By using our services, you agree to our use of cookies. To know our privacy policy click here.

USA
USA

Byggnadsbransch / Roterande Teleskoplastare

Utbud av roterande teleskoplastare för byggindustrin

Tack vare tornets rotation erbjuder roterande teleskoplastare en otroligt bred arbetstäckning under alla arbetsförhållanden.

Upptäck Diecis utbud av roterande teleskoplastare med kontinuerlig (360°) och icke-kontinuerlig (400°) rotation: extraordinära last- och räckviddskapaciteter, en täckning under arbetet på över 2 000 kvadratmeter. En maskin som är konstruerad för att uppfylla hanteringsbehoven i svåra situationer, tack vare stödbenen med automatisk nivelleringsfunktion kan den arbeta i alla typer av terräng, även ojämn och guppig. Det breda utbudet av tillgänglig tillbehör gör det möjligt att utföra alla de arbetsmoment som krävs på en byggarbetsplats med ett enda fordon.

roterande teleskoplastare för byggindustri