TELESKOPLASTARE FÖR STENBROTT OCH GRUVOR

Mångsidighet och flexibelt arbete är primära egenskaper hos teleskoplastare och andra fordon från Dieci. Tack vare tillämpningen av specifika tekniska åtgärder och komponenter av kvalitet är de perfekta för att garantera en extrem prestanda som krävs för arbete i gruvor, stenbrott och tunnlar.
Det stora utbudet av teleskoplastare gör att du alltid kan ha maskinen med rätt egenskaper för att utföra underhållsarbeten på transportband, kontaktledningar, ventilationssystem och för att hantera de tusentals oväntade behov som är normala i de här verksamheterna.
De gigantiska dumprarna, speciellt utformade för gruvarbete, tillåter höga belastningar och är helt unika tack vare deras robusthet och användbarhet.

GRUVOR, STENBROTT OCH TUNNLAR

Brytningen av mineraler från gruvor och stenbrott utgör en primär verksamhet för människan, som började redan före jordbruket. Även om detta är en verksamhet med hög miljöpåverkan utgör den grunden för alla andra produktionsverksamheter och därmed utvecklingen och välbefinnandet i vårt samhälle.

Det finns fyra grundläggande mineralbrytningsmetoder: från öppna gruvor eller stenbrott, som är överlägset de vanligaste, eller underjordiska gruvor och stenbrott som nås genom brunnar eller tunnlar. Den sista metoden används för att utvinna mineraler och bränslen med hjälp av borrbrunnar.

Skillnaden mellan gruvor och stenbrott beror väsentligen på vilket material som ”odlas” (det systematiska utnyttjandet av stenbrott och gruvor kallas för odling inom gruvverksamheten): från gruvorna utvinner vi metallmalmer, ädelstenar, eldfasta material och bränslen och marmor, prydnadsstenar och byggstenar som sand och grus och torv från stenbrott.

Oavsett om det är ett stenbrott, en gruva eller en tunnel har dessa aktiviteter tre saker gemensamt: extrema förhållanden, farlighet och hårt arbete.

Tack vare erfarenheterna inom dessa sektorer och den kontinuerliga feedbacken med våra kunder har Dieci med tiden utvecklat en serie specialmaskiner och utrustningar som specifikt konstruerats för denna typ av verksamhet: tunga, extrema och farliga.

Mångsidighet, kraft, kompakta dimensioner, smidig rörlighet, användarvänlighet och ad hoc tekniska åtgärder som representerar garantin för att uppnå maximala resultat under extrema förhållanden.

Dieci forsknings- och utvecklingsavdelning är ständigt engagerad i att ta fram de bästa estetiska och ergonomiska lösningarna: det slutliga resultatet är en koncentration av design och komfort.

Fasta teleskoplastare

Midjestyrda teleskoplastare

Transportblandare

Byggnadsbransch

Latest news

A mining telehandler: discover the customisations on the Samson 45.8

Telehandlers intended for use in mines need special equipment. Discover the equipment on the Samson 45.8, which has been customised for the Impala Platinum mine in South Africa.

ANVÄNDNINGSSEKTORER FÖR TELESKOPLASTARE FÖR GRUVARBETE

Underjordisk gruva

I varje gruvutrustning är hanterings- och underhållsarbeten alltid tunga, eftersom de tar bort dyrbar tid från produktionsprocesserna.
Var som helst där tunga maskiner används är Dieci alltid redo att tillhandahålla idéer, fordon och utrustning som kan utföra och påskynda alla nödvändiga arbeten: teleskoplastare för transport av personer och föremål, smidiga och kompakta transportblandare, som anpassar sig perfekt till trånga utrymmen, kraftfulla dumpare för bortskaffande av material.

Öppna gruvor och stenbrott

Löpande underhåll blir riktiga jättelika åtaganden i öppna gruvor och stenbrott om lämplig utrustning inte finns tillgänglig.
Med hjälp av teleskoplastare och andra fordon från Dieci påskyndas och förenklas de här arbetena. Den naturliga mångsidigheten som alltid följer Diecis motto har under årens lopp gjort det möjligt att skapa en specifik utrustning för varje typ av åtgärd: cylinderunderhåll, nedmontering av däck, rörhantering för stapling, transport och lastning av marmorplattor av halvfabrik. Hanteringen av tunga och skrymmande laster är idag normalt för Diecis maskiner.

Tunnling

För typen av arbete kan konstruktion av tunnlar också jämföras med gruvverksamhet. Tunnlar grävs ut inne i berg för att förbättra väg- eller järnvägsförbindelser. Även inom den här sektorn tillåter Diecis erfarenhet och fordonens mångsidighet en användning av teleskoplastare som en joker för olika tillämpningar.
Vissa funktioner, som bommens längd, lyftkraften, rörligheten och rotationsmöjligheten, gör Dieci-fordon optimala under utrustningen av tunnlar, när det är nödvändigt att installera kanaler för energi, belysning, kommunikation. och framför allt kanalerna för forcerad ventilation, som är oundgängliga kilometer och kilometer från tunnelns ingång.

accorgimenti-tecnici-2

Tekniska åtgärder

Självnivellerande stödben
Vissa teleskoplastarmodeller som monterats på självnivellerande stödben som är idealiska för konsolideringsarbeten på bergväggar vilket underlättar en placering på ojämn mark.

Extra ventilationsfilter
De här extrafiltren läggs till i hyttens ventilationssystem för att undvika att operatören andas potentiellt skadliga ämnen.

Certifierade ”explosionssäkra” maskiner
Seriens specialmaskiner för arbete i tunnlar certifieras som ”explosionssäkra” för arbete under jorden.

Specifik utrustning

Tång för cylindrar

Den här tången skydda för att hantera olika typer av cylindrar. Möjligheten att vrida och luta sig gör den nödvändig under underhållet av stora maskiner som dumprar och gruvgrävare.

Tång för däck

Tång som avses för att hantera olika typer av däck. Tack vare att den kan rotera och luta sig blir även manövreringen av stora däck en enkel och snabb åtgärd.

Tång för byggnadsställningar

Den här utrustningen har utformats för att installera byggnadsställningar som ska bilda stödbågarna för tunnlar. Möjligheten att den kan lua sig ökar precisionen under installationen. Tången kan regleras för att anpassa sig till olika typer av byggnadsställningar.

Rörtång

Utrustning som konstruerats för hantering av rör av olika längder och tvärsnitt. Den används huvudsakligen inom oljeindustrin och miljösaneringen.

Personkorgar

Diecis sortiment personkorgar kan uppfylla alla slags krav: frontkorg, avtagbar frontkorg, korg med tresidig hydraulisk rotation, korg med positiv-negativ arm så att operatören kan gå ner under maskinens konstruktionsnivå. Dessutom finns det en korg som speciellt utformats för att arbeta i tunnlar med tresidig hydraulisk rotation och skyddstak.

TELESKOPLASTARSERIE FÖR GRUVARBETE

Apollo

Apollo är teleskoptrucken med fast arm för industrin och byggbranschen, med enastående egenskaper, extrem mångsidighet och utmärkt manövrerbarhet: det är en ”minilastare” som konstruerats för trånga och svåra utrymmen.
Det breda utbudet av tillbehör som kan monteras på det här fordonet: lyftkrokar, olika slags gripdon, grävskopor och skopor för stenmaterial gör den till en multifunktionell maskin.
Hytten har godkänts ROPS – FOPS, är rymlig för teleskoptruckar i den här kategorin och garanterar en hög komfortnivå. Dörren är tillverkad av ett innovativt material, DSCS, ett ultralätt isolerande kompositmaterial både gällande väderförhållanden och buller. Det är en hytt med förbättrad komfort och plats.

 • Hytt med godkänt ROPS- och FOPS-skydd
 • Dörr i DSCS (Double Skin Composite System)

Dedalus

DEDALUS teleskopslastarmodeller är speciellt passande för vägarbeten, i historiska stadskärnor och underjordiska arbeten.

Det är en liten och kompakt maskin, tillverkad med stigande bärkrafter och höjder, som utmärker sig med sin manövrerbarhet, kapacitet, precision och smidiga rörelse.
Den här teleskoptrucken kan ha den nya styrspaken FNR, som ger en bättre precision och säkerhet och hanterar alla arbetsfunktioner på maskinen med en enkel handrörelse.

Hytten, som godkänts ROPS-FOPS kan ha en förstärkt luftkonditionering som tillåter en perfekt spridning av luften inne i hytten.
Alla funktionsparametrar på maskinen övervakas av en färddator med LCD-display.

 • Den nya styrspaken CAN-bus
 • Hydrostatisk transmission med 2 växlar
 • Den nya styrspaken FNR – tillval
 • Hytt med godkänt ROPS- och FOPS-skydd
 • Tillgänglig med den nya hytten designad av Giugiaro Design

Icarus

ICARUS är en serie teleskoptruckar speciellt avsedda för större arbeten inom byggnads- och industribranschen tack vare den stora stabiliteten, kraften och lyfthöjderna.
Motorhuven har specifikt konstruerats för att begränsa ljudemissioner och förbättra värmespridningen. Utöver det har ICARUS ett separeringsfilter på luftfiltret eftersom den används i mycket dammiga arbetsmiljöer. Det skyddar mot insugning av damm och slipande partiklar som garanterar en bättre effektivitet och varaktighet på motorn.
Hytten, som godkänts ROPS –FOPS är mycket bekväm. Klimatanläggningen kan förstärkas på beställning och nya säten kan monteras med automatisk fjädring.

 • Hytt med godkänt ROPS- och FOPS-skydd
 • Separeringsfilter på luftfiltret
 • Tillgänglig med den nya hytten designad av Giugiaro Design

Samson

Teleskoptruckarna SAMSON är robusta och kraftiga maskiner. De här egenskaperna gör den speciellt lämplig för tunga och intensiva arbeten både inom byggnads- och industribranschen för företag som behöver en stor lyftkapacitet. Den är speciellt lämplig för att lasta och lasta av tunga material, tack vare tippmekanismen med mothållararm som används för att avsevärt öka rotationsvinkeln på gaffelhållarplattan som är speciellt effektiv vid användning av gripskopan.

Luftkonditioneringen kan förstärkas, hytten är godkänd ROPS – FOPS och färddatorn har en LCD-display.

Det här sortimentet teleskoptruckar kan utrustas med transmissionen VS Vario System EVO2 med fyra körlägen: “Automotive”, “Loader”, “Creeper” och “ECO” samt en proportionell styrspak 4-i-1 som kopplas samman med en pump med variabelt flöde “Load Sensing” som ökar rörelsehastigheten och gör att upp till fyra rörelser kan göras samtidigt.

 • Hytt med godkänt ROPS- och FOPS-skydd
 • Transmission VS Vario System EVO2
 • Proportionell styrspak 4-i-1
 • Pump med variabelt flöde “Load Sensing”
 • Förstärkt luftkonditionering
 • Digital hastighetsmätare
 • Tillgänglig med den nya hytten designad av Giugiaro Design

Zeus

De här modellerna är teleskopstruckar för byggnadsbranschen som förenar effekt och smidighet för att hantera tunga laster i trånga utrymmen. ZEUS har en hydrostatisk transmission kopplad till “INCHING-pedalen” som gör att maskinen kan köra långsamt framåt även med motorn på högsta varvtal.

Tippmekanismen har en mothållararm som gör att rotationsvinkeln på gaffelhållarplattan kan väsentligen ökas. Utöver det sitter förlängningscylindern inne i armen. De här egenskaperna gör den bekväm och säker för lastningar och avlastningar. Hytten som utformats för arbete på byggnadsplatser, har alla säkerhetsanordningar, är godkänd ROPS –FOPS och har förberetts för en eventuell förstärkt luftkonditionering i områden med svåra värderförhållanden. På beställning kan nya säten monteras med en automatisk fjädring.

 • Hytt med godkänt ROPS- och FOPS-skydd
 • “Inching-pedal”
 • Hydrostatisk transmission
 • Förstärkt luftkonditionering – tillval
 • Tillgänglig med den nya hytten designad av Giugiaro Design

Hercules

Serien HERCULES omfattar kraftiga teleskoptruckar som på marknaden är ”giganter”. De har alla “plus” för säkerhet, manövrerbarhet och komfort samt avancerade hydrauliska lösningar.
De kan på bästa sätt utnyttja hela dess kraft på stora byggnadsplatser, i stenbrott och gruvor, i hamnar och varv och för tunga arbeten i allmänhet. De här teleskoptruckarna kännetecknas av en optimal hantering av förbränningen och en avsevärt minskad förbrukning tack vare avgasbehandlingssystemet SCR (selektiv katalytisk reduktion), hydrostatisk transmission och central differential som gör att skillnader på hjulens rullning på fram- och bakaxeln kompenseras genom att minska krafterna och uppnå en bättre bränslebesparing.
Utöver det har den en proportionell fördelare med elektronisk styrning “Load Sensing- Flow Sharing” och “Inching-pedal” som gör att maskinen kan köra långsamt framåt även med motorn på högsta varvtal.

 • SCR, selektiv katalytisk reduktion
 • Hydrostatisk transmission
 • Central differential
 • Elektroniskt styrd proportionell differential “Load Sensing- Flow Sharing”
 • “Inching-pedal”

Pegasus

PEGASUS är en roterande teleskoptruck, rotationen kan vara kontinuerlig (360°) och inte kontinuerlig (400°). På den här teleskoptrucken kan många olika tillbehör monteras som gör att de passar för ett flertal olika arbetsuppgifter. En maskin kan därmed användas som teleskoptruck, skylift och kran.
Modellen Pegasus /400°
, som specifikt avsetts för hyresmarknaden, har en icke kontinuerlig rotation på 400° och dess främsta egenskaper är en enkel användning,styrka, driftssäkerhet och en komplett serie säkerhetsanordningar, inklusive en lastbegränsare och en modern instrumentutrustning för en total kontroll av maskinen vid ansträngning, belastning, olika marker och hastighet.

Pegasus med kontinuerlig rotation på 360° har, utöver alla egenskaper som finns på modellen 400°, har stabilisatorer med en automatisk nivelleringsfunktion och ett elektroniskt styrsystem (med tekniken CAN-bus) som tillåter ett arbete i alla slags positioner. Beroende på den bärande ytan, stabilisatorernas position och lastens omfattning, mäter systemet i realtid de optimala arbets- och säkerhetsparametrarna med hjälp av en grundlig diagnos som tillåter en total kontroll.
Tillsammans med utrustningarna finns även en hydraulisk fördelare Load Sensing / Flow Sharing och en ny rotationsled med integrerad rotationssensor.

Den kapacitiva styrspaken, med en exakt och känslig närvarosensor, används för att reglera/sänka tornets rotationshastighet.

Styrningarnas automatiska vändningssystemet gör att tornet kan roteras upp till 180° för att lättare kunna flyttas inne i trånga arbetsområden.

Systemet “Ecowork” tillsammans med styrspaken tillåter en bränslebesparing genom att dra effekt till dieselmotorn endast när det krävs.

Den redan optimala komforten i hytten (godkänd ROPS –FOPS med alla säkerhetsanordningar och luftkonditionering) har ytterligare förbättrats genom tillämpningen av ett nytt smart navigeringssystem som styr maskinens elektroniska huvudfunktioner: körläge, kontroll av minimalt varvtal, körhastighet och diagnos.

 • Både kontinuerlig (360°) och icke kontinuerlig (400°) rotation
 • Momentbegränsare
 • Stödben med automatisk nivelleringsfunktion
 • Hydraulisk fördelare Load Sensing / Flow Sharing
 • Kapacitiv styrspak med närvarosensor
 • Hytt med godkänt ROPS- och FOPS-skydd
 • Smart navigeringssystem

Pivot

PIVOT är en ledad teleskoptruckar som är kompakt, lätt och monterad med komponenter av hög kvalitet. Den här midjestyrda hjullastaren med teleskoparm är idealisk för arbeten i trånga utrymmen där en kraftig maskin krävs med begränsade driftskostnader.

Motorn (bak) har installerats på längden för att bättre kunna nås vid underhåll med en optimal sikt åt sidan och bakåt.

Alla viktiga delar, som kardanaxeln och förlängningscylindern, sitter på en skyddad plats, sprintar och bussningar skyddas av “Long Life” packningar. Det servostyrda bromssystemet och “Inching-pedalen” gör att du har en total kontroll över körhastigheten även med motorn på maximalt varvtal.

Säkerhets- och lyftutrustningar omfattar en lastbegränsare.

Hytten, som är bland de lägsta i sin kategori i förhållande till marken, är godkänd ROPS – FOPS, har alla säkerhetsanordningaroch har konstruerats för att garantera en hög komfortnivå, med öppningsbart tak, TFT färgdisplay och kapacitiv styrspak med närvarosensor. Utöver det kan den utrustas med en förstärkt luftkonditionering som tillåter en perfekt spridning av luften inne i hytten.

 • “Inching-pedal”
 • Momentbegränsare
 • Tätningarna “Long Life”
 • Hytt med godkänt ROPS- och FOPS-skydd

Transportblandare

Diece transportblandare har specifikt konstruerats för en tung och intensiv användning. Det är den italienska hydrostatiska transportblandaren med högsta effekt, med en betongkapacitet motsvarande 100 m³ på endast fem arbetstimmar.

F7000 CCS har konstruerat för en tung och intensiv användning och är godkänd för cirkulation på väg även när den är fullastad.

Maskinen kan vara utrustad med:

 • självlåsande framhjulsaxel,
 • elstyrd eller mekanisk tvåväxlad växel med fördelare,
 • hydrostatisk transmission,
 • fyra driv- och styrhjul med broms på alla hjul,
 • skivbromsar i oljebad,
 • avlastningskanal som kan höjdjusteras och roteras i 180°
 • elektroniskt vägningssystem med skrivare eller hydraulisk detektering
 • högtrycks tvättpump
 • stängd ljudisolerad hytt med värme
 • container för lastning av stenmaterial

Den provkörda designen på de spiralformade skovlarna garanterar en jämn blandning i alla sektioner.

Den höga tjockleken på stålet som används för blandningstrumman garanterar en lång livslängd och att den inte deformeras. Den självlastande dumpern tillåter en total självförsörjning vid förberedelse av blandningen, även på platser på avstånd från ett betongblandningscentrum för påfyllning.
Hytten, av bästa ergonomi, komfort och säkerhetsutrustningar har godkänts ROPS-FOPS och har ett vändbart förarsäte.

Dumpers

Dieci dumprar är mångsidiga, lätthanterliga, lätta och lättmanövrerade maskiner med en stigande lastkapacitet. Varje modell har specifika egenskaper som specifikt utformats för alla slags arbetskrav.

Idealiska maskiner för hantering av material på byggplatser eller i industrimiljöer, kan vara självlastande vilket gör de här dumprarna självgående under lastning av flaket.

Den ledade styrningen tillåter en snävare vändradie för att lättare kunna röra sig på arbetsplatserna har maskinen en valfri styrning både på de fyra hjulen, tvärgående eller på två hjul.
Taket med skyddsbåge är godkänt ROPS – FOPS. Hytten har utformats för en hög komfort och med vändbart förarsäte.

Diecis serie teleskoptruckar för byggnadsbranscher