We are the commitment that we make

In the last two years, we have updated 80% of our product range to provide our customers
with solutions that are consistently cutting-edge, high-performance, reliable and safe.

The key to our identity can be found
in our attention to your voice

Our engineers, designers and experts are always ready to assist our customers, working
alongside them to find the best technological solution to meet their needs, considering
productivity, reliability, sustainability and cost.

Vi är intellektet som skapar och kraften som tillverkar.

Sedan 1962 konstruerar och tillverkar vi transportblandare och 1983 var vi ett av de första företagen i Europa att utveckla och bygga ett sortiment av teleskoptruckar.
Den konstanta utvecklingen av utbudet har fortsatt under årens lopp:
1998 > teleskoptruckar S.I.R. Samson, Icarus, Runner
2000 > teleskoptruckar Pegasus med roterande arm i 360 och 400 grader
2008 > teleskoptruckar AGRI PLUS och AGRI TECH, specifika maskiner som konstruerats för en intensiv användning inom lantbruksbranschen
2011 > teleskoptruckar HERCULES, en ny linje maskiner med hög bärkapacitet för tungindustrin
2013 > AGRI PIVOT, ett sortiment teleskoptruckar med hjullastare med teleskoparm
I dag kan vi se resultatet av detta konstanta engagemang i ett utbud som omfattar 123 modeller i produktion. Utöver det har Dieci en modern teknisk avdelning för sina kunder som, enligt deras specifika tekniska förfrågningar, på maskiner i serie utvecklar personliga lösningar för att svara på deras specifika användningskrav.
parco_macchine

thumb_azienda_3

Vi innoverar kontinuerligt vårt sätt att arbeta.

För att progressivt genomföra våra tekniska lösningar har våra produktionsprocesser och vår fackmässiga utbildning startat “Kaizenprojektet”, som inspirerats av den japanska filosofin för en ”kontinuerlig förbättring” för att begränsa slöseri och ineffektivitet.

I linje med detta tillvägagångssätt, som återspeglar de modernaste organisationsstandarderna, pågår en radikal förändring som gör att vi kan öka produktiviteten och kvaliteten och eliminera de verksamheter som inte skapar ett mervärde för företaget och kunderna.

För att uppnå detta mål förnyar Dieci fullständigt sina egna produktionsprocesser. På detta sätt kommer hanteringen av de olika uppgifterna av bli mycket enklare och lättare och de nuvarande nio monteringslinjerna med motsvarande avdelningar sammanlöper i en ny modell baserad på sex ”integrerade flödeskanaler” som slutprodukten lämnar, klar för avsändning.

Vi är garantin och säkerheten på att vara enkla.

I över ett halvt sekels verksamhet har Dieci fokuserat på den intressanta forskningen av innovativa tekniker inom konstruktionen av maskiner för lantbruket, industrin och byggnadsindustrin samt specialmaskiner och på en utmärkt för- och eftermarknadstjänst. Den här strategin har gjort att företaget har haft framgång som en av de största aktörerna inom branschen över hela världen, med över 85 % av de tillverkade maskinerna sålda utomlands och med fyra filialer i Europa:

  • DIECI Deutschland GMbH i Tyskland
  • DIECI Telehandlers i Storbritannien
  • DIECI France i Frankrike
  • DIECI Vostok i Moskva (Ryssland)

Den här organisationsstrukturen, vars huvudkontor ligger i Montecchio Emilia, i regionen Emilia Romagna, stöds av ett internationellt nätverk av distributörer och kvalificerade servicepunkter på ledande marknader som i USA, Kanada, Central- och Latinamerika, Turkiet, Mellanöstern, Sydafrika och Australien.

thumb_azienda

thumb_azienda_2

Vi är kvaliteten och driftssäkerheten för vår produkt.

För att garantera att alla våra maskiner, standard- och specialmaskiner, har en långvarig pålitlighet och varaktighet genomför vi noggranna tester under verkliga arbetsförhållanden för att värdera:

  • prestanda
  • efterlevnad av alla projektspecifikationer
  • säkerhetskraven som krävs av förordningarna
  • parametrar för typgodkännande och certifiering
  • egenskaper som krävs av marknaden

För att utföra de här kontrollerna har vi ett test- och provningsområde på över 20 000 m2 med en cementbana på 900 meter, ett markområde för terrängkörningar och en inomhuslokal på 400 m2 med lärverkstäder, lokaler för utbildning av operatörer och en tribun för 60 personer med en total vy över anläggningen.

Vi använder specifika utrustningar som lutningsbara plattformar för stabilitetstester och elektroniska instrument som tillåter en hämtning av data som krävs för utvecklingen och genomförandet av maskinen.