

DIECI STORIES

Tunnelbygning

Per tipologia di lavoro anche la realizzazione di trafori e gallerie può essere equiparata all’attività estrattiva. Gallerie, tunnel e trafori vengono scavati all’interno dei rilievi montuosi per migliorare i collegamenti stradali o ferroviari. Anche in questo settore l’esperienza Dieci e la versatilità dei mezzi permette l’impiego dei sollevatori telescopici come macchina jolly per diverse applicazioni.
Alcune caratteristiche, come la lunghezza del braccio, la potenza di sollevamento, la mobilità e la possibilità di rotazione, rendono i mezzi Dieci ottimali nella fase di attrezzamento delle gallerie, quando bisogna installare le condotte per l’energia, l’illuminazione, le comunicazioni, e soprattutto le condotte di ventilazione forzata, indispensabili a chilometri e chilometri di distanza dall’ingresso delle gallerie.

DIECI STORIES

Tekniske foranstaltninger

Selvnivellerende støtteben
Nogle modeller af teleskoplæssere har selvnivellerende støtteben, som er ideelle til sikringsarbejder på klippesider, da de letter maskinens placering på ujævnt terræn.

Ekstra luftfiltre
Disse ekstra luftfiltre føjes til kabinens udluftningssystem for at hindre, at operatøren indånder potentielt skadelige stoffer.

Køretøjer certificeret som “eksplosionssikre”
Specialkøretøjerne i serien dedikeret til arbejde med “tunneling” bliver certificeret som “eksplosionssikre”, så de kan fungere under jorden.

Tekniske foranstaltninger

Selvnivellerende støtteben
Nogle modeller af teleskoplæssere har selvnivellerende støtteben, som er ideelle til sikringsarbejder på klippesider, da de letter maskinens placering på ujævnt terræn.

Ekstra luftfiltre
Disse ekstra luftfiltre føjes til kabinens udluftningssystem for at hindre, at operatøren indånder potentielt skadelige stoffer.

Køretøjer certificeret som “eksplosionssikre”
Specialkøretøjerne i serien dedikeret til arbejde med “tunneling” bliver certificeret som “eksplosionssikre”, så de kan fungere under jorden.

Tekniske foranstaltninger

Selvnivellerende støtteben
Nogle modeller af teleskoplæssere har selvnivellerende støtteben, som er ideelle til sikringsarbejder på klippesider, da de letter maskinens placering på ujævnt terræn.

Ekstra luftfiltre
Disse ekstra luftfiltre føjes til kabinens udluftningssystem for at hindre, at operatøren indånder potentielt skadelige stoffer.

Køretøjer certificeret som “eksplosionssikre”
Specialkøretøjerne i serien dedikeret til arbejde med “tunneling” bliver certificeret som “eksplosionssikre”, så de kan fungere under jorden.

Specialudstyr

Cylindertang

Denne tang er udviklet til håndtering af forskellige cylindertyper. Muligheden for at rotere og vippe tangen gør den uundværlig ved vedligeholdelse af store maskiner såsom dumpere og gravemaskiner i miner.

Dæktang

En tang, som er særligt beregnet til håndtering af forskellige dæktyper. Takket være muligheden for at rotere og vippe tangen, kan den håndtere store dæk nemt og hurtigt.

Skinnetang

Dette tilbehør er især beregnet til placering af skinner, som skal udgøre støttebuerne i tunneler og gallerier. Muligheden for at vippe tangen øger nøjagtigheden under arbejdet med lægning af skinner. Tangen kan justeres for at tilpasses forskellige skinnetyper.

Rørtang

Tilbehør, som er beregnet til transport af rør i forskellige længder og sektioner. Bruges først og fremmest i oliebranchen og ved miljøsanering.

Mandskabskurve

Dieci-serien med mandskabskurve kan tilfredsstille ethvert behov: frontkurv, udtagelig frontkurv, trekantet kurv med hydraulisk rotation, kurv med positiv/negativ arm, således at operatøren kan komme under maskinens gangniveau. Desuden findes der også en trekantet kurv, som er specialbygget til brug i tunneler og gange, med hydraulisk rotation og beskyttelsestag.

Specialudstyr

Cylindertang

Denne tang er udviklet til håndtering af forskellige cylindertyper. Muligheden for at rotere og vippe tangen gør den uundværlig ved vedligeholdelse af store maskiner såsom dumpere og gravemaskiner i miner.

Dæktang

En tang, som er særligt beregnet til håndtering af forskellige dæktyper. Takket være muligheden for at rotere og vippe tangen, kan den håndtere store dæk nemt og hurtigt.

Skinnetang

Dette tilbehør er især beregnet til placering af skinner, som skal udgøre støttebuerne i tunneler og gallerier. Muligheden for at vippe tangen øger nøjagtigheden under arbejdet med lægning af skinner. Tangen kan justeres for at tilpasses forskellige skinnetyper.

Rørtang

Tilbehør, som er beregnet til transport af rør i forskellige længder og sektioner. Bruges først og fremmest i oliebranchen og ved miljøsanering.

Mandskabskurve

Dieci-serien med mandskabskurve kan tilfredsstille ethvert behov: frontkurv, udtagelig frontkurv, trekantet kurv med hydraulisk rotation, kurv med positiv/negativ arm, således at operatøren kan komme under maskinens gangniveau. Desuden findes der også en trekantet kurv, som er specialbygget til brug i tunneler og gange, med hydraulisk rotation og beskyttelsestag.

Specialudstyr

Cylindertang

Denne tang er udviklet til håndtering af forskellige cylindertyper. Muligheden for at rotere og vippe tangen gør den uundværlig ved vedligeholdelse af store maskiner såsom dumpere og gravemaskiner i miner.

Dæktang

En tang, som er særligt beregnet til håndtering af forskellige dæktyper. Takket være muligheden for at rotere og vippe tangen, kan den håndtere store dæk nemt og hurtigt.

Skinnetang

Dette tilbehør er især beregnet til placering af skinner, som skal udgøre støttebuerne i tunneler og gallerier. Muligheden for at vippe tangen øger nøjagtigheden under arbejdet med lægning af skinner. Tangen kan justeres for at tilpasses forskellige skinnetyper.

Rørtang

Tilbehør, som er beregnet til transport af rør i forskellige længder og sektioner. Bruges først og fremmest i oliebranchen og ved miljøsanering.

Mandskabskurve

Dieci-serien med mandskabskurve kan tilfredsstille ethvert behov: frontkurv, udtagelig frontkurv, trekantet kurv med hydraulisk rotation, kurv med positiv/negativ arm, således at operatøren kan komme under maskinens gangniveau. Desuden findes der også en trekantet kurv, som er specialbygget til brug i tunneler og gange, med hydraulisk rotation og beskyttelsestag.

Apollo Smart

Apollo Smart er den ideelle maskine til manøvrering på små steder, men samtidig er den udstyret med stor kraft, håndterlighed og præcise bevægelser. Apollo 20.4 Smart, som er helt ny, er den mest kompakte og smidige af Diecis teleskoplæssere til byggeriet, men den har samme høje komfortstandard og alsidighed som resten af serien. De kompakte mål fremhæver maskinens ydelser på meget vanskelige arbejdssteder, uden at der gives afkald på en rummelig og komfortabel kabine. Et koncentrat af kraft og fornyelse: ny motor og ny hydrostatisk transmission sikrer ydelse og besparelse, og utallige patenterede løsninger forenkler vedligeholdelsen eksponentielt.

Apollo Smart

Apollo Smart er den ideelle maskine til manøvrering på små steder, men samtidig er den udstyret med stor kraft, håndterlighed og præcise bevægelser. Apollo 20.4 Smart, som er helt ny, er den mest kompakte og smidige af Diecis teleskoplæssere til byggeriet, men den har samme høje komfortstandard og alsidighed som resten af serien. De kompakte mål fremhæver maskinens ydelser på meget vanskelige arbejdssteder, uden at der gives afkald på en rummelig og komfortabel kabine. Et koncentrat af kraft og fornyelse: ny motor og ny hydrostatisk transmission sikrer ydelse og besparelse, og utallige patenterede løsninger forenkler vedligeholdelsen eksponentielt.

Dedalus

Modellerne af teleskoplæsseren DEDALUS er specielt velegnede til brug ved vejarbejder, i historiske bykerner og under jorden.
En lille kompakt maskine fremstillet med stigende kapacitet og løftehøjde kendetegnes ved sine egenskaber inden for håndtering, kraft, præcision og stor bevægelighed.
Denne teleskoplæsser kan være udstyret med den nye joystick FNR, der med en enkel bevægelse med hånden kan styre alle maskinens arbejdsfunktioner og øge dens sikkerhed og præcision.
Kabinen er godkendt som ROPS-FOPS og kan få monteret et kraftigt airconditionanlæg, der giver mulighed for en perfekt fordeling af luften i kabinen.
Alle maskinens funktionsparametre monitoreres af en computer om bord med LCD-display.

Nyt etgrebs joystick CAN-bus

 • Hydrostatisk transmission med 2 gear
 • Nyt joystick FNR – ekstraudstyr
 • Kabine godkendt som ROPS – FOPS
 • Tilgængelig med den nye kabine fra Giugiaro Design

Hercules

Maskinfamilien Hercules består af kraftige teleskoplæssere, der indgår blandt markedets “giganter”. De omfatter alle de “plusser”, der vedrører sikkerhed, håndtering og komfort, og derudover meget avancerede hydrauliske løsninger.
De kan udnytte hele deres kraft på de store byggepladser, i stenbrud og miner, på havne og skibsværfter, og til “tungt” arbejde generelt. Disse teleskoplæssere er karakteriseret ved en optimal styring af forbrændingen og det kraftigt reducerede forbrug, takket være teknologien til behandling af udstødningsgas SCR (selektiv katalytisk reduktion), den hydrostatiske transmission og det centrale differentiale, der giver mulighed for at kompensere for forskellene i rullen for forakselhjul og bagakselhjul og på den måde minimere belastningerne og opnå en større brændstofbesparelse.
Derudover er de forsynet med elektronisk styret proportional ventil “Load Sensing- Flow Sharing” og impulspedal, der giver mulighed for, at maskinen kan køre langsomt fremad, også med motoren ved høje omdrejninger.

 • SCR, selektiv katalytisk reduktion
 • Hydrostatisk transmission
 • Centralt differentiale
 • Elektronisk styret proportional ventil “Load Sensing- Flow Sharing”
 • Betjening med impulspedal

Hercules

Maskinfamilien Hercules består af kraftige teleskoplæssere, der indgår blandt markedets “giganter”. De omfatter alle de “plusser”, der vedrører sikkerhed, håndtering og komfort, og derudover meget avancerede hydrauliske løsninger.
De kan udnytte hele deres kraft på de store byggepladser, i stenbrud og miner, på havne og skibsværfter, og til “tungt” arbejde generelt. Disse teleskoplæssere er karakteriseret ved en optimal styring af forbrændingen og det kraftigt reducerede forbrug, takket være teknologien til behandling af udstødningsgas SCR (selektiv katalytisk reduktion), den hydrostatiske transmission og det centrale differentiale, der giver mulighed for at kompensere for forskellene i rullen for forakselhjul og bagakselhjul og på den måde minimere belastningerne og opnå en større brændstofbesparelse.
Derudover er de forsynet med elektronisk styret proportional ventil “Load Sensing- Flow Sharing” og impulspedal, der giver mulighed for, at maskinen kan køre langsomt fremad, også med motoren ved høje omdrejninger.

 • SCR, selektiv katalytisk reduktion
 • Hydrostatisk transmission
 • Centralt differentiale
 • Elektronisk styret proportional ventil “Load Sensing- Flow Sharing”
 • Betjening med impulspedal

Icarus Dynamic

Icarus Dynamic i den nye byggeserie er maskinen til de store højder.

Den robuste arm med lang levetid giver maskinen en høj pålidelighed efterprøvet af mange års anvendelse på mange områder.

Denne teleskoplæsser er beregnet til at anvende gafler, skovle, spil, forlængere til mast og mandskabskurv. Og alt er i fuld sikkerhed takket være systemet til automatisk genkendelse af udstyret.

Shift On Fly gearet giver mulighed for at skifte gear uden at skulle standse maskinen, og det er en fordel for manøvreringen takket være det automatiske bremsesystem på hældninger, mens transmissionen eliminerer skift og ryk og frembringer en forhøjet trækkraft også ved høje hastigheder.

Creeper-funktionen giver mulighed for at regulere kørehastigheden for maskinen uden at skulle anvende impulskommandoen og at fastholde motoromdrejningerne og olieflowet konstant, så redskaber som fejemaskiner og halmspredere kan anvendes effektivt, da de har behov for konstant effekt, mens maskinen kører ved en variabel hastighed valgt af operatøren.

 

 • Uafhængige støtteben
 • System til automatisk genkendelse af redskaberne
 • Gearet Shift on Fly
 • Creeper-funktion

Icarus Dynamic

Icarus Dynamic i den nye byggeserie er maskinen til de store højder.

Den robuste arm med lang levetid giver maskinen en høj pålidelighed efterprøvet af mange års anvendelse på mange områder.

Denne teleskoplæsser er beregnet til at anvende gafler, skovle, spil, forlængere til mast og mandskabskurv. Og alt er i fuld sikkerhed takket være systemet til automatisk genkendelse af udstyret.

Shift On Fly gearet giver mulighed for at skifte gear uden at skulle standse maskinen, og det er en fordel for manøvreringen takket være det automatiske bremsesystem på hældninger, mens transmissionen eliminerer skift og ryk og frembringer en forhøjet trækkraft også ved høje hastigheder.

Creeper-funktionen giver mulighed for at regulere kørehastigheden for maskinen uden at skulle anvende impulskommandoen og at fastholde motoromdrejningerne og olieflowet konstant, så redskaber som fejemaskiner og halmspredere kan anvendes effektivt, da de har behov for konstant effekt, mens maskinen kører ved en variabel hastighed valgt af operatøren.

 

 • Uafhængige støtteben
 • System til automatisk genkendelse af redskaberne
 • Gearet Shift on Fly
 • Creeper-funktion

Samson

Teleskoplæsserne SAMSON er robuste og kraftige maskiner, og disse egenskaber gør dem særligt velegnede til tungt og intensivt arbejde både i byggeriet og i industrien, når der er behov for en stor løftekapacitet.
Den er optimal til lastning og losning af tunge materialer takket være sin svingkinematik forsynet med modgreb, der giver mulighed for en væsentlig øgning af drejevinklen af gaffelophænget, hvilket er effektivt kombineret med brug af skovlen.

Airconditionanlægget kan gøres kraftigere, og kabinen er godkendt som ROPS – FOPS, og computeren om bord har LCD-display.

Denne serie af teleskoplæssere kan være forsynet med transmissionen VS Vario System EVO2 med 4 kørefunktioner: “Automotive” “Loader” “Creeper” og “ECO” og et proportionalt joystick 4 i 1 kombineret med en pumpe med variabel kapacitet “Load Sensing”, der øger bevægelseshastigheden og giver mulighed for at udføre op til 4 samtidige bevægelser.

 • Kabine godkendt som ROPS – FOPS
 • Transmissionen VS Vario System EVO2
 • Proportionalt joystick 4 i 1
 • Pumpe med variabelt flow “Load Sensing”
 • Kraftigt airconditionanlæg
 • Digitalt takometer
 • Tilgængelig med den nye kabine fra Giugiaro Design

Zeus

Disse modeller er teleskoplæssere til byggeri, der forbinder kraft med smidighed for at flytte tunge laster på snævre steder. ZEUS er udstyret med hydrostatisk transmission kombineret med impulspedal, der giver mulighed for, at maskinen kan køre langsomt fremad, også med motoren ved høje omdrejninger.

Svingkinematikken forsynet med modgreb giver mulighed for en væsentlig øgning af drejevinklen af gaffelophænget. Desuden er udstrækningscylinderen anbragt indvendigt i armen. Disse egenskaber gør den let og sikker til operationer med lastning og losning. Da den er beregnet til at arbejde på byggepladser, er kabinen udstyret med alle sikkerhedsanordningergodkendelse som ROPS –FOPS og med forberedelse til et eventuelt kraftigt airconditionanlæg, hvor der er vanskelige meteorologiske forhold, og på bestilling kan man få monteret de nye sæder med automatisk affjedring.

 • Kabine godkendt som ROPS – FOPS
 • Betjening med impulspedal
 • Hydrostatisk transmission
 • Kraftigt airconditionanlæg – ekstraudstyr
 • Tilgængelig med den nye kabine fra Giugiaro Design

Zeus

Disse modeller er teleskoplæssere til byggeri, der forbinder kraft med smidighed for at flytte tunge laster på snævre steder. ZEUS er udstyret med hydrostatisk transmission kombineret med impulspedal, der giver mulighed for, at maskinen kan køre langsomt fremad, også med motoren ved høje omdrejninger.

Svingkinematikken forsynet med modgreb giver mulighed for en væsentlig øgning af drejevinklen af gaffelophænget. Desuden er udstrækningscylinderen anbragt indvendigt i armen. Disse egenskaber gør den let og sikker til operationer med lastning og losning. Da den er beregnet til at arbejde på byggepladser, er kabinen udstyret med alle sikkerhedsanordningergodkendelse som ROPS –FOPS og med forberedelse til et eventuelt kraftigt airconditionanlæg, hvor der er vanskelige meteorologiske forhold, og på bestilling kan man få monteret de nye sæder med automatisk affjedring.

 • Kabine godkendt som ROPS – FOPS
 • Betjening med impulspedal
 • Hydrostatisk transmission
 • Kraftigt airconditionanlæg – ekstraudstyr
 • Tilgængelig med den nye kabine fra Giugiaro Design

Pivot

PIVOT er en leddelt teleskoplæsser kompakt, let og samlet af komponenter af høj kvalitet. Denne gummihjulslæsser med leddeling og teleskoparm, er ideel for dem, der arbejder på vanskelige steder, hvor der er behov for en maskine med god ydelse og begrænsede driftsomkostninger.

Motoren (bagpå) er installeret på langs for at give en bedre adgang under vedligeholdelsen og med et optimalt udsyn til siden og bagud.

Alle de vigtige dele som kardanakslen og udstrækningscylinderen er i en beskyttet position, og stifter og bøsninger er beskyttet af pakninger med forseglingen “Long Life”. Bremsesystemet er servostyret, og impulspedalen giver mulighed for fuld kontrol med kørehastigheden, også når motoren er ved højeste omdrejninger.

Udstyret til sikkerhed og løft omfatter en belastningsbegrænser.

Kabinen, der er blandt de laveste i kategorien set i forhold til jordoverfladen, er godkendt som ROPS – FOPS, og forsynet med alle sikkerhedsanordninger og beregnet til at sikre en høj grad af komfort, med oplukkeligt tag, TFT-farvedisplay og joystick med tilstedeværelsessensor. Den kan desuden være udstyret med et kraftigt airconditionanlæg, der giver mulighed for perfekt fordeling af luften i kabinen.

 • Betjening med impulspedal
 • Belastningsbegrænser
 • Pakninger med forseglingen “Long Life”
 • Kabine godkendt som ROPS – FOPS

Pegasus

PEGASUS er en drejelig teleskoplæsser, hvor rotationen kan være både kontinuerlig (360°) og ikke-kontinuerlig (400°). Denne læsser kan få monteret en lang række ekstraudstyr, der gør den egnet til udførelse af mange arbejdsopgaver, og en eneste maskine kan således udføre funktioner som både teleskoplæsser, platform til arbejde i højden og kran.
Modellen Pegasus /400°
, der er specifikt beregnet til udlejningsmarkedet, har en ikke-kontinuerlig rotation på 400°, og dens primære karakteristika er den enkle anvendelserobusthedenpålideligheden og en komplet række af sikkerhedsanordninger, inklusive en belastningsbegrænser og en banebrydende instrumentering til total kontrol af maskinen i enhver situation vedrørende kraft, belastning, terræn og hastighed.

Modellen Pegasus med kontinuerlig rotation på 360° er udover med de samme karakteristika som modellen 400°, udstyret med støtteben, der har automatisk nivelleringsfunktion og et elektronisk kontrolsystem (udført med teknologien CAN-bus), der giver mulighed for at fungere i hvilken som helst position på basis af støttefladen, støttebenenes position og lastens størrelse. Systemet måler i realtid de optimale drifts- og sikkerhedsparametre på basis af en dybtgående diagnostik, der giver mulighed for fuldt ud at kontrollere arbejdsforholdene.
Til udstyret føjes den nye hydrauliske ventil Load Sensing / Flow Sharing og et nyt drejeled med integreret omdrejningsføler.

Det kapacitive joystick med tilstedeværelsessensor, præcis og følsom, giver mulighed for regulering/reduktion af tårnets omdrejningshastighed.

Systemet til automatisk inversion af kommandoerne giver mulighed for kørsel med tårnet roteret op til 180°, for at man kan flytte sig med større lethed på snævre arbejdssteder.

Systemet “Ecowork” kombineret med joysticket giver mulighed for større brændstofbesparelse, da der kun hentes effekt til dieselmotoren, når der er behov.

De allerede gode specifikationer for komforten i kabinen (godkendt som ROPS –FOPS og udstyret med alle sikkerhedsanordningerne og airconditionanlæg) forbedres yderligere med brugen af et nyt system til Navigation Smart, der styrer kontrollen med maskinens primære elektroniske funktioner: kørefunktioner, minimumomdrejninger, kørehastighed og diagnostik.

 • Rotationen er både kontinuerlig (360°) og ikke-kontinuerlig (400°)
 • Belastningsbegrænser
 • Støtteben med automatisk nivelleringsfunktion
 • Hydraulisk ventil Load Sensing / Flow Sharing
 • Kapacitivt joystick med tilstedeværelsessensor
 • Kabine godkendt som ROPS – FOPS
 • Navigationssystemet Smart

Pegasus

PEGASUS er en drejelig teleskoplæsser, hvor rotationen kan være både kontinuerlig (360°) og ikke-kontinuerlig (400°). Denne læsser kan få monteret en lang række ekstraudstyr, der gør den egnet til udførelse af mange arbejdsopgaver, og en eneste maskine kan således udføre funktioner som både teleskoplæsser, platform til arbejde i højden og kran.
Modellen Pegasus /400°
, der er specifikt beregnet til udlejningsmarkedet, har en ikke-kontinuerlig rotation på 400°, og dens primære karakteristika er den enkle anvendelserobusthedenpålideligheden og en komplet række af sikkerhedsanordninger, inklusive en belastningsbegrænser og en banebrydende instrumentering til total kontrol af maskinen i enhver situation vedrørende kraft, belastning, terræn og hastighed.

Modellen Pegasus med kontinuerlig rotation på 360° er udover med de samme karakteristika som modellen 400°, udstyret med støtteben, der har automatisk nivelleringsfunktion og et elektronisk kontrolsystem (udført med teknologien CAN-bus), der giver mulighed for at fungere i hvilken som helst position på basis af støttefladen, støttebenenes position og lastens størrelse. Systemet måler i realtid de optimale drifts- og sikkerhedsparametre på basis af en dybtgående diagnostik, der giver mulighed for fuldt ud at kontrollere arbejdsforholdene.
Til udstyret føjes den nye hydrauliske ventil Load Sensing / Flow Sharing og et nyt drejeled med integreret omdrejningsføler.

Det kapacitive joystick med tilstedeværelsessensor, præcis og følsom, giver mulighed for regulering/reduktion af tårnets omdrejningshastighed.

Systemet til automatisk inversion af kommandoerne giver mulighed for kørsel med tårnet roteret op til 180°, for at man kan flytte sig med større lethed på snævre arbejdssteder.

Systemet “Ecowork” kombineret med joysticket giver mulighed for større brændstofbesparelse, da der kun hentes effekt til dieselmotoren, når der er behov.

De allerede gode specifikationer for komforten i kabinen (godkendt som ROPS –FOPS og udstyret med alle sikkerhedsanordningerne og airconditionanlæg) forbedres yderligere med brugen af et nyt system til Navigation Smart, der styrer kontrollen med maskinens primære elektroniske funktioner: kørefunktioner, minimumomdrejninger, kørehastighed og diagnostik.

 • Rotationen er både kontinuerlig (360°) og ikke-kontinuerlig (400°)
 • Belastningsbegrænser
 • Støtteben med automatisk nivelleringsfunktion
 • Hydraulisk ventil Load Sensing / Flow Sharing
 • Kapacitivt joystick med tilstedeværelsessensor
 • Kabine godkendt som ROPS – FOPS
 • Navigationssystemet Smart

Serien af Dieci